Sierotki

Opis

Aby uniknąć łamania linii w niewłaściwej pozycji, wtyczka naprawia położenie sierot i zastępuje spację po sierocie twardą spacją.

Sierotka – błąd składu tekstu, który polega na pozostawieniu na końcu lub na początku wersu osamotnionego krótkiego słowa, zwłaszcza jednoznakowego. Wyraz „osamotniony” oznacza tutaj oddzielenie od blisko powiązanego słowa łamaniem linii.

Obrazek wtyczki

Manuscript autorstwa Muffet, z serwisu Flickr

GitHub

Wtyczka Sierotki jest dostępna również na GitHub – Sierotki.

Zrzuty ekranu

 • Opcje wpisów.
 • Opcje widgetów.
 • Opcje taksonomii.
 • Różne opcje.

Instalacja

Istnieją trzy sposoby instalacji wtyczki:

Bardzo łatwy sposób

 1. Zaloguj się do panelu administratora swojego WordPressa.
 2. Przejdź do: Wtyczki > Dodaj nową.
 3. Wprowadź ‘orphans’ w pole wyszukiwania i wciśnij enter. Po znalezieniu możesz obejrzeć szczegóły, takie jak wersja, ocena i opis.
 4. Kliknij Zainstaluj teraz. Po kliknięciu pojawi się pytanie, czy na pewno zainstalować wtyczkę.
 5. Kliknij Tak, a WordPress przeprowadzi proces instalacji.
 6. Włącz wtyczkę.
 7. W menu administratora Wygląd dodaje pozycję Sierotki.

Łatwy sposób

 1. Pobierz wtyczkę (plik zip) z prawej kolumny na stronie.
 2. W swoim kokpicie administrator przyjedz do Wtyczki > Dodaj nową.
 3. Wybierz przycisk Wyślij wtyczkę na serwer.
 4. Prześlij właśnie pobrany plik .zip.
 5. Włącz wtyczkę.
 6. W menu administratora Wygląd dodaje pozycję Sierotki.

Stary i sprawdzony sposób (FTP)

 1. Prześlij katalog sierotki do folderu /wp-content/plugins/.
 2. Włącz wtyczkę z menu „Wtyczki” w WordPressie.
 3. W menu administratora Wygląd dodaje pozycję Sierotki.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy wtyczka zamienia spacje?

Wtyczka modyfikuje treść w trakcie wyświetlania ale nie zmienia zapisanych treści.

Mam problem z wtyczką lub chcę zasugerować funkcję. Gdzie mogę to zrobić?

Możesz to zrobić w Wątkach wsparcia, ale lepiej dodaj swoje zgłoszenie do Problemy Github.

Jak użyć wtyczki na własnych polach wpisów?

Użyj kodu:

if ( class_exists( 'iworks_orphan' ) ) {
  $orphan = new iworks_orphan();
  echo $orphan->replace( get_post_meta($post_id, 'meta_key', true ) );
}

Jak użyć wtyczki na dowolnym ciągu znaków?

Użyj kodu:

if ( class_exists( 'iworks_orphan' ) ) {
  $orphan = new iworks_orphan();
  echo $orphan->replace( 'any_string' );
}

Jak zmienić uprawnienia wtyczki?

Domyślnie wtyczka używa uprawnienia manage_options, co zwykle oznacza to administratora witryny. Jeśli chcesz zezwolić na zarządzanie Sierotami przez „edytorów” możesz użyć innego uprawnienia, np. unfiltered_html. Żeby to zmienić użyj filtra iworks_orphans_capability:

add_filter('iworks_orphans_capability', 'my_orphans_capability');
function my_orphans_capability($capability) {
  return 'unfiltered_html';
}

Jak włączyć podmianę we fragmencie kodu?

Na początku bloku dodaj:

add_filter( 'orphan_skip_replacement', '__return_true' );

oraz na na końcu, żeby włączyć znowu podmianę:

remove_filter( 'orphan_skip_replacement', '__return_true' );

Jak mogę zmienić domyślne sierotki?

Użyj filtra iworks_orphan_terms. Argumentem jest tablica domyślnych sierot. Można usunąć, dodać lub nawet zastąpić całą tablicę. Na przykład, aby usunąć słowa „oraz”, „na” i „nie”, użyj poniższego kodu:

add_filter( 'iworks_orphan_terms', 'remove_iworks_orphan_terms' );
function remove_iworks_orphan_terms( $terms ) {
  $default_orphans_to_remove = array( 'oraz', 'na', 'nie', );
  foreach( $default_orphans_to_remove as $value ) {
    if ( $key = array_search( $value, $terms ) ) {
      unset( $terms[ $key ] );
    }
  }
  return $terms;
}

Recenzje

2022-08-10 1 odpowiedź
Great plugin and support. From now on plugin works with WPBakery!
2022-05-25 1 odpowiedź
Autor pomyślał o wszystkim. Szczególnie cieszy bardzo łatwa możliwość wykluczenia zwrotów.
2022-05-22 1 odpowiedź
Wszystko super, tylko nie spamujcie tyle w dashbordzie, raz wystarczy.
2022-03-31 1 odpowiedź
The plugin works as advertised. Also, it provides many options and filters. Impressive support by Marcin.
Przeczytaj 150 recenzji

Kontrybutorzy i deweloperzy

„Sierotki” jest oprogramowaniem open source. Poniższe osoby miały wkład w rozwój wtyczki.

Zaangażowani

Wtyczka “Sierotki” została przetłumaczona na 2 języki. Podziękuj tłumaczom za ich wkład.

Przetłumacz wtyczkę “Sierotki” na swój język.

Interesuje cię rozwój wtyczki?

Przeglądaj kod, sprawdź repozytorium SVN lub czytaj dziennik rozwoju przez RSS.

Rejestr zmian

3.1.2 – 2023-03-10

 • Tagi pre i code zostały dodane do chronionych tagów.
 • Naprawiono problem z usuwaniem znaków końca linii. Podziękowania dla joannapl.

3.1.1 – 2023-03-07

 • Kolejność chronionych tagów została zmieniona, aby uniknąć problemu z podmianą. Podziękowania dla Against The Odds.

3.1.0 – 2023-03-06

 • Dodano integrację z wtyczką Polylang.
 • Przełączono z prostego zastępowania na parsowanie DOMDocument i zastępowanie ciągów znaków.
 • Dodano możliwość wyczyszczenia pamięci podręcznej terminów po wejściu na stronę ustawień Sierot.
 • Poprawiono przestarzałą metodę konwersji danych.
 • Poprawiono nieprawidłowe przycinanie pierwszej litery „t” we własnych sierotach. Podziękowania dla Michała Ruszczyka.
 • Dodano filtr orphan_get_terms. Pozwala uzyskać aktualne frazy sierotek.
 • Dodano filtr orphan_replace_acf. Pozwala na wyłączenie wybranych wartości w polach ACF.
 • Dodano filtr orphan_replace_gettext. Pozwala wyłączyć wybrane wartości w funkcjach związanych z gettext.
 • Funkcja obsługująca tłumaczenia otrzymała możliwość zamiany tekstu. Domyślne wyłączone.

3.0.5 – 2023-01-11

 • Funkcja obsługująca tłumaczenia otrzymała możliwość zamiany tekstu. Domyślne wyłączone.

3.0.4 – 2022-11-20

 • Dodano obsługę spacji po roku dla formatu skróconego „r.”. Podziękowania dla Mastafu Design
 • Dodano integrację z „Goodlayers Core” w filtrze gdlr_core_escape_content.

3.0.3 – 2022-09-02

 • Dodano sprawdzanie czy ACF jest włączony w sieci witryn. Podziękowania dla maczek6000.
 • Przeniesiono repozytorium iWorks Rate na GitHuba.
 • Zaktualizowano iWorks Rate do wersji 2.1.1.

3.0.2 – 2022-08-06

 • Dodano integrację z wtyczką „WPBakery Page Builder” z użyciem filtra vc_shortcode_output.

3.0.1 – 2022-07-18

 • Dodano ochronę atrybutów tagów. Podzoękowania dla krzyc.

3.0.0 – 2022-04-21

 • Dodano Transients API w celu uniknięcia wielokrotnego czytania pliku terms.txt.
 • Usunięto nieużywaną metodę add_help_tab().

2.9.11 – 2022-04-05

 • Aktualizacja iWorks Options to 2.8.3. (Poprawiono zgodność z PHP 7.x).

2.9.10 – 2022-04-05

 • Zaktualizowano iWorks Options do 2.8.3.
 • Zaktualizowano iWorks Rate do wersji 2.1.0.

2.9.9 – 2022-03-29

2.9.8 – 2022-02-05

 • Poprawiono sprawdzanie czy jest włączona wtyczka „Advanced Custom Fields” – usunięto użycie funkcji class_exists.
 • Przeniesiono wywołanie funkcji load_plugin_textdomain(), żeby ładować język nawet jak wtyczka nie jest włączona.

2.9.7 – 2022-02-05

 • Poprawiono sprawdzanie czy jest włączona wtyczka „Advanced Custom Fields” w celu uniknięcia wielokrotnego wywoływania funkcji class_exists. Podziękowania dla Piotra.
 • Usunięcie powielonych wpisów w tablicy wyrażeń do zastąpienia oraz jej posortowanie.

2.9.6 – 2022-02-03

 • Dodano sprawdzanie brakującego drugiego parametru w wywołaniu filtra the_title. Podziękowania dla Zbyszka Zalewskiego.

2.9.5 – 2022-02-02

 • Poprawiono błąd braku podmiany na początku i na końcu tekstu jeżeli nie zaczynał się od tagu HTML. Podziękowania dla gierand.

2.9.4 – 2022-02-02

 • Dodano możliwość wyłączenia podmiany dla elementów menu. Nowa opcja dostępna jest w zakładce „Różne”.
 • Dodano filtr orphan_allowed_filters umożliwiający zmianę dopuszczonych filtrów.
 • Poprawiono problem z podmianą ikonek Font Awesome. Podziękowania dla lewleo999
 • Ulepszono proces podmiany w celu uniknięcia zmian atrybutów tagów HTML.

2.9.3 – 2022-01-20

 • Ze strony wtyczek usunięto podwójny odnośnik do darowizy.
 • Zaktualizowano iWorks Options do 2.8.0.

2.9.2 – 2022-01-19

 • Zaktualizowano iWorks Options do 2.7.3.
 • Zaktualizowano iWorks Rate do wersji 2.0.6.

2.9.1 – 2021-12-09

 • Dodano integrację z wtyczką „Advanced Custom Fields” dla pól: „text”, „textarea”, „WYSIWYG”. Podziękowania dl Kamil Lipiński za testy.

2.9.0 – 2021-12-09

 • Dodano filtr iworks_orphan_own_terms_file, który daje możliwość zmiany całego pliku z sierotami.
 • Przeniesiono definicję sierot do pliku etc/terms.txt.
 • Zmieniono nazwę pliku includes/iworks/orphan.php na includes/iworks/class-iworks-orphan.php.
 • Zaktualizowano listę sierot, bazując na Sierotka (typografia)

2.8.2 – 2021-12-03

 • Poprawiono problem z opcją „Trzymaj numery razem”, która zmieniała też w inlinowych CSSach. Podziękowania dla gierand.

2.8.1 – 2021-11-26

 • Dodano możliwość zmiany w widżecie blokowym.
 • Dodano filtr iworks_orphan_terms (stary ma literówkę iworks_orphan_therms – ale stary też pozostaje).
 • Ulepszono filtrowanie domyślnych sierot – teraz jest filtrowane, gdy je pobieramy, a nie tylko na samym początku.

2.8.0 – 2021-08-31

 • Poprawiono konflikty z innymi wtyczkami. Podziękowania dla Adama Gruntkowskiego.
 • Zaktualizowano iWorks Rate do wersji 2.0.4.
 • Zaktualizowano WordPress Options Class do wersji 2.7.1

2.7.9 – 2021-06-23

 • Zmieniono nazwę katalogu z vendor na includes.
 • Zaktualizowano iWorks Rate do wersji 2.0.1.

