Sierotki

Opis

Wtyczka nie pozwala na pozostawianie na końcu linii sierotek, czyli wybranych wyrazów, zgodnie z zasadami polskiej gramatyki.

Obrazek wtyczki

Manuscript autorstwa Muffet, z serwisu Flickr

Zrzuty ekranu

 • Opcje wpisów.
 • Opcje widgetów.
 • Opcje taksonomii.
 • Różne opcje.

Instalacja

Masz do wyboru trzy metody instalacji:

Bardzo łatwa

 1. Zaloguj się do panelu administratora swojego WordPressa.
 2. Przejdź do: Wtyczki > Dodaj nową.
 3. Wprowadź ‘orphans’ w pole wyszukiwania i wciśnij enter. Po znalezieniu możesz obejrzeć szczegóły, takie jak wersja, ocena i opis.
 4. Kliknij Zainstaluj. Po kliknięciu pojawi się pytanie, czy na pewno chcesz zainstalować tę wtyczkę.
 5. Kliknij Tak, a WordPress dokończy instalację.
 6. Aktywuj wtyczkę.
 7. W menu administratora Wygląd dodaje pozycję Sierotki.

Łatwa

 1. Pobierz wtyczkę (plik zip) z prawej kolumny na tej stronie.
 2. W panelu administratora idź do menu Wtyczki > Dodaj nową
 3. Wybierz przycisk Wyślij wtyczkę na serwer
 4. Wyślij właśnie pobranego zipa.
 5. Włącz wtyczkę
 6. W menu administratora Wygląd dodaje pozycję Sierotki.

Stara i niezawodna (FTP)

 1. Prześlij katalog sierotki do folderu /wp-content/plugins/
 2. Aktywuj wtyczkę w WordPressie w menu 'Wtyczki”
 3. W menu administratora Wygląd dodaje pozycję Sierotki.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy wtyczka zamienia spacje?

Wtyczka modyfikuje treść w trakcie wyświetlania ale nie zmienia zapisanych treści.

Jak użyć wtyczki na własnych polach wpisów?

Użyj kodu:

if ( class_exists( 'iworks_orphan' ) ) {
  $orphan = new iworks_orphan();
  echo $orphan->replace( get_post_meta($post_id, 'meta_key', true ) );
}

Jak użyć wtyczki na dowolnym ciągu znaków?

Użyj kodu:

if ( class_exists( 'iworks_orphan' ) ) {
  $orphan = new iworks_orphan();
  echo $orphan->replace( 'any_string' );
}

Jak zmienić uprawnienia wtyczki?

Domyślnie wtyczka używa uprawnienia manage_options, co zwykle oznacza to administratora witryny. Jeśli chcesz zezwolić na zarządzanie Sierotami przez „edytorów” możesz użyć innego uprawnienia, np. unfiltered_html. Żeby to zmienić użyj filtra iworks_orphans_capability:

add_filter('iworks_orphans_capability', 'my_orphans_capability');
function my_orphans_capability($capability) {
  return 'unfiltered_html';
}

Jak włączyć podmianę we fragmencie kodu?

Na początku bloku dodaj:

add_filter( 'orphan_skip_replacement', '__return_true' );

oraz na na końcu, żeby włączyć znowu podmianę:

remove_filter( 'orphan_skip_replacement', '__return_true' );

Jak mogę zmienić domyślne sierotki?

Użyj filtra iworks_orphan_terms. Argumentem jest tablica domyślnych sierot. Można usunąć, dodać lub nawet zastąpić całą tablicę. Na przykład, aby usunąć słowa „oraz”, „na” i „nie”, użyj poniższego kodu:

add_filter( 'iworks_orphan_terms', 'remove_iworks_orphan_terms' );
function remove_iworks_orphan_terms( $terms ) {
  $default_orphans_to_remove = array( 'oraz', 'na', 'nie', );
  foreach( $default_orphans_to_remove as $value ) {
    if ( $key = array_search( $value, $terms ) ) {
      unset( $terms[ $key ] );
    }
  }
  return $terms;
}

Recenzje

4 listopada 2021
Super wtyczka, robi co powinna. Kontakt z supportem jest również taki jak trzeba.
20 października 2021
Pomocna wtyczka, fajnie polskie przyimki się przenoszą na początek zdania zamiast zostawać na końcu linijki, po prostu świetna.
Przeczytaj 139 recenzji

Kontrybutorzy i deweloperzy

„Sierotki” jest oprogramowaniem open source. Poniższe osoby miały wkład w rozwój wtyczki.

Zaangażowani

Wtyczka “Sierotki” została przetłumaczona na 2 języki. Podziękuj tłumaczom za ich wkład.

Przetłumacz wtyczkę “Sierotki” na swój język.

Interesuje cię rozwój wtyczki?

Przeglądaj kod, sprawdź repozytorium SVN lub czytaj dziennik rozwoju przez RSS.

Rejestr zmian

2.9.2 – 2022-01-20

 • Zaktualizowano iWorks Options do 2.7.3.
 • Zaktualizowano iWorks Rate do wersji 2.0.6.

