Okruszki NavXT

Opis

Breadcrumb NavXT, następca popularnej wtyczki WordPress Breadcrumb Navigation XT, został napisany od podstaw, aby być lepszą niż oryginał. Wtyczka generuje lokalizacyjne ścieżki okruszków dla witryny internetowej uzywającej WordPressa. Ścieżki okruszków są wysoce konfigurowalne, aby zaspokoić potrzeby niemal każdej witryny. Interfejs administracyjny ułatwia ustawianie opcji, podczas gdy bezpośredni dostęp do klasy jest dostępny dla twórców motywów i bardziej odważnych użytkowników.

Wymagania PHP

Breadcrumb NavXT 7.0 i nowsze wymaga PHP7.0
Breadcrumb NavXT 5.2 i nowsze wymaga PHP5.3
Breadcrumb NavXT 5.1.1 i starsze wymaga PHP5.2

Funkcje (niewyczerpujące)

 • Format RDFa Schema.org Kompatybilne z BreadcrumbList generowanie ścieżki okruszków.
 • Extensive breadcrumb customization control via a settings page with appropriate default values for most use cases.
 • Network admin settings page for managing breadcrumb settings for all subsites with configurable global priority.
 • Built in WordPress Widget.
 • Extensible via OOP and provided actions and filters.
 • Kompatybilny z WPML (zgodność z wtyczką WPML).
 • Kompatybilny z Polylang (zgodność z wtyczką Polylang).
 • Kompatybilny z bbPress (zgodność z wtyczką bbPress).
 • Kompatybilny z BuddyPress (zgodność z wtyczką BuddyPress).

Tłumaczenia

Breadcrumb NavXT obsługuje teraz pakiety językowe WordPress.org. Chcesz przetłumaczyć Breadcrumb NavXT? Odwiedź projekt tłumaczenia Breadcrumb NavXT na WordPress.org.

Zrzuty ekranu

 • Zrzut ekranu pokazuje 5 różnych przykładów okruszków wygenerowanych przez Breadcrumb NavXT
 • Zrzut ekranu zakładki Ogólne na stronie ustawień
 • Zrzut ekranu zakładki Typy treści na stronie ustawień
 • Zrzut ekranu zakładki Taksonomie na stronie ustawień
 • Zrzut ekranu zakładki Różne na stronie ustawień
 • Zrzut ekranu formularza ustawień Import/Eksport/Resetowanie w menu Pomoc

Bloki

Wtyczka dodaje 1 blok.

 • Breadcrumb Trail Displays a breadcrumb trail

Instalacja

Breadcrumb NavXT można zainstalować z panelu administracyjnego WordPress. Po zainstalowaniu i włączeniu wtyczki, aby wyświetlić ścieżki nawigacyjne, użyj dołączonego widżetu lub wywołaj ścieżkę okruszków w motywie (lub motywie potomnym). Zobacz artykuł Wywoływanie ścieżki okruszków, aby uzyskać więcej informacji.

Aby dostosować okruszki, można edytować domyślne wartości opcji w panelu administracyjnym. Znajduje się on w Ustawienia > Breadcrumb NavXT.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Dokumentacja Breadcrumb NavXT.

Recenzje

2023-04-05
breadcrumb navxt polylang does not work for Homepage, this is a big problem, where, for example, it was solved in other plugins, I found this one! But I want to evaluate rationally if a site in one language plugin is an excellent solution. In any case, thanks!
2022-11-12
This is a great plugin. Has to be the absolute best for Breadcrumbs in your blog. @mtekk is helping me with my issue with Categories displaying as Tags. I was pretty nervous about bringing a website that was offline since 2016 back online and he handled me with professionalism that I guess I wasn’t expecting. I’m slowly trying to catch up with all the changes to Wordpress and having Him handle things like this makes it a lot easier.
Przeczytaj 129 recenzji

Kontrybutorzy i deweloperzy

„Okruszki NavXT” jest oprogramowaniem open source. Poniższe osoby miały wkład w rozwój wtyczki.

Zaangażowani

Wtyczka „Okruszki NavXT” została przetłumaczona na 29 języków. Podziękuj tłumaczom za ich wkład.

Przetłumacz wtyczkę “Okruszki NavXT” na swój język.

Interesuje cię rozwój wtyczki?

Przeglądaj kod, sprawdź repozytorium SVN lub czytaj dziennik rozwoju przez RSS.

Rejestr zmian

7.3.0

Release date: February, 9th 2024

 • Behavior change: bcn_display_json_ld() now returns unescaped Unicode characters.
 • Behavior change: $force parameter in bcn_display*() functions is now passed to bcn_breadcrumb_trail::fill() allowing generation of trails within the loop for the current loop item instead of the parent page/resource.
 • New feature: Breadcrumb Trail block rewritten to have feature parity with Breadcrumb NavXT Widget.
 • New feature: Breadcrumb Trail block supports basic styling within block editor.
 • Bug fix: Fixed error where $outer_template argument was dropped within breadcrumb_navxt::display().
 • Bug fix: Fixed issue where boolean settings were not exported/imported properly.
 • Bug fix: Fixed cause of PHP error in bcn_breadcrumb_trail::maybe_add_post_type_arg() when 3rd party code breaks the WP API.
 • Bug fix: Added check for proper queried object type for author archives.

7.2.0

Release date: February, 9th 2023

 • Behavior change: Settings reset sets option entry to blank array, consistent with the change to only storing non-default values in the database.
 • New feature: Added bcn_display_separator filter.
 • New feature: Add per setting indication if Network wide settings are overriding the local setting.
 • Bug fix: Improved compatibility with PHP8.1.
 • Bug fix: Fixed PHP errors caused by unexpected entries in WP Post Types array.
 • Bug fix: Settings help menu now shows up in the network settings page.
 • Poprawka błędu: naprawiono przyczynę błędu „nie znaleziono pliku” na formularzu importu/eksportu/resetu na stronie ustawień dla sieci witryn.

7.1.0

Release date: July, 17th 2022

 • Behavior change: BCN_SETTINGS_FAVOR_* constant behavior changed to take advantage of settings changes in 7.0.
 • Behavior change: Settings page now warns if it detected CPTs that were added too late.
 • New feature: Added bcn_before_loop filter which runs at the top of bcn_breadcrumb_trail::display_loop().
 • New feature: Added JSON formatted settings import and export (successor to the old XML settings import/export format).
 • Bug fix: Fixed PHP error caused by term archives that don’t know the active term.
 • Bug fix: Fixed PHP error caused by introduction of namespacing in the legacy XML settings importer and exporter.
 • Bug fix: Explicitly set option autoload values, avoiding inappropriate default autoload values being used.

7.0.2

Release date: January, 4th 2022

 • Behavior change: Allow value of Hhome_template, Hhome_template_unlinked, hseparator, and hseparator_higher_dim to be overridden via bcn_settings_init.
 • Bug fix: Fixed cause of “Sorry, you are not allowed to access this page.” message when attempting to visit the settings page.

7.0.1

Release date: December, 27th 2021

 • Behavior change: Moