Dostępność

The WordPress community and the open source WordPress project is committed to being as inclusive and accessible as possible. We want users, regardless of device or ability, to be able to publish content and maintain a website or application built with WordPress.

WordPress aims to make the WordPress Admin and bundled themes fully WCAG 2.0 AA compliant where possible.

All new and updated code released in WordPress must conform with these guidelines as per the WordPress Accessibility Coding Standards. Some current features and functionality in development may not yet fully comply, and known issues are listed in the WordPress Trac “accessibility” focus.

While the WordPress project cannot guarantee that all Themes are compliant, the accessibility-ready themes have been checked by the Theme Review Team to ensure that these themes pass their basic accessibility requirements.

Zespół dostępności

The WordPress Accessibility Team provides accessibility expertise across the project to improve the accessibility of WordPress core and resources.

The Accessibility Handbook shares the best practices for web accessibility, a list of accessibility tools, the testing we do to improve WordPress, themes, and plugins, and how to get involved in WordPress accessibility.

To report an Accessibility issue you’ve encountered in WordPress or on WordPress.org, please see the Accessibility Handbook page on Reporting Accessibility Issues.

Oświadczenie ATAG

Wersja wytycznych dotyczących dostępności narzędzi autorskich 2.0, czyli ATAG, to zbiór wytycznych, które regulują sposób tworzenia narzędzia do tworzenia stron internetowych, które jest zarówno dostępne, jak i zachęca do tworzenia dostępnych treści.

Standardy kodowania dostępności WordPress wymagają, aby nowy lub zaktualizowany kod spełniał standardy wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA. Zgodność ATAG jest dodatkowym celem poza zgodnością z WCAG.

Aplikacja w pełni zgodna z ATAG 2.0 musi być nie tylko użyteczna dla osób z niepełnosprawnościami, ale powinna umożliwiać i zachęcać wszystkich użytkowników do tworzenia dostępnych treści i pomagać im w naprawianiu błędów dostępności, nie wymagając żadnych dodatkowych narzędzi czy dodatków.

WordPress nie jest obecnie zgodny z ATAG 2.0, ale wkrótce funkcje, które są dostępne i które pomagają użytkownikom w tworzeniu dostępnych treści w dążeniu do długoterminowego celu, jakim jest zgodność z ATAG.