2.9.1 – 2021-12-09

 • Dodano integrację z wtyczką „Advanced Custom Fields” dla pól: „text”, „textarea”, „WYSIWYG”. Podziękowania dl Kamil Lipiński za testy.

2.9.0 – 2021-12-09

 • Dodano filtr iworks_orphan_own_terms_file, który daje możliwość zmiany całego pliku z sierotami.
 • Przeniesiono definicję sierot do pliku etc/terms.txt.
 • Zmieniono nazwę pliku includes/iworks/orphan.php na includes/iworks/class-iworks-orphan.php.
 • Zaktualizowano listę sierot, bazując na Sierotka (typografia)

2.8.2 – 2021-12-03

 • Poprawiono problem z opcją „Trzymaj numery razem”, która zmieniała też w inlinowych CSSach. Podziękowania dla gierand.

2.8.1 – 2021-11-26

 • Dodano możliwość zmiany w widżecie blokowym.
 • Dodano filtr iworks_orphan_terms (stary ma literówkę iworks_orphan_therms – ale stary też pozostaje).
 • Ulepszono filtrowanie domyślnych sierot – teraz jest filtrowane, gdy je pobieramy, a nie tylko na samym początku.

2.8.0 – 2021-08-31

 • Poprawiono konflikty z innymi wtyczkami. Podziękowania dla Adama Gruntkowskiego.
 • Zaktualizowano iWorks Rate do wersji 2.0.4.
 • Zaktualizowano WordPress Options Class do wersji 2.7.1

2.7.9 – 2021-06-23

 • Zmieniono nazwę katalogu vendor na includes.
 • Zaktualizowano iWorks Rate do wersji 2.0.1.

2.7.8 – 2021-01-13

 • Dodano filtr orphan_replace umożliwiający podmiany w dowolnym ciągu znaków.
 • Ze względu na pojawiające się konflikty z innymi wtyczkami, całe filtrowanie treści zostało wyłączone po stronie admina. Podziękowania dla: Zbyszek Zalewski.

2.7.7 – 2020-06-20

 • Dodano filtr orphan_skip_replacement w celu wyłączenia podmiany. Sprawdź w FAQ jak użyć.

2.7.6 – 2020-06-08

 • Wyłączono podmianę dla kanałów feed.
 • Wyłączono podmianę w REST API.

2.7.5 – 2019-11-12

 • Poprawiono domyślną konfigurację.
 • Dodano obsługę cudzysłowu przed sierotką.
 • Przeniesiono uruchomienie sierotek w filtrach na sam koniec, żeby uniknąć podmian z innych wyczek.
 • Podzielono zasady podmiany, żeby uniknąć błędu: regular expression is too large.
 • Zaktualizowano WordPress Options Class do wersji 2.6.8

2.7.4 – 2018-03-16

 • Poprawiono problem ze zbyt agresywną podmianą spacji za liczbą.

2.7.3 – 2018-03-15

 • Poprawiono problem z obiektem $post. Podziękowania dla adpawl
 • Poprawiono spację za liczbą, a przed słowem. Podziękowania dla M. Hawranek.
 • Poprawiono zbyt wczesne ładowanie plików tłumaczeń.
 • Zaktualizowano WordPress Options Class do wersji 2.6.5.

2.7.2 – 2018-02-13

 • Dodano obsługę encji HTML.
 • Dodano obsługę krótkiego opisu produktu WooCommerce.
 • Usunięto problem sierotki za sierotką.
 • Dane wejściowe zostały zrefaktorowane.
 • Zaktualizowano WordPress Options Class do wersji 2.6.4.

2.7.1 – 2017-12-22

 • Poprawka problemów z dokumentem zawierającym skrypty lub arkusze stylów.

2.7.0 – 2017-06-29

 • Dodano obsługę własnych pól – teraz można je dodać w konfiguracji.
 • Dodano słowa: 'albo’, 'bez’, 'czy’, 'lecz’, 'nie’, 'niech’, 'przez’, 'tak’, 'tylko’, 'więc’ bazując na Sierotka

2.6.9 – 2017-05-24

 • Poprawiono problem z ładowaniem klasy. Podziękowania dla gierand

2.6.8 – 2017-05-23

 • Dodano możliwość poprawy sierotek w opisie autora.
 • Dodano możliwość poprawy sierotek w tytule i opisie taksonomii.
 • Poprawiono problem preg_replace() „Compilation failed: range out of order”.
 • Do obsługi ekranu opcji użyto klasy WordPress Options.

2.6.7 – 2017-05-09

 • Umożliwiono obsługę innych języków przy użyciu filtra `iworks_orphan_apply_to_all_languages’.
 • Naprawiono moduł ocen.

2.6.6.1 – 2017-04-30

 • Poprawiono błąd reguł podmieniania.

2.6.6 – 2017-04-30

 • Wtyczka unika zastępowania spacji w tagach „script” oraz „styles”. Podziękowania dla m1nified
 • Dodano podmienianie tytułów widżetów.
 • Tekst widżetu będzie podmieniany (dotyczy tylko widżetu tekstowego).

