Omnibus — pokaż najniższą cenę

Opis

Dzięki wtyczce będzie możliwa zgodność witryny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r., znaną jako „Dyrektywa Omnibus”.

Wtyczka:

 • Zapisuje aktualną cenę i trzyma ją.
 • Dodaje dwa dodatkowe pola w widoku edycji produktu lub kursu – dla najniższej ceny i daty wejścia w życie.
 • Wyświetl informacje o elemencie (produkt, kurs itp.).

Wtyczka Omnibus wpiera wtyczki:

Dyrektywa (EU) 2019/2161 Parlamentu Europejskiego

Artykuł 6a
1. W każdym ogłoszeniu o obniżce ceny podaje się wcześniejszą cenę stosowaną przez podmiot gospodarczy przez określony okres przed zastosowaniem obniżki ceny.
2. Wcześniejsza cena oznacza najniższą cenę stosowaną przez podmiot gospodarczy w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

Dowiedz się więcej: Dyrektywa 2019/2161.

GitHub

Wtyczka Omnibus jest dostępna również na GitHub – Omnibus.

Zrzuty ekranu

 • Prosty produkt WooCommerce po stronie użytkownika.
 • Prosty produkt WooCommerce w panelu administratora.
 • Produkt WooCommerce z wariantami po stronie użytkownika.
 • Produkt WooCommerce z wariantami po stronie użytkownika.
 • Produkt WooCommerce z wariantami w panelu administratora.
 • Kurs Tutor LMS po stronie użytkownika.
 • Kurs LearnPress po stronie użytkownika.
 • Produk YITH WooCommerce Bundle po stronie użytkownika.
 • Konfiguracja WooCommerce.

Instalacja

Istnieją trzy sposoby instalacji wtyczki:

1. Super łatwo

 1. Przejdź do WPA > Wtyczki i kliknij przycisk Dodaj nową.
 2. Wyszukaj Omnibus — Pokaż najniższą cenę.
 3. Kliknij żeby zainstalować.
 4. Włącz wtyczkę.
 5. WooCommerce: Sprawdź konfigurację, przechodząc do WPA > WooCommerce > Ustawienia > Omnibus.
 6. LearnPress: sprawdź konfigurację, przechodząc do WPA > LearnPress > Ustawienia > Kursy > Dyrektywa Omnibus.

2. Łatwo

 1. Pobierz wtyczkę (plik zip) z prawej kolumny na stronie.
 2. Przejdź do WPA > Wtyczki i kliknij przycisk Dodaj nową.
 3. Wybierz przycisk Wyślij wtyczkę na serwer,
 4. Prześlij właśnie pobranego zipa.
 5. Włącz wtyczkę.
 6. WooCommerce: Sprawdź konfigurację, przechodząc do WPA > WooCommerce > Ustawienia > Omnibus.
 7. LearnPress: sprawdź konfigurację, przechodząc do WPA > LearnPress > Ustawienia > Kursy > Dyrektywa Omnibus.

3. Stary i niezawodny sposób (FTP)

 1. Prześlij folder omnibus do katalogu /wp-content/plugins/.
 2. Włącz wtyczkę z menu „Wtyczki” w WordPressie.
 3. WooCommerce: Sprawdź konfigurację, przechodząc do WPA > WooCommerce > Ustawienia > Omnibus.
 4. LearnPress: sprawdź konfigurację, przechodząc do WPA > LearnPress > Ustawienia > Kursy > Dyrektywa Omnibus.

Najczęściej zadawane pytania

Jak mogę wyświetlić komunikat Omnibus w dowolnym miejscu?

Można użyć krótkiego kodu omnibus_price_message:

Po prostu edytuj swój produkt i wstaw do treści:

[omnibus_price_message]

Jeśli potrzebujesz wiadomości Omnibus poza produktem, musisz dodać parametr id z identyfikatorem produktu.

[omnibus_price_message id="example-id"]

Jak mogę użyć akcji, aby wyświetlić komunikat Omnibus w dowolnym miejscu?

Użyj akcji iworks_omnibus_wc_lowest_price_message z identyfikatorem produktu lub na stronie pojedynczego produktu.

Dla produktu:

do_action( 'iworks_omnibus_wc_lowest_price_message' );

Dla dowolnego produktu WooCommerce:

do_action( 'iworks_omnibus_wc_lowest_price_message', $product_ID );

Mam problem z wtyczką lub chcę zasugerować funkcję. Gdzie mogę to zrobić?

Można to zrobić w Wątkach wsparcia, ale lepiej dodać swoje zgłoszenie do Github Issues.

Jak można uniknąć zapisywania dziennika cen?

Aby pominąć zapisywanie ceny podczas wstawiania lub aktualizacji produktu, można użyć filtru iworks_omnibus_add_price_log_skip.

<?php
add_filter( 'iworks_omnibus_add_price_log_skip', '__return_false' );
?>

Jak mogę uzyskać dane najniższej ceny?

Proszę użyć filtra iworks_omnibus_wc_get_lowest_price, aby uzyskać tablicę danych.

Na stronie produktu, bez identyfikatora produktu:

<?php
$lowest_price_log = apply_filters( 'iworks_omnibus_wc_get_lowest_price', array() );
?>

Gdziekolwiek z identyfikatorem produktu:

<?php
$lowest_price_log = apply_filters( 'iworks_omnibus_wc_get_lowest_price', array(), $product_ID );
?>

Jak mogę usunąć kod HTML z wiadomości w krótkim kodzie?

Ustaw parametr „strip_tags” na „yes”:

[omnibus_price_message strip_tags="yes"]

Jak mogę użyć własnego szablonu w wiadomości w krótkim kodzie?

Dodaj parametr template w wymaganym formacie:

[omnibus_price_message template="This is price: {price}!"]

Jak mogę usunąć wszystkie dane związane z wtyczką?

Aby usunąć wszystkie dane zapisane przez wtyczkę, należy użyć polecenia SQL.

Ostrzeżenie: operacji nie będzie można cofnąć.

Upewnij się, że masz kopię zapasową bazy danych, zanim spróbujesz użyć poniższego polecenia:

delete from {$wpdb->postmeta} where meta_key in (
  '_iwo_price_lowest_is_short',
  '_iwo_last_price_drop_timestamp',
  '_iwo_price_last_change',
  '_iwo_price_lowest'
);

Jaka jest minimalna wymagana wersja WooCommerce?

Minimalna wymagana wersja WooCommerce to 5.5.0.

Recenzje

2023-09-11 1 odpowiedź
Niestety ale w komunikacie "najniższa cena sprzed 30 dni" pod {price} wyświetlają się ceny z obecnej promocji, a nie te realne sprzed 30 dni przed promocją.
2023-08-02 1 odpowiedź
Super aplikacja, łatwo konfigurowalna i najlepsza z paru, które próbowałem. Dobra robota!
2023-07-14 1 odpowiedź
Un plugin dal funzionamento semplice per adeguare l'e-commerce alla Direttiva senza dover impazzire.
2023-05-09 1 odpowiedź
Działa zgodnie z przeznaczeniem. Świetna robota
Przeczytaj 27 recenzji

Kontrybutorzy i deweloperzy

„Omnibus — pokaż najniższą cenę” jest oprogramowaniem open source. Poniższe osoby miały wkład w rozwój wtyczki.

Zaangażowani

Wtyczka „Omnibus — pokaż najniższą cenę” została przetłumaczona na 2 języki. Podziękuj tłumaczom za ich wkład.

Przetłumacz wtyczkę “Omnibus — pokaż najniższą cenę” na swój język.

Interesuje cię rozwój wtyczki?

Przeglądaj kod, sprawdź repozytorium SVN lub czytaj dziennik rozwoju przez RSS.

Rejestr zmian

2.3.9 (2023-06-22)

 • Proper handling of the $content param has been added to the omnibus_price_message shortcode.
 • The data date-iwo-diff-in-days has been added.
 • A warning during editing has been removed. Props for slkaz.

2.3.8 (2023-06-14)

 • Sprawdzanie czy to produkt, dodane w wersji 2.3.,5 zostało usuniętę.

2.3.7 (2023-06-13)

 • Problem z brakującą ceną Omnibusa został naprawiony. Podziękowania dla Adriana.

2.3.6 (2023-06-13)

 • Usunięto niepotrzebny dodatkowy argument z funkcji get_price().

2.3.5 (2023-06-12)

 • Dodano pełne zapisywanie zmian cen.
 • Dodano dodatkową kontrolę integracji WooCommerce, aby uniknąć krytycznych błędów, gdy shortcode jest wywoływany z niewłaściwym typem treści. Podziękowania dla (wapozon11)[https://wordpress.org/support/users/wapozon11/].
 • Błąd krytyczny dla starego PHP został naprawiony. Podziękowania dla mlodyno. Issue #2.
 • Przestarzała funkcja get_product została zaktualizowana o funkcję wc_get_product. Podziękowania dla kanlukasz.
 • Poprawiono obsługę produktów w shortcode.
 • Moduł iWorks Rate został zaktualizowany do wersji 2.1.2.
 • Zmieniono odnośnik do ustawień na ekranie wtyczek.
 • Identyfikator użytkownika został dodany do zapisywanych cen.
 • Usunięto niepotrzebne użycie funkcji sprintf(). Podziękowania dla Aleksandra Mireckiego.

2.3.4 (2023-02-04)

 • Dodano sprawdzanie wersji WooCommerce. Minimalna wymagana wersja WooCommerce to 5.5.0.

2.3.3 (2023-02-03)

 • Naprawiono krytyczny błąd na stronie ustawień. Podziękowania dla nekodo88.

2.3.2 (2023-01-27)

 • Dodano filtr iworks_omnibus_add_price_log_data umożliwiający modyfikację logowanych danych.
 • Dodano filtr iworks_omnibus_wc_get_lowest_price, aby umożliwić uzyskanie danych z najniższą ceną.
 • Parametr strip_tags został dodany do komunikatu omnibus_price_message, aby umożliwić usunięcie tagów HTML.
 • Parametr template został dodany do omnibus_price_message, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z własnego szablonu wiadomości.

2.3.1 (2023-01-25)

 • Poprawiono komunikat informacyjny jak mamy włączone podatki. Podziękowania dla Niko Vittaniemi.
 • Zostało dodane pole _iwo_price_last_change.

2.3.0 (2023-01-24)

 • Konfiguracja dla WooCommerce została mocno przemodelowana.
 • Konfiguracja wtyczki została przeniesiona z „WooCommerce/Ustawienia/Produkty/Dyrektywa Omnibus” do „WooCommerce/Ustawienia/Omnibus”.
 • Dodano filtr iworks_omnibus_message_template, który umożliwia zmianę szablonu wiadomości.
 • Dodano filtr iworks_omnibus_add_price_log_skip, aby umożliwić pomijanie rejestrowania cen.
 • Dodano skrócony format dla strony z listą produktów w panelu administratora.
 • Naprawiono problem z krótkim kodem ignorującym ustawienia konfiguracji. Podziękowania dla marktylczynski.
 • Udoskonalono integrację z wtyczką „Tutor LMS”.

2.2.3 (2023-01-12)

 • Aby uniknąć nieprawidłowych wywołań filtrów bez drugiego parametru, funkcja filtrująca woocommerce_duplicate_product_exclude_meta ma teraz wartość domyślną dla drugiego parametru.
 • Naprawiono brak cudzysłowów dla wartości atrybutów w HTML. Podziękowania dla Michała.

2.2.2 (2023-01-10)

 • Podczas przeglądania produktów wtyczka będzie próbowała uzupełnić dane, w przypadku ich braku zapisze aktualną cenę z datą ostatniej modyfikacji produktu.
 • Do komunikatu cenowego dodano filtr `orphan_replace` z wtyczki Sierotki.

2.2.1 (2023-01-10)

 • Problem z ignorowaniem podatków w cenie przy użyciu symbolu zastępczego. Podziękowania dla Agnieszki Kalukoszki.

2.2.0 (2023-01-09)

 • Dodano symbole zastępcze: {price}, {timestamp}, {days} i {when} do komunikatu cenowego.
 • Dodano kilka nowych pozycji wyświetlania komunikatu.
 • Naprawiono problem z zapisywaniem ostatniej zmiany ceny. Zostało zapisane tylko wtedy, gdy cena sprzedaży została zmieniona, a nie zawsze, gdy cena została zmieniona. Podziękowania dla Rafała Bieleniewicza.

2.1.6 (2023-01-08)

 • Aby zmniejszyć zamieszanie, zmieniono domyślne wyświetlane dane dla produktu w panelu administracyjnym, który nie ma zapisanej wcześniej ceny.
 • Rozwiązano problem z pobieraniem ceny Omnibus dla wariantu. Podziękowania dla Mychal.
 • Dodano możliwość przełączania komunikatu Omnibus, gdy nie mamy wystarczającej ilości wcześniejszych danych. Domyślnie pokazuje aktualną cenę.

2.1.5 (2023-01-08)

 • Rozwiązano problem z pobieraniem ceny Omnibus dla wariantów. Podziękowania dla Mychal.
 • Dodano możliwość przełączania wiadomości Omnibus na stronie koszyka WooCommerce. Domyślnie ukryta.
 • Dodano drobne ulepszenia na ekranie ustawień.

2.1.4 (2023-01-07)

 • Naprawiono brak sprawdzania zawartości. Podziękowania dla kowaliix.
 • Rozwiązano problem z pobieraniem danych Omnibus dla wariantów. Podziękowania dla Mychala.
 • Dodano akcję omnibus/loaded, która jest uruchamiana w akcji plugins_loaded.
 • Dodano opcję „nie pokazuj” dla każdego, kto chce skorzystać z akcji lub krótkiego kodu.

2.1.3 (2023-01-05)

 • Naprawiono problem z uzyskaniem identyfikatora. Podziękowania dla shamppi.

2.1.2 (2023-01-05)

 • Poprawiono literówkę.

2.1.1 (2023-01-05)

 • Naprawiono błędną domyślną wartość pola „Wyświetlaj tylko dla produktów w promocji”. Podziękowania dla krzyszt.

2.1.0 (2023-01-05)

 • Dodano wartości domyślne z konfiguracji LearnPress.
 • Dodano wykluczanie kluczy meta z duplikacji produktów WooCommerce.
 • Dodano konfigurację wtyczki LearnPress.
 • Konfiguracja wtyczki LearnPress została usunięta z konfiguracji WooCommerce.
 • Dodano odnośnik do konfiguracji LearnPress Omnibus do wiersza działań wtyczki.
 • Dodano odnośnik do konfiguracji WooCommerce Omnibus do wiersza działań wtyczki.

2.0.2 (2023-01-04)

 • Dodano sprawdzanie ceny, aby nie logować, jeśli jej nie ma.
 • Od teraz zapisywana jest cena regularna jeżeli brak ceny promocyjnej.

2.0.1 (2023-01-04)

 • Rozwiązano problem z pustymi cenami w historii.

2.0.0 (2023-01-04)

 • Odpowiednie wdrożenie dyrektywy (UE) 2019/2161 – art. 6a.
 • Usunięto własne wiadomości związane z podatkami.
 • Zapisywanie danych zostało ograniczone tylko do opublikowanych elementów.
 • Zmiana użycia na funkcję get_sale_price() zamiast get_price().

1.2.6 (2023-01-03)

 • Zmieniono nazwę wtyczki „Omnibus — pokaż najniższą cenę produktu” na „Omnibus — pokaż najniższą cenę”.
 • Dodano możliwość konfigurowania własnych komunikatów.
 • Kolejność opcji została zmieniona.

1.2.5 (2023-01-03)

 • Dodano możliwość obsługi cen produktów z podatkami lub bez.
 • Dodano możliwość przełączania komunikatu Omnibus tylko dla produktów w promocji. Domyślnie wyłączone.
 • Dodano dwie wersje wiadomości w zależności od ustawień wyświetlania podatku.

1.2.4 (2023-01-02)

 • Wyjaśniono znaczenie ustawienia „Strona sklepu”.
 • Dodano możliwość przełączania komunikatu Omnibus w dowolnym innym miejscu. Domyślnie ukryte.
 • Dodano użycie funkcji is_main_query() do sprawdzania is_single().

1.2.3 (2023-01-02)

 • Dodano możliwość przełączania komunikatu Omnibus w dowolnej pętli. Domyślnie ukryte.
 • Dodano krótki kod omnibus_price_message.

1.2.2 (2023-01-02)

 • Naprawiono ostrzeżenie w sprawdzaniu pętli powiązanych produktów. Podziękowania dla pietrzyk25.
 • W przypadku braku danych dodano wyświetlaj aktualnej ceny jako najniższą.

1.2.1 (2023-01-02)

 • Naprawiono błąd krytyczny, który wystąpił podczas dodawania nowego produktu. Podziękowania dla rask44.

1.2.0 (2023-01-02)

 • Dodano obsługę wtyczki „Easy Digital Downloads”.
 • Zmieniono nazwę wtyczki z „Omnibus” na „Omnibus — Pokaż najniższą cenę produktu”.
 • Do liczby dni dodano filtr iworks_omnibus_days.
 • Dodano filtr iworks_omnibus_integration_woocommerce_price_lowest.
 • Do wiadomości dodano filtr iworks_omnibus_message.
 • Dodano filtr iworks_omnibus_show.
 • Dodano akcję iworks_omnibus_wc_lowest_price_message, aby wyświetlić komunikat Omnibus według identyfikatora produktu.
 • Dodano możliwość przełączania komunikatu Omnibus na stronie taksonomii. Domyślnie ukryte.
 • Dodano możliwość przełączania komunikatu Omnibus, gdy cena nie została zmieniona. Domyślnie wyświetlane.

1.1.1 (2022-12-31)

 • Dodano możliwość przełączania wiadomości Omnibus w powiązanych produktach. Domyślnie ukryte.
 • Na stronie sklepu możesz teraz przełączać komunikat Omnibus. Domyślnie ukryte.
 • Poprawiono literówkę w opcji „Gdzie wyświetlać”.

1.1.0 (2022-12-30)

 • Dodano kontrolę nad tym, gdzie pojawiają się komunikaty Omnibus. Domyślnie wyświetlane po cenie.
 • Dodano możliwość przełączania komunikatu Omnibus podczas edytowania produktu w kokpicie administratora. Domyślnie wyświetlane.
 • Dodano możliwość przełączania wiadomości Omnibus dla produktu na liście administratora. Domyślnie wyświetlane.
 • Dodano możliwość przełączania komunikatu Omnibus dla pojedynczego produktu. Domyślnie wyświetlane.
 • Dodano możliwość przełączania komunikatu Omnibus na produktach z wariantami. Domyślnie wyświetlane.
 • Dodano możliwość przełączania wiadomości Omnibus na wariancie. Domyślnie wyświetlane.
 • Dodano wsparcie wtyczki „YITH WooCommerce Product Bundles”.

1.0.1 (2022-12-29)

 • Dodano obsługę wtyczki „Tutor LMS”.
 • Dodano obsługę wtyczki „LearnPress”.

1.0.0 (2022-12-29)

 • Dodano obsługę wtyczki „WooCommerce”.
 • Pierwsze wydanie.