Smush Image – kompresja i optymalizacja

Opis

Resize, optimize, optimise and compress all of your images with the incredibly powerful and 100% free WordPress image smusher, brought to you by the superteam at WPMU DEV!

(Ty mówisz optymizacja a ja mowie kompresja…dajmy sobie z tym wszystkim spokój 😉 )

Award Winning Image Optimizer

Smush has been benchmarked and tested number one for speed and quality and is the award-winning, back-to-back proven crowd favorite image optimization plugin for WordPress.

Now with image resizing! Set a max width and height and large images will scale down as they are being compressed.

Our servers do all the heavy lifting. Strip hidden bulky information from your images and reduce file size without losing quality.

Large image files may be slowing down your site without you even knowing it. WP Smush uses WPMU DEV’s super servers to quickly smush every single one of your images and cuts all the unnecessary data without slowing down your site.

Smush meticulously scans every image you upload – or have already added to your site – cuts all the unnecessary data and scales it for you before adding it to your media library.

Compress any Image in any Directory

Oprócz optymalizacji plików multimedialnych możesz skompresować obrazy zapisane w innych folderach. Smush umożliwia teraz kompresowanie dowolnego obrazu w dowolnym katalogu, dzięki czemu można zoptymalizować wszystkie obrazy w witrynie – w tym obrazy z NextGEN, obrazy przechowywane na Amazon S3 przy użyciu WP Offload S3 i obrazy w KAŻDEJ wtyczce WordPress i motywach!

Compatible with Your Favorite Media Library Plugins

Bez względu na to, jakich wtyczek używasz do lepszego zarządzania biblioteką multimediów WordPress, Smush sobie poradzi. Sprawdź poniższe wtyczki, z którymi Smush pracuje, aby Twoja strona była szybsza i wydajniejsza:

★★★★★

“I had no idea that my page load time was being dragged down by the images. The plugin nearly halved the time it took.” – karlcw

★★★★★

“I optimise my photos in Photoshop, but Smush makes it so easy – it does it automatically. I can just sit back and enjoy the speed.” – helen432

★★★★★

“Smush pomógł zmniejszyć całkowity rozmiar plików w mojej witrynie i zwiększył szybkość przeglądania. Dobra robota!” – pdci

What about Multisite? Smush can be used to optimize all the images across your entire network! Use global settings or configure each site individually.

Smush is super easy to use – no confusing compression software settings! Smush images in your library one at a time or bulk smush up to 50 images at a time. Plus, configure auto-smush to asynchronously scale and compress some or all of your images as they are being uploaded – it’s incredibly fast.

The faster your site loads, the more Google, Bing, Yahoo and other search engines will like it. Your site will load faster and rank higher.

Features available in Smush include:

 • Optimize your images using advanced lossless compression techniques.
 • Set maximum width and height and large images will automatically scale before being added to your media library.
 • Process JPEG, GIF and PNG image files.
 • Optimize any image in any directory.
 • Asynchronously auto-smush your attachments for super fast compression on upload.
 • Manually smush your attachments individually in the media library, or in bulk 50 attachments at a time.
 • Smush all standard web-sized images 1MB or smaller.
 • Smush images with no slowdown using WPMU DEV’s fast, reliable Smush API.
 • Global and individual settings for Multisite.
 • View advanced compression stats per-attachment and library totals.

Install Smush now and find out why it’s the most popular image optimization plugin for WordPress available today with over 11 million downloads.

Nasze inne wtyczki

 • Hummingbird – Optymalizacja prędkości strony
 • Hustle – Pop-upy, Slide-iny i Email Opt-ins
 • SmartCrawl – Optymalizator SEO
 • Defender – Zabezpieczenia, monitorowanie i ochrona przed hackowaniem

Smush can take care of all your image compression needs, for free!

Jeśli jednak chcesz kompresję stratną Super Smush, możliwość zoptymalizowania obrazów do 32 MB, zbiorczą optymalizację dla wszystkich obrazów jednym kliknięciem, automatyczne przekonwertowanie PNG na JPEG, możliwość kompresji i zrobienie kopii zapasowej twoich obrazów (aby móc je przywrócić w dowolnym momencie) zawsze możesz zrobić kolejny krok za pomocą WP Smush Pro.

Polityka Prywatności

Smush nie współdziała z użytkownikami końcowymi w Twojej witrynie. Jedyną opcją wejściową Smush jest subskrypcja biuletynu tylko dla administratorów witryny.

Smush korzysta z usługi poczty elektronicznej innej firmy (Drip) do wysyłania wiadomości e-mail do administratora witryny. Adres e-mail administratora jest wysyłany do Drip i cookie jest ustawione przez tę usługę. Tylko informacje o administratorze są zbierane przez serwis Drip.

Smush sends images to the WPMU DEV servers to optimize them for web use. This includes the transfer of EXIF data. The EXIF data will either be stripped or returned as it is. It is not stored on the WPMU DEV servers.

O nas

WPMU DEV jest dostawcą wysokiej jakości wtyczek WordPress, usług i wsparcia technicznego. Dowiedz się więcej tutaj:
https://premium.wpmudev.org/

Don’t forget to stay up to date on everything WordPress from the Internet’s number one resource:
WPMU DEV Blog

Hey, one more thing… we hope you enjoy our free offerings as much as we’ve loved making them for you!

Kontakt i autorzy

Originally written by Alex Dunae at Dialect (dialect.ca, e-mail ‚alex’ at ‚dialect dot ca’), 2008-11.

Zrzuty ekranów

 • Watch as your image library is processed – up to 50 images at a time.
 • Set automatic smush to resize and optimize every image as it is uploaded.
 • Smush will find and optimize images for you.

FAQ

I just finished running Smush and Google Pagespeed still says my images need compressing and resizing. How do I fix it?

This means your images were not properly scaled for where they are being displayed. Scaling images before uploading them can be time consuming but can save space and speedup load time. First, determine what size your image needs to be. You can use the built-in developer tools in Chrome or Firefox to find what height and width your image should be. Once you know how large the image should be, scale your images to the right size.

Tip: you may not need to scale each image individually. If the images are in your Media Library, you may be able to fix them with a plugin.

Does Smush delete or replace my original full-size images?

Nope. WordPress crops and resizes every image you upload for embedding on your site. By default, Smush only compresses these cropped and resized images, not your original full-size images. To compress your original full-sized images use Smush Pro.

What type of file should I use for my images (GIF, PNG, JPG)?

GIF files are large and can’t be optimized much. They should only be used if the image is animated.

PNG is best for computer generated graphics (vectors, logos, fonts, etc.), images with few colors or images with transparency.

JPG should be used for photography or images with a lot of color variation.

I’m a photographer can I keep all my EXIF data?

Yes! EXIF data stores camera settings, focal length, date, time and location information in image files. EXIF data makes image files larger but if you are a photographer you may want to preserve this information. We have included the option to preserve EXIF image data in Smush.

I just ran bulk smush and some of my images didn’t get compressed?

First, check to see if you’re receiving any server errors. If your images seem to be processing correctly check the file size of the images being skipped. Images over 1mb will be skipped. To compress images up to 32mb get Smush Pro.

I activated Smush and I don’t see any difference in image quality. How am I supposed to know if Smush is working?

Great question! It is important to understand Smush is an optimization tool that uses lossless image compression to save disk storage space and speed up your site. Smush squeezes data from your image files that will save space, resize huge images, and improve speed without changing quality.

You can track file size changes in your media library, individual image savings, directory savings, and Smush total savings with Smush stats. If you want to see some additional magic, run before-and-after page-speed tests with WP Checkup or Google PageSpeed Insights. Every little bit of resource savings is important when it comes to page-speed!

Can’t I just use Photoshop or another image editing application to optimize my images?

Optimizing all the image sizes generated by WordPress, images being imported from plugins and themes, and images from other web sites is a painful and time consuming process.

Smush automatically handles optimizing all your images no matter where they come from and can be used as a standalone tool or alongside Photoshop.

Is it optimize or optimise?

It depends what side of the pond you live on…but whether you say optimize, optimise, optimizer or Smush goddess of speed this plugin will make sure your images are loading lighting fast.

Recenzje

Przeczytaj 4 242 recenzje

Kontrybutorzy i deweloperzy

„Smush Image – kompresja i optymalizacja” jest oprogramowaniem open source. Poniższe osoby miały wkład w rozwój wtyczki.

Zaangażowani

Wtyczka “Smush Image – kompresja i optymalizacja” została przetłumaczona na 31 języków. Podziękuj tłumaczom za ich wkład.

Przetłumacz wtyczkę “Smush Image – kompresja i optymalizacja” na swój język.

Interesuje cię rozwój wtyczki?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Log zmian

3.0.1

 • Security: Remove support for Upfront theme functions

3.0.0

 • New: Smush CDN
 • New: Webp support with CDN
 • New: Auto image resize when using CDN
 • New: Plugin structure (Important: plugin globals have been removed)
 • New: Show failure reason during directory Smush
 • New: Settings page with language translation links
 • Security: Fix XSS and phar deserialization vulnerabilities
 • Enhance: Better handling of animated GIFs. Improve performance.
 • Enhance: Update translation strings
 • Enhance: Clean out all the leftover data on plugin uninstall
 • Enhance: Directory Smush modal: support keyboard navigation
 • Enhance: Directory Smush modal: navigate to next node by typing the first letters
 • Enhance: [WPML] PNG to JPEG conversion in media translations
 • Fix: Directory Smush resume button only working when clicked on icon
 • Fix: Errors during image re-check
 • Fix: Meta values are deleted when an image is skipped using wp_smush_image filter.
 • Fix: [WP Offload Media] Backward compatibility errors
 • Fix: [WP Offload Media] Warnings when certain attachment sizes are excluded from compression
 • Fix: [WP Offload Media] Errors during is_animated check with images stored on S3
 • Fix: [WooCommerce] Compatibility issue with WooCommerce 3.5

2.9.1

 • Fix: Errors during update from Free to Pro

2.9.0

 • New: Incorrect image size detection
 • New: Pointers for new installs
 • New: Show a list of errors (if present) after bulk Smush
 • Enhance: Remove activation redirection
 • Fix: Compatibility with Enhanced Media Library
 • Fix: Layout inconsistencies
 • Fix: Remove duplicate queries
 • Fix: User profile languages not properly applying to Smush
 • Fix: Translation strings
 • Fix: Smush full sized images when image dimensions are smaller than the largest thumbnail
 • Fix: Directory Smush will not get stuck when an image encounters an error during compression
 • Fix: Support for the latest Gutenberg version
 • Fix: Allow blog admins in network installs to manage site Smush options
 • Fix: Stats not showing after Smushing in media library

2.8.2

Fix: Compatibility issues with latest WP Offload Media (WP Offload S3) update

2.8.1

 • New: Directory Smush UI/UX
 • New: Directory Smush updated library
 • New: Directory Smush ability to select multiple directories
 • New: Directory Smush ability to deselect certain images in directories
 • New: Integration with Gutenberg image block
 • Enhance: Bulk Smush UI
 • Enhance: Update GDPR policy text
 • Enhance: Do not auto resize animated GIF images to preserve animation
 • Enhance: Performance improvements, remove duplicate queries
 • Fixed: Stats reset for Smushed directories when selecting Super-smush option
 • Fixed: Pro status cached bug
 • Fixed: Quick setup modal missing image dimensions for image resize option

2.8.0.1

 • Fixed: Smush causing media uploads to not function properly (in rare conditions)

2.8.0

 • New: High-power API cluster for Smush Pro users
 • New: Updated and improved UI/UX
 • New: Stats meta box
 • Enhance: Smush will have it’s own section in the GDPR policy, instead of appending to the end of the policy text
 • Enhance: Compatibility with AJAX Thumbnail Rebuild and ACF plugins
 • Enhance: Add support for image/x-png and image/x-citrix-jpeg mime types
 • Fixed: File size not updated inside the attachment details modal during Smush/restore of an image
 • Fixed: Directory Smush using mobile
 • Fixed: Smush progress during feature image upload
 • Fixed: Image width and height converted to string in async request
 • Fixed: Warnings on PHP 5.2
 • Fixed: Warnings on PHP 7.1
 • Fixed: Fixed wrong method name in S3 offload class. Thanks Tedy Warsitha
 • Fixed: Issues when editing image attributes in the media library
 • Fixed: Missing translation strings

2.7.9.2

 • Fixed: Critical Error: Ajax returns Error 500 on media library in WP Offload S3

2.7.9.1

 • Fixed: Conflict with front-end editors

2.7.9

 • Update:

  • Smush settings moved to separate top level page in dashboard ( Smush/Smush Pro )
  • Added Privacy Policy content for Smush in Privacy Policy Guide
 • Poprawiono:

  • Conflict with plugin Download Manager, Embed any document, Getty
  • Settings link incorrect for sub sites
  • Don’t load smush settings in front-end
  • Increase php memory limit only if lesser than required
  • Display a warning if custom table isn’t created
  • Attachment details not being displayed when uploading image in post edit screen
  • Compatibility with WP Offload S3 latest version
  • Directory Smush skips 1 image for every iteration of 50 images ( Free version )
  • Nextgen Gallery Stats not updated properly ( Pro Version )
  • Added instructions for Resize Image feature – It works independent of Auto Smush, If „Automatic Smush” is off and
   „Resize my full size image” is kept on, the image would be resized
  • Smush button doesn not appears in Media Modal window for Ultimate Branding
  • NextGen Integration: Smush stats not updated after image deletion
  • Warning/Error for settings on initial setup
 • Integrations:

  • Updated WP Offload S3 integration to smush images with Cloudfront enabled

2.7.8

 • Includes changes from update 2.7.7 and a fix for JS errors in custom posts screen disabling post editor tabs

 • Aktualizacje:

  • Minor UI Changes ( Accessibility Fixes )
  • PNG to JPG: Iterate over rows while URL replacement to make sure all the occurrences are updated
 • Poprawiono:

  • Skip button doesn’t skips images
  • Show updated smush status in Media Grid attachment modal
  • Font issue in WordPress backend for Ubuntu systems
  • Fatal Error: get_current_network
  • Async Smush not working for subdirectory sites
  • File backups were not being created for Auto Smush if Async smush is disabled

2.7.6

 • Security: Fixed path traversal vulnerability. Thanks Ricardo Sánchez(@neorichi) for responsible disclosure.

2.7.5

 • Zaktualizowano:

  • UI/UX has been updated for Bulk Smush page
 • Poprawiono:

  • Start from latest image while Bulk Smushing
  • S3 config error if AWS keys are defined in wp-config.php
  • NextGen smush page not working properly
  • Do not redirect to settings page on activation if WP CLI is installed

2.7.4.1

 • Fixed:
  • get_current_screen() method causing error on some sites

2.7.4

 • Update: Minor UI changes
 • Fixed:
  • Images not being resized when image is uploaded via Mobile App
  • Notices and Warnings
  • S3 offload Integration – Original Image not being deleted in some cases

2.7.3.1

 • Fixed: Pro user unable to login to WPMU DEV Dashboard plugin when Smush is active, Error: „Your key is invalid.”
 • Updated: S3 Integration, return URL for any error, ‚as3cf_get_attached_file’

2.7.3

 • Fixed:
  • Manual Smush not working
  • Bulk Smush broken for few sites

2.7.2

 • Updated:
  • Use JS for stats calculation while using Bulk Smush, to reduce the Ajax time
 • Fixed:
  • Some Images would keep appearing in the re-smush list, if „Resize original images” is enabled
  • Enable buttons in settings redirects to network smush settings page in a subsite if networkwide settings are enabled

2.7.1

 • Fixed: Progress bar not updating

2.7

 • Zaktualizowano:

  • Faster image uploads: Set async request timeout to 0, if you’re having trouble with Auto Smush, set timeout using filter smush_async_time_out
 • Poprawiono:

  • Issue with WP Smush Pro membership check
  • Stats: Rating message shows incorrect image count
  • Stats: Include directory smush stats in media stats
  • Directory Smush: UI improvement
  • Directory Smush: Allow re-smushing directory images, if the lossy feature is turned on
  • Directory Smush: Fixed empty query warning if there are more than 5k images
  • Site Ground Staging – Disable Async smush for staging sites, admin URL for async request is incorrect because of the Apache module
  • Image appearing in Re-Smush list even after smushing, if resize settings are kept on.
  • Performance: Updated query for smushed images count
 • Added:
  • WP S3 Offload – Plugin Compatibility for Remove files from server feature ( Pro Version )
  • WP RSS Aggregator compatibility for Auto Smush
  • WordPress mobile app Auto smush compatibility

2.6.3

 • Poprawiono:

  • Compatibility issue with WP Defender
  • Image dimensions not updated after resizing in Grid view
 • Added:

  • Added a check to preserve smush stats on plugin deletion, You can add define('WP_SMUSH_PRESERVE_STATS', true ); in wp-config.php

2.6.2

 • Added:

  • WP All Import Compatibility
 • Poprawiono:

  • Image not being updated to S3 after resmush ( *Only if remove files from server is kept off in S3 plugin settings )
  • Added check for directory smush savings
  • Call wp_update_attachment_metadata after smushing, to allow the optimised image to be used
  • Dir Smush: Images with special symbols doesn’t gets optimised
  • Dir Smush: Skip .bak files
  • Retina Images @2x: Do not smush if auto smush is disabled
  • Backup ( Pro ): Take backup of original untouched image, improved backup and restore.
 • Zaktualizowano:

  • Smush Limit ( 50 Images ), do not include images with error in count

2.6.1

 • Fixed:
  • PHP 5.2 compatibility
  • DB error: Use a smaller value for Path Index size ( Prefix Indexes )
  • Updated translation function name
  • UI/UX fixes for directory smush
  • Improved optimisation process for directory smush
  • Updated uninstall.php
  • Skip sites directory from Directory Smush in a Multisite

2.6

 • Poprawiono:

  • PHP 7 warning ( https://goo.gl/GKEMim ), @props: @alexis-mag
  • Async Smush conflict with other plugins
 • Changes:

  • Moved notice JS/CSS in footer
  • Bulk Smush page optimisation
  • Increased timeout for Async request – Fixes Async smush not working for some hosting services
 • Added:

  • Directory Smush ( Pro Feature )

2.5.3

 • Fixed:
  • Show a Smush progress message in Grid view for Auto Smush
   ( A lot of people reported it as Auto Smush not working, which works in background though )
  • Translation domain was incorrect for few strings
  • Translation: Load translation domain in main plugin file
  • Include image size medium_large in smush list
  • Error: Cannot use string offset as an array
  • Error in PNG to JPG conversion ( Pro Feature ), added check for mime_content_type function
  • Pro Status not recognised

2.5.2

 • Added:

  • Filter: wp_smush_image, Boolean, Whether to Smush image or not
  • Async Optimisation for Auto Smush on upload ( Set WP_SMUSH_ASYNC to false to turn off async optimisation )
  • Networkwide settings option in a Multisite
 • Poprawiono:

  • Double slash in file path causing 403 on some of the sites
  • Localisation error reported by @talgat ( Thank You 🙂 )

2.4.5

 • Fixed:
  • Error „No file content sent” with WP 4.6

2.4.4

 • Fixed:
  • Stats Calculation, Use custom query to retrieve data
  • Fixed warning and notices
  • PNG to JPEG conversion not working for Multisite ( Pro Users )
  • thumbnails not being converted for PNG to JPEG conversion
 • Removed option to convert Transparent PNGs to JPEGs ( Pro Users )
 • Added check for invalid membership

2.4.3

* Fixed:
  * Image resizing not working on image upload

2.4.2

* Fixed:
  * PHP 5.2 compatibility

2.4.1

 • Fixed:
  Conflict with customizer

2.4

 • Compatibility:

  • WPML Media Add-on compatibility, you can smush all the images for all the languages at once from Bulk Smush page
 • Features:

  • Added PNG to JPG – Lossy Conversion for higher savings ( Pro Feature )

*Fixed:
* EXIF: Device details were left out for some images, even when opted for stripping it

 • Updated:
  • Minor Tweaks on WP Smush Page ( Bulk Smush )
  • Stats calculation is more accurate
  • Show current image size and image size dimensions in media library after image has been smushed
  • JPEG optimisation – higher savings for JPEGs lossy optimisation ( Pro Feature )

2.3.1

 • Fixed:
  • Stats not updated on resizing images
  • CSS conflict in Media Library

2.3

 • Fixed:
  • Tooltip on image edit page
  • Warning and Notices
 • Updated:
  • Improved stats calculation
  • Bulk Smush page optimised for Image heavy sites
  • Cleanup on uninstall
 • Added:
  • Image Resizing option for Media, NextGen(Pro Only) images
  • Total image count on stats page

2.2.2

 • Fixed: JS error causing issue with Editor on some installs, plugin conflict with CoursePress plugin, ACF ( Clear All Caches after plugin upgrade, Cloudflare as well )
 • Fixed: ReSmush count for bulk smushing
 • Fixed: Smush settings accessibility for Screen reader/Keyboard
 • Fixed: WP Admin loading slow ( Load smush stats on required admin pages only )

2.2.1

 • New: Option to resmush image if settings are changed after optimising images
 • New: Added an option to preserve EXIF
 • New: Remove Smush meta on image regeneration,
  This allows user to manually smush them later, if auto smush is off ( WP Image Editor support )
 • New: Manual Image restore option for Media Library and NextGen Gallery, if „Backup Original Images” was kept on while smushing ( Pro Only )
 • New: Delete Backup Files (Pro Only) on attachment deletion
 • Updated: Upfront Integration
 • Fixed: jQuery tooltip conflict
 • Code Optimisation, Updated Settings page UI

2.1.5

 • Fixed: WP Media Folder Plugin compatibility
 • Fixed: Warning on Plugins Page
 • Updated: Settings Page styling

2.1.4

 • Fixed: Preserve file permission after smushing ( Fix for Images disappearing in Media library on some hosts )
 • Fixed: Styles plugin compatibility
 • Fixed: Append URL params considering the existing arguments ( WPML Compatibility )
 • Fixed: Warning: For settings link in Network admin, Warning: https://goo.gl/HAfhaF ( Thank you @Maks3w for suggestions )
 • Fixed: Fatal error if both pro version and free version are activated
 • Fixed: NextGen-Smush conflict on plugin activation on a fresh install

2.1.3

 • Fixed: Compatibility with v4.0 of our Dashboard plugin, was not detecting pro status

2.1.2

 • Fixed: Important fix for transient issue leading to mutliple api requests

2.1.1

 • Fixed: Workaround for terrible bug in W3TC file based object caching

2.1

 • Fixed: Untranslatable strings in settings
 • Fixed: Increased is_pro() API timeouts
 • Fixed: Remove redundant _get_api_key() cache check
 • Fixed: Some PHP notices on fresh installs
 • Fixed: Bulk Smush button keeps spinning after 50 images for free version
 • Fixed: NextGen Bulk Smush button issue
 • Fixed: Invalid header issue
 • Fixed: Warnings in file functions
 • Updated: Added limit on query results, for sites with higher image count, Use filter wp_smush_media_query_limit to adjust values
 • Added: Sortable WP Smush column in Media Library
 • Added: Filters wp_smush_media_image for Media Gallery, wp_smush_nextgen_image For NextGen gallery,
  allows to skip a particular image size from smushing
 • Added: NextGen Gallery support

2.0.6.5

 • Updated: Skip webp images ( causing ajax error for few sites )
 • Fixed: Warning and Notices ( Media Library not loading )
 • Fixed: Smush full size image if no other sizes are available
 • Added: Detailed text for stats and settings

2.0.6.3

 • Fixed: Change File permission after replacing image
 • Fixed: Directory path for files
 • Fixed: Workaround for Auto Smush issue on Hostgator
 • Fixed: Smush button doesn’t works in media library dialog on post screen, when add media is clicked
  (https://wordpress.org/support/topic/like-wp-smush-a-lot)
 • New: Show number of images smushed in stats column
 • Added: Support for WP Retina 2x Plugin
 • Added: Filter WP_SMUSH_API_TIMEOUT to change the default time out value from 60s
 • Added: Smush original image option (Pro Only)

2.0.6.2

 • Use string for text domain instead of PHP Constant ( WordPress Guideline )

2.0.6.1 – 2015-05-20 – Umesh Kumar

 • Updated: Max image size set to 32Mb for Pro Version

2.0.6 – 2015-05-20 – Umesh Kumar

 • Fixed: Conflict with various themes while editing post and page
 • Fixed: Word Count not working
 • Fixed: Notice and Warnings

2.0.5 – 2015-04-17 – Aaron Edwards, Sam Najian, Umesh Kumar

 • New: Allow Super-smush for existing smushed images
 • Fixed: IMPORTANT – broken transient caching for is_pro
 • Fixed: Fixed conflict with wp gallery link plugin in grid view
 • Fixed: Other small fixes

2.0.4 – 2015-04-14 – Aaron Edwards, Umesh Kumar

 • Fix: Fatal error conflict with some plugins on fronted of site

2.0.3 – 2015-04-14 – Aaron Edwards, Sam Najian and Umesh Kumar

 • Complete rewrite to use WPMU DEV’s new fast and reliable API service.
 • New: „Super-Smush” your images with our intelligent multi-pass lossy compression. Get >60% average compression with almost no noticeable quality loss!
 • New: Keep a backup of your original un-smushed images in case you want to restore later.
 • UX/UI updated with overall stats, progress bar.

1.1.1 – 2015-03-27 – Umesh Kumar

 • Updated: Use simplified meta queries

1.1 – 2015-03-27 – Umesh Kumar

 • New: New API Servers added for faster optimization
 • Fixed: PHP warning for broken files

1.0.3.1 – 2015-03-26 – Umesh Kumar

 • New: Suggest manual smushing for smaller bulk request
 • New: Allow media sorting in list view as per smush status
 • Updated: Bulk smush query
 • Updated: Wait time estimation

1.0.3 – 2015-02-27 – Umesh Kumar

 • New: Added constant ‚WPMUDEV_APIKEY’, to specify WPMU membership key explicitly
 • Fixed: Plugin activation issue in Multisite
 • Fixed: Decode URLs received from API to remove any encoded characters

1.0.2 – 2015-02-03 – Umesh Kumar

 • Fixed: Use options instead of transient to fix W3TC object caching issue
 • New: Modify email address for bulk smush notification

1.0.1 – 2015-01-01 – Umesh Kumar

 • New: CDN, suggestion to whitelist IP
 • New: Use Ajax to check API status
 • New: Limit concurrent pending single smush to 1000, to avoid hogging up of server resources
 • Fixed: Db cleanup on uninstall
 • Fixed: Remove unnecessary meta on install
 • Fixed: Request status for removed bulk requests
 • Updated: Allowed file types (JPEF, PNG, GIF )
 • Updated: Wait Time reduced

1.0 – 2014-11-24 – Saurabh Shukla, Umesh Kumar

 • Pierwsze wydanie