2.7.8 – 2021-01-13

 • Dodano filtr orphan_replace umożliwiający podmiany w dowolnym ciągu znaków.
 • Ze względu na pojawiające się konflikty z innymi wtyczkami, całe filtrowanie treści zostało wyłączone po stronie admina. Podziękowania dla: Zbyszek Zalewski.

2.7.7 – 2020-06-20

 • Dodano filtr orphan_skip_replacement w celu wyłączenia podmiany. Sprawdź w FAQ jak użyć.

2.7.6 – 2020-06-08

 • Wyłączono podmianę dla kanałów feed.
 • Wyłączono podmianę w REST API.

2.7.5 – 2019-11-12

 • Poprawiono domyślną konfigurację.
 • Dodano obsługę cudzysłowu przed sierotką.
 • Przeniesiono uruchomienie sierotek w filtrach na sam koniec, żeby uniknąć podmian z innych wyczek.
 • Podzielono zasady podmiany, żeby uniknąć błędu: regular expression is too large.
 • Zaktualizowano WordPress Options Class do wersji 2.6.8

2.7.4 – 2018-03-16

 • Poprawiono problem ze zbyt agresywną podmianą spacji za liczbą.

2.7.3 – 2018-03-15

 • Poprawiono problem z obiektem $post. Podziękowania dla adpawl
 • Poprawiono spację za liczbą, a przed słowem. Podziękowania dla M. Hawranek.
 • Poprawiono zbyt wczesne ładowanie plików tłumaczeń.
 • Zaktualizowano WordPress Options Class do wersji 2.6.5.

2.7.2 – 2018-02-13

 • Dodano obsługę encji HTML.
 • Dodano obsługę krótkiego opisu produktu WooCommerce.
 • Usunięto problem sierotki za sierotką.
 • Dane wejściowe zostały zrefaktorowane.
 • Zaktualizowano WordPress Options Class do wersji 2.6.4.

2.7.1 – 2017-12-22

 • Poprawka problemów z dokumentem zawierającym skrypty lub arkusze stylów.

2.7.0 – 2017-06-29

 • Dodano obsługę własnych pól – teraz można je dodać w konfiguracji.
 • Dodano słowa: „albo”, „bez”, „czy”, „lecz”, „nie”, „niech”, „przez”, „tak”, „tylko”, „więc” bazując na Sierotka

2.6.9 – 2017-05-24

 • Poprawiono problem z ładowaniem klasy. Podziękowania dla gierand

2.6.8 – 2017-05-23

 • Dodano możliwość poprawy sierotek w opisie autora.
 • Dodano możliwość poprawy sierotek w tytule i opisie taksonomii.
 • Poprawiono problem preg_replace() „Compilation failed: range out of order”.
 • Do obsługi ekranu opcji użyto klasy WordPress Options.

2.6.7 – 2017-05-09

 • Umożliwiono obsługę innych języków przy użyciu filtra `iworks_orphan_apply_to_all_languages’.
 • Naprawiono moduł ocen.

2.6.6.1 – 2017-04-30

 • Poprawiono błąd reguł podmieniania.

2.6.6 – 2017-04-30

 • Wtyczka unika zastępowania spacji w tagach „script” oraz „styles”. Podziękowania dla m1nified
 • Dodano podmienianie tytułów widżetów.
 • Tekst widżetu będzie podmieniany (dotyczy tylko widżetu tekstowego).

2.6.5 – 2016-11-01

 • Powrót do 2.6.3, ponieważ wersja 2.6.4 popsuła obrazki.

2.6.4 – 2016-11-01

 • Dodano symbole FX-10, F-800, F-600-K3-Z. znak „-” jest zamieniany na ‑ char. Podziękowania dla Marcina

2.6.3 – 2016-10-25

 • W plikach PHP zaimplementowano reguły dotyczące formatowania kodu.
 • Na stronie ustawień wtyczki dodano prośbę o jej ocenę.

2.6.2 – 2016-02-27

 • Poprawiono problem z ignorowaniem ustawień dla liczb. Podziękowania dla Kacper
 • Dodano sprawdzanie języka witryny i wpisu w celu uniknięcia implementacji dla innych języków niż Polski. Wyjątkiem są liczby.

