WP Crontrol

WP Crontrol umożliwia przeglądanie i kontrolowanie tego, co dzieje się w WP-Cronie.


John Blackbourn & crontributors 200 000+ aktywnych instalacji Testowana z 6.4.1 Ostatnio aktualizowana 2 tygodnie

Query Monitor

Query Monitor is the developer tools panel for WordPress.


John Blackbourn 200 000+ aktywnych instalacji Testowana z 6.4.1 Ostatnio aktualizowana 3 tygodnie

Debug Bar

Dodaje menu debugowania do paska administratora, które pokazuje zapytania, pamięć podręczną i inne przydatne informacje…


wordpressdotorg 30 000+ aktywnych instalacji Testowana z 6.1.4 Ostatnio aktualizowana 1 rok

WP Debugging

A support/troubleshooting plugin for WordPress.


Andy Fragen 9 000+ aktywnych instalacji Testowana z 6.3.2 Ostatnio aktualizowana 6 miesięcy

reBusted!

Force browsers to load the most recent file if modified.


Simon Prosser 8 000+ aktywnych instalacji Testowana z 6.4.1 Ostatnio aktualizowana 4 tygodnie

which template file

Show the name of the php file of your theme used to display the current…


Gilles Dumas 4 000+ aktywnych instalacji Testowana z 6.3.2 Ostatnio aktualizowana 2 miesiące

Debug This

Peek under the hood with sixty debugging reports just one click away.


Razvan Aldea 4 000+ aktywnych instalacji Testowana z 6.3.2 Ostatnio aktualizowana 1 miesiąc

Debug

Debug can help you to find errors in your wordpress website via editing wp-config.php file…


SoniNow Team 3 000+ aktywnych instalacji Testowana z 6.0.6 Ostatnio aktualizowana 1 rok

JSM Show User Metadata

Show user metadata in a metabox when editing users – a great tool for debugging…


JS Morisset 3 000+ aktywnych instalacji Testowana z 6.4.1 Ostatnio aktualizowana 3 dni

Cron Logger

Logs wp-cron.php runs.


Palasthotel (Edward Bock) 2 000+ aktywnych instalacji Testowana z 6.2.3 Ostatnio aktualizowana 5 miesięcy

WP Safe Mode

Disable plugins or switch themes for just you or the whole site for debugging, troubleshooting…


Pixelite 2 000+ aktywnych instalacji Testowana z 6.1.4 Ostatnio aktualizowana 1 rok

WP Debug Log – Configuration Tool

The "Debug Log Config Tool" simplifies debug log management. Enable/disable logging, view levels, clear logs,…


Lukman Nakib 2 000+ aktywnych instalacji Testowana z 6.3.2 Ostatnio aktualizowana 3 miesiące

Background Update Tester

Most sites are able to apply updates in the background. Background Update Tester checks your…


the WordPress team 2 000+ aktywnych instalacji Testowana z 4.1.39 Ostatnio aktualizowana 9 lat

Debug Log Manager

Log PHP, database and JavaScript errors via WP_DEBUG with one click. Conveniently create, view, filter…


Bowo 1 000+ aktywnych instalacji Testowana z 6.4.1 Ostatnio aktualizowana 2 dni