WordPress.org

Informacje

Prywatność

Polityka prywatności

WordPress.org websites (collectively “WordPress.org” in this document) refer to sites hosted on the WordPress.org, WordPress.net, WordCamp.org, BuddyPress.org, bbPress.org, and other related domains and subdomains thereof. This privacy policy describes how WordPress.org uses and protects any information that you give us. We are committed to ensuring that your privacy is protected. If you provide us with personal information through WordPress.org, you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.

Website visitors

Like most website operators, WordPress.org collects non-personally-identifying information of the sort that web browsers and servers typically make available, such as the browser type, language preference, referring site, and the date and time of each visitor request. WordPress.org’s purpose in collecting non-personally identifying information is to better understand how WordPress.org’s visitors use its website. From time to time, WordPress.org may release non-personally-identifying information in the aggregate, e.g., by publishing a report on trends in the usage of its website.

WordPress.org gromadzi również informacje potencjalnie umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak adresy protokołu internetowego (IP). WordPress.org nie wykorzystuje jednak adresów IP do identyfikacji odwiedzających i nie ujawnia takich informacji, z wyjątkiem tych samych okoliczności, w których wykorzystuje i ujawnia dane osobowe, jak opisano poniżej.

Gathering of personally-identifying information

Niektórzy odwiedzający WordPress.org decydują się na interakcję z WordPress.org w sposób, który wymaga od WordPress.org gromadzenia danych osobowych. Ilość i rodzaj informacji gromadzonych przez WordPress.org zależy od charakteru interakcji. Na przykład prosimy odwiedzających, którzy korzystają z naszych forów, o podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail.

In each case, WordPress.org collects such information only insofar as is necessary or appropriate to fulfill the purpose of the visitor’s interaction with WordPress.org. WordPress.org does not disclose personally-identifying information other than as described below. And visitors can always refuse to supply personally-identifying information, with the caveat that it may prevent them from engaging in certain website-related activities, like purchasing a WordCamp ticket.

Wszystkie informacje gromadzone na WordPress.org będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.

Protection of certain personally-identifying information

WordPress.org discloses potentially personally-identifying and personally-identifying information only to those of project administrators, employees, contractors, and affiliated organizations that (i) need to know that information in order to process it on WordPress.org’s behalf or to provide services available through WordPress.org, and (ii) that have agreed not to disclose it to others. Some of those employees, contractors and affiliated organizations may be located outside of your home country; by using WordPress.org, you consent to the transfer of such information to them.

WordPress.org nie wypożycza ani nie sprzedaje nikomu informacji potencjalnie umożliwiających identyfikację użytkownika. Poza administratorami projektu, pracownikami, wykonawcami i organizacjami stowarzyszonymi, jak opisano powyżej, WordPress.org ujawnia potencjalnie dane osobowe i dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo, jeśli wyrazisz zgodę na udostępnienie swoich informacji lub gdy WordPress.org wierzy w dobrej wierze, że ujawnienie jest uzasadnione w celu ochrony własności lub praw WordPress.org, stron trzecich lub ogółu społeczeństwa.

If you are a registered user of a WordPress.org website and have supplied your email address, WordPress.org may occasionally send you an email to tell you about new features, solicit your feedback, or just keep you up to date with what’s going on with WordPress.org and our products. We primarily use our blog to communicate this type of information, so we expect to keep this type of email to a minimum.

Jeśli wyślesz nam prośbę (na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail z pomocą techniczną lub za pośrednictwem jednego z naszych mechanizmów opinii), zastrzegamy sobie prawo do jej opublikowania, aby pomóc nam wyjaśnić lub odpowiedzieć na Twoją prośbę lub pomóc nam wspierać innych użytkowników. WordPress.org podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem potencjalnie identyfikujących i identyfikujących dane osobowe informacji.

Użycie danych osobistych

Nie będziemy wykorzystywać informacji, które podajesz podczas rejestracji konta, uczestnictwa w naszych wydarzeniach, otrzymywania biuletynów, korzystania z niektórych innych usług lub uczestniczenia w projekcie open source WordPress w jakikolwiek inny sposób.

Nie będziemy sprzedawać ani wynajmować Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że uzyskamy na to Twoją zgodę lub będzie to wymagane przez prawo.

Chcielibyśmy od czasu do czasu wysyłać Ci wiadomości e-mail z informacjami marketingowymi, które mogą Cię zainteresować. Jeśli wyraziłeś zgodę na marketing, możesz z niego później zrezygnować.

You have a right at any time to stop us from contacting you for marketing purposes. If you no longer wish to be contacted for marketing purposes, please click on the unsubscribe link at the bottom of the email.

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

Opieramy się na co najmniej jednym z poniższych warunków przetwarzania:

 • nasze uzasadnione interesy w skutecznym dostarczaniu Ci informacji i usług;
 • wyraźną zgodę, której udzieliłeś;
 • Zobowiązania prawne.

Dostęp do danych

Masz prawo zażądać kopii informacji, które przechowujemy na Twój temat. Jeśli chcesz uzyskać kopię niektórych lub wszystkich swoich danych osobowych, postępuj zgodnie z instrukcjami na końcu tej sekcji.

Wszystkie dane dostarczone przez uczestnika WordCamp mogą być przeglądane i zmieniane przez uczestnika za pośrednictwem adresu URL tokena dostępu, który jest wysyłany e-mailem w celu potwierdzenia pomyślnego zakupu biletu.

