Accessibility

Społeczność WordPress i projekt WordPress o otwartym kodzie źródłowym są zaangażowane w zapewnienie jak największej integracji i dostępności. Chcemy, aby użytkownicy, niezależnie od urządzenia lub umiejętności, mogli publikować treści i utrzymywać witrynę lub aplikację zbudowaną za pomocą WordPress.

WordPress dąży do tego, aby WordPress Admin i dołączone motywy były w pełni zgodne z WCAG 2.0 AA tam, gdzie to możliwe.

Cały nowy i zaktualizowany kod wydany w WordPress musi być zgodny z tymi wytycznymi zgodnie z WordPress Accessibility Coding Standards. Niektóre obecne funkcje i funkcje w fazie rozwoju mogą nie być jeszcze w pełni zgodne, a znane problemy są wymienione w WordPress Trac “accessibility” focus.

Podczas gdy projekt WordPress nie może zagwarantować, że wszystkie motywy są zgodne, tematy gotowe na dostępność zostały sprawdzone przez zespół Theme Review Team, aby upewnić się, że motywy te spełniają podstawowe wymagania dostępności.

Zespół dostępności

Zespół ds. dostępności WordPress zapewnia specjalistyczną wiedzę na temat dostępności w całym projekcie, aby poprawić dostępność rdzenia i zasobów WordPress.

Podręcznik dostępności zawiera najlepsze praktyki w zakresie dostępności stron internetowych, listę narzędzi dostępności, testów, które przeprowadzamy w celu ulepszenia WordPressa, motywów i wtyczek oraz sposób zaangażowania w dostępność WordPressa.

Aby zgłosić problem z dostępnością napotkany w WordPress lub na WordPress.org, zapoznaj się ze stroną Podręcznika dostępności pod adresem Zgłaszanie problemów z dostępnością.

Oświadczenie ATAG

Wersja wytycznych dotyczących dostępności narzędzi autorskich 2.0, czyli ATAG, to zbiór wytycznych, które regulują sposób tworzenia narzędzia do tworzenia stron internetowych, które jest zarówno dostępne, jak i zachęca do tworzenia dostępnych treści.

Standardy kodowania dostępności WordPress wymagają, aby nowy lub zaktualizowany kod spełniał standardy wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA. Zgodność ATAG jest dodatkowym celem poza zgodnością z WCAG.

Aplikacja w pełni zgodna z ATAG 2.0 musi być nie tylko użyteczna dla osób z niepełnosprawnościami, ale powinna umożliwiać i zachęcać wszystkich użytkowników do tworzenia dostępnych treści i pomagać im w naprawianiu błędów dostępności, nie wymagając żadnych dodatkowych narzędzi czy dodatków.

WordPress nie jest obecnie zgodny z ATAG 2.0, ale wkrótce funkcje, które są dostępne i które pomagają użytkownikom w tworzeniu dostępnych treści w dążeniu do długoterminowego celu, jakim jest zgodność z ATAG.