Klasyczny Edytor

Opis

Wtyczka Klasyczny Edytor przywraca poprzedni ekran edycji wpisów i umożliwia używanie wtyczek które go rozszerzają, dodają do niego meta boxy lub są zależne od niego w inny sposób.

By default it will hide all traces of the new Block editor and the Gutenberg editor including the Dashboard widget asking the users to try it.

Posiada dwa tryby:

  1. Fully replaces the Block editor and the Gutenberg editor, and restores the Edit Post template.
  2. Adds alternate „Edit” links to the Posts and Pages screens, on the toolbar at the top of the screen, and in the admin menu. Using these links will open the corresponding post or page in the Classic editor.

Tryby mogą być zmieniane na ekranie Ustawienia -> Pisanie. Szczegóły na zrzutach ekranu.

Zrzuty ekranów

  • Ustawienia wtyczki znajdują się na ekranie Ustawienia -> Pisanie.
  • Odnośniki do edycji z użyciem klasycznego edytora na ekranie wszystkich wpisów. Widoczny, gdy opcja "Używaj wyłącznie klasycznego edytora" jest wyłączona.
  • Odnośnik do klasycznego edytora na pasku narzędzi. Można go tam znaleźć podczas edycji lub wyświetlania wpisu. Widoczny, gdy opcja "Używaj wyłącznie klasycznego edytora" jest wyłączona.

Recenzje

Best!

Thanks for this plugin. Gutenberg Editor is the worst thing that ever happened with WordPress, so the Classic Editor saves us. Thanks! 🙂

What a relief

Thanks so much for this plugin! You are protecting us from Gutenberg and all of its buggy site-breaking craziness.

Really Cool

Really Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool =)

Przeczytaj 75 recenzji

Kontrybutorzy i deweloperzy

„Klasyczny Edytor” jest oprogramowaniem open source. Poniższe osoby miały wkład w rozwój wtyczki.

Kontrybutorzy

Wtyczka “Klasyczny Edytor” została przetłumaczona na 28 języków. Podziękuj tłumaczom za ich wkład.

Przetłumacz wtyczkę “Klasyczny Edytor” na swój język.

Interesuje cię rozwój wtyczki?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Log zmian

0.5

Updated for Gutenberg 4.1 and WordPress 5.0-beta1.
Removed some functionality that now exists in Gutenberg.
Fixed redirecting back to the Classic editor after looking at post revisions.

0.4

Naprawa błędu występującego podczas usuwania wezwania „Wypróbuj Gutenberga” gdy wtyczka Gutenberg nie jest aktywna.
Dodano poprawkę, dzięki której ustawienia wtyczki i odnośnik do ustawień na liście zainstalowanych wtyczek są zawsze widoczne.
Zaktualizowano plik readme.

0.3

Zmiana opcji z checkboxów na radio buttony, wygląda na czytelniejsze rozwiązanie. Podziękowania dla @designsimply za zasugerowanie treści etykiet.
Kilka drobnych usprawnień.

0.2

Aktualizacja dla wtyczki Gutenberg 1.9
Usuwa ostrzeżenie i automatyczną dezaktywację gdy Gutenberg nie jest włączony.

0.1

Pierwsze wydanie.