Konta użytkowników WordPress.org można edytować, wykonując następujące kroki:

 1. Visit https://login.wordpress.org/, and enter your username and password.
 2. Zostanie otwarta strona https://profiles.wordpress.org/your_username.
 3. Click the “Edit” link next to your username.

Aby uzyskać dostęp do danych swojego konta, należy wykonać poniższe kroki:

 1. Visit https://wordpress.org/about/privacy/data-export-request/.
 2. Wprowadź swój adres email.
 3. Click “Accept Declaration and Request Export”.

Note: If you have a WP.org account, it’s recommended you log in before submitting to associate your account with the request.

Przechowywanie danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w naszych systemach tylko tak długo, jak będzie to konieczne dla powodzenia projektu open source WordPress i programów obsługujących WordPress.org. Przechowujemy informacje kontaktowe (takie jak informacje o liście mailingowej) do momentu, gdy użytkownik zrezygnuje z subskrypcji lub zażąda usunięcia tych informacji z naszych systemów. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z subskrypcji listy mailingowej, możemy zachować pewne ograniczone informacje o Tobie, abyśmy mogli spełnić Twoją prośbę.

WordPress.org nie usunie danych osobowych z dzienników lub zapisów niezbędnych do działania, rozwoju lub archiwizacji projektu open source WordPress.

WordPress.org zachowuje dane uczestników WordCamp przez 3 lata, aby lepiej śledzić i wspierać rozwój społeczności, a następnie automatycznie usuwa nieistotne dane zebrane podczas rejestracji. Nazwiska uczestników i adresy e-mail będą przechowywane przez czas nieokreślony, aby zachować naszą zdolność do reagowania na raporty dotyczące kodeksu postępowania.

On WordCamp.org sites, banking/financial data collected as part of a reimbursement request is deleted from WordCamp.org 7 days after the request is marked paid. The reason for the 7-day retention period is to prevent organizers having to re-enter their banking details if a wire fails or if a payment was marked “Paid” in error. Invoices and receipts related to WordCamp expenses are retained for 7 years after the close of the calendar year’s audit, by instruction of our financial consultants (auditors & bookkeepers).

W przypadku żądania lub innego wymogu usunięcia, zanonimizujemy dane osób, których dane dotyczą i/lub usuniemy ich informacje z publicznie dostępnych witryn, jeśli usunięcie danych spowodowałoby uszkodzenie istotnych systemów lub uszkodzenie dzienników lub zapisów niezbędnych do działania, rozwoju lub archiwizacji projektu open source WordPress.

Jeśli chcesz poprosić o usunięcie swojego konta i związanych z nim danych, wykonaj następujące kroki:

 1. Visit https://wordpress.org/about/privacy/data-erasure-request/.
 2. Wprowadź swój adres email.
 3. Click “Accept Declaration and Request Permanent Account Deletion”.

Note: If you have a WP.org account, it’s recommended you log in before submitting to associate your account with the request.

Prawa związane z informacjami o tobie

Możesz mieć pewne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych. W szczególności możesz mieć prawo do:

 • zażądać kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat;
 • można poprosić o aktualizację posiadanych przez nas, twoich danych osobowych, lub niezależnie skorygować takie dane osobowe, które uważasz za nieprawidłowe lub niekompletne;
 • ask that we delete personal information that we hold about you from live systems, or restrict the way in which we use such personal information (for information on deletion from archives, see the “Retention of personal information” section);
 • sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych; i/lub
 • wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych (w zakresie, w jakim takie przetwarzanie opiera się na zgodzie, a zgoda jest jedyną dopuszczalną podstawą przetwarzania).

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw lub dowiedzieć się, czy prawa te mają do Ciebie zastosowanie, postępuj zgodnie z instrukcjami na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Third party links

Our website may contain links to other websites provided by third parties not under our control. When following a link and providing information to a 3rd-party website, please be aware that we are not responsible for the data provided to that third party. This privacy policy only applies to the websites listed at the beginning of this document, so when you visit other websites, even when you click on a link posted on WordPress.org, you should read their own privacy policies.

Zagregowane statystyki

WordPress.org may collect statistics about the behavior of visitors to its websites. For instance, WordPress.org may reveal how many times a particular version of WordPress was downloaded or report on which plugins are the most popular, based on data gathered by api.wordpress.org, a web service used by WordPress installations to check for new versions of WordPress and plugins. However, WordPress.org does not disclose personally-identifying information other than as described in this policy.

Ciasteczka

Additionally, information about how you use our website is collected automatically using “cookies”. Cookies are text files placed on your computer to collect standard internet log information and visitor behaviour information. This information is used to track visitor use of the website and to compile statistical reports on website activity.

Zobacz naszą politykę plików cookie, aby uzyskać więcej informacji o tym, jakie pliki cookie są gromadzone na WordPress.org.

Privacy policy changes

Although most changes are likely to be minor, WordPress.org may change its Privacy Policy from time to time, and at WordPress.org’s sole discretion. WordPress.org encourages visitors to frequently check this page for any changes to its Privacy Policy. Your continued use of this site after any change in this Privacy Policy will constitute your acceptance of such change.

Kontakt

Please note we cannot provide help or information about other websites, including those which may run on WordPress open source software but are hosted by third parties.

We suggest contacting the site owner or author directly. To find more information about the site’s host or domain registrar, you can use these tools:

Please contact us if you have any questions about our privacy policy or information we hold about you by emailing dpo@wordpress.org.

Creative Commons License