2.6.5 – 2016-11-01

 • Powrót do 2.6.3, ponieważ wersja 2.6.4 popsuła obrazki.

2.6.4 – 2016-11-01

 • Dodano symbole FX-10, F-800, F-600-K3-Z. znak „-” jest zamieniany na ‑ char. Podziękowania dla Marcina

2.6.3 – 2016-10-25

 • W plikach PHP zaimplementowano reguły dotyczące formatowania kodu.
 • Na stronie ustawień wtyczki dodano prośbę o jej ocenę.

2.6.2 – 2016-02-27

 • Poprawiono problem z ignorowaniem ustawień dla liczb. Podziękowania dla Kacper
 • Dodano sprawdzanie języka witryny i wpisu w celu uniknięcia implementacji dla innych języków niż Polski. Wyjątkiem są liczby.

2.6.1 – 2016-01-11

 • Poprawiono problem z twardą spacją po liczbie. Zastąpiono wyminę spację po liczbie, na wymianę spacji między liczbami.

2.6 – 2016-01-09

 • Zmieniono domenę tłumaczenia z iworks_orphan na sluga wtyczki `sierotki’ w celu zachowania zgodności z serwisem tłumaczeń WordPressa.
 • Dodano obsługę włączania wtyczki w celu zmiany trybu ładowania opcji.
 • Dodano obsługę wyłączania wtyczki w celu zmiany trybu ładowania opcji.
 • Dodano filtr iworks_orphans_capability, podziękowania dla Cezarego Buliszaka.
 • Dodano twardą spację za liczbami.
 • Dodano kasowanie opcji w czasie kasowania wtyczki.
 • Zaktualizowano zrzuty ekranu.

2.5 – 2015-11-06

 • ULEPSZENIE: dodano filtr iworks_orphan_replace

2.4 – 2015-02-12

 • Dodano twardą spację między rokiem a symbolem „r.”.
 • Dodano obsługę tytułu i zajawki dla produktów WooCommerce, podziękowania dla: Dominika Kawuli

2.3.2 – 2014-09-12

 • Poprawiono błąd w tablicy opcji

2.3.1 – 2014-09-12

 • Dodano sprawdzanie istnienia opcji w tablicy opcji.
 • Zaktualizowano zrzuty ekranu.

2.3 – 2014-07-10

 • ULEPSZENIE: dodano obsługę wszystkich skrótów słowa liczba.

2.2 – 2014-01-24

 • ULEPSZENIE: dodano link do forum
 • ULEPSZENIE: sprawdzenie zgodności z WordPressem 3.8

2.1 – 2013-11-09

 • ULEPSZENIE: sprawdzono zgodność z WordPressem 3.6
 • REFAKTORING: zaimplementowano reguły PSR-0 do głównej klasy wtyczki.

2.0.2 – 2013-08-20

 • POPRAWKA: poprawka błędu gubienia sierotki, jeżeli występował po sierotce, podziękowania dla Szymona Skulimowskigo
 • ULEPSZENIE: sprawdzono zgodność z WordPressem 3.6
 • ULEPSZENIE: dodano boksy pomocy i powiązanych informacji

2.0.1 – 2013-07-10

 • ULEPSZENIE: dodano numery

2.0 – 2012-08-12

 • POPRAWKA: usunięto błąd związany z uprawnieniami do strony konfiguracji
 • POPRAWKA: usunięto błąd związany z zdaniem zaczynającym się od sierotki
 • REFAKTORYZACJA: przepisano kod do klasy
 • ULEPSZENIE: dodano kilka skrótów i tytuły akademickie
 • ULEPSZENIE: poważne uzupełnienie słów, podziękowania dla: adpawl

1.4.2 – 2012-03-02

 • ULEPSZENIE: dodano filtr the_title.

1.4.1 – 2011-02-24

 • ULEPSZENIE: dodano trimowanie znaków.
 • POPRAWKA: usunięto błąd z wielokrotnym użyciem przecinka.

1.4 – 2011-02-24

 • NOWOŚĆ: dodano sierotki definiowane przez użytkownika.
 • POPRAWKA: Poprawka nazwy uprawnień.

1.3 – 2011-02-19

 • NOWOŚĆ: dodano możliwość wybory filtrowania: treści, zajawki czy komentarzy.
 • NOWOŚĆ: dodano obsługę znaku „(” jeżeli występuje przed sierotką.

1.2 – 2011-02-18

 • NOWOŚĆ: dodano filtr comment_text.
 • POPRAWKA: wtyczka gubiła wielkie litery.

1.1 – 2011-02-17

 • Porzucam elegancką, anonimową funkcję, bo wymaga PHP w wersji co najmniej 5.3.0 🙁
 • NOWOŚĆ: dodano filtr the_excerpt.

1.0.2 – 2011-02-17

 • NOWOŚĆ: dodano obsługę znaku „>” jeżeli występuje przed sierotką.

1.0.1 – 2011-02-16

 • NOWOŚĆ: dodano słowo „to”.

1.0 – 2011-02-16

 • Pierwsza wersja wtyczki