Licencja publiczna GNU

The license under which the WordPress software is released is the GPLv2 (or later) from the Free Software Foundation. A copy of the license is included with every copy of WordPress, but you can also read the text of the license here.

Część tej licencji nakreśla wymagania dla dzieł pochodnych, takich jak wtyczki lub motywy. Pochodne kodu WordPress dziedziczą licencję GPL. Drupal, który ma taką samą licencję GPL jak WordPress, ma doskonałą stronę na temat licencjonowania, jak to się ma do motywów i modułów (ich słowo dla wtyczek).

Istnieje pewna szara strefa prawna dotycząca tego, co jest uważane za dzieło pochodne, ale uważamy, że wtyczki i motywy są dziełem pochodnym i dlatego dziedziczą licencję GPL. Jeśli się z tym nie zgadzasz, możesz rozważyć platformę bez licencji GPL, taką jak Serendipity (licencja BSD).