2.6.1 – 2016-01-11

 • Poprawiono problem z twardą spacją po liczbie. Zastąpiono wyminę spację po liczbie, na wymianę spacji między liczbami.

2.6 – 2016-01-09

 • Zmieniono domenę tłumaczenia z iworks_orphan na sluga wtyczki `sierotki’ w celu zachowania zgodności z serwisem tłumaczeń WordPressa.
 • Dodano obsługę włączania wtyczki w celu zmiany trybu ładowania opcji.
 • Dodano obsługę wyłączania wtyczki w celu zmiany trybu ładowania opcji.
 • Dodano filtr iworks_orphans_capability, podziękowania dla Cezarego Buliszaka.
 • Dodano twardą spację za liczbami.
 • Dodano kasowanie opcji w czasie kasowania wtyczki.
 • Zaktualizowano zrzuty ekranu.

2.5 – 2015-11-06

 • ULEPSZENIE: dodano filtr iworks_orphan_replace

2.4 – 2015-02-12

 • Dodano twardą spację między rokiem a symbolem „r.”.
 • Dodano obsługę tytułu i zajawki dla produktów WooCommerce, podziękowania dla: Dominika Kawuli

2.3.2 – 2014-09-12

 • Poprawiono błąd w tablicy opcji

2.3.1 – 2014-09-12

 • Dodano sprawdzanie istnienia opcji w tablicy opcji.
 • Zaktualizowano zrzuty ekranu.

2.3 – 2014-07-10

 • ULEPSZENIE: dodano obsługę wszystkich skrótów słowa liczba.

2.2 – 2014-01-24

 • ULEPSZENIE: dodano link do forum
 • ULEPSZENIE: sprawdzenie zgodności z WordPressem 3.8

2.1 – 2013-11-09

 • ULEPSZENIE: sprawdzono zgodność z WordPressem 3.6
 • REFAKTORING: zaimplementowano reguły PSR-0 do głównej klasy wtyczki.

2.0.2 – 2013-08-20

 • POPRAWKA: poprawka błędu gubienia sierotki, jeżeli występował po sierotce, podziękowania dla Szymona Skulimowskigo
 • ULEPSZENIE: sprawdzono zgodność z WordPressem 3.6
 • ULEPSZENIE: dodano boksy pomocy i powiązanych informacji

2.0.1 – 2013-07-10

 • ULEPSZENIE: dodano numery

2.0 – 2012-08-12

 • POPRAWKA: usunięto błąd związany z uprawnieniami do strony konfiguracji
 • POPRAWKA: usunięto błąd związany z zdaniem zaczynającym się od sierotki
 • REFAKTORYZACJA: przepisano kod do klasy
 • ULEPSZENIE: dodano kilka skrótów i tytuły akademickie
 • ULEPSZENIE: poważne uzupełnienie słów, podziękowania dla: adpawl

1.4.2 – 2012-03-02

 • ULEPSZENIE: dodano filtr the_title.

1.4.1 – 2011-02-24

 • ULEPSZENIE: dodano trimowanie znaków.
 • POPRAWKA: usunięto błąd z wielokrotnym użyciem przecinka.

1.4 – 2011-02-24

 • NOWOŚĆ: dodano sierotki definiowane przez użytkownika.
 • POPRAWKA: Poprawka nazwy uprawnień.

1.3 – 2011-02-19

 • NOWOŚĆ: dodano możliwość wybory filtrowania: treści, zajawki czy komentarzy.
 • NOWOŚĆ: dodano obsługę znaku „(” jeżeli występuje przed sierotką.

1.2 – 2011-02-18

 • NOWOŚĆ: dodano filtr comment_text.
 • POPRAWKA: wtyczka gubiła wielkie litery.

1.1 – 2011-02-17

 • Porzucam elegancką, anonimową funkcję, bo wymaga PHP w wersji co najmniej 5.3.0 🙁
 • NOWOŚĆ: dodano filtr the_excerpt.

1.0.2 – 2011-02-17

 • NOWOŚĆ: dodano obsługę znaku „>” jeżeli występuje przed sierotką.

1.0.1 – 2011-02-16

 • NOWOŚĆ: dodano słowo „to”.

1.0 – 2011-02-16

 • Pierwsza wersja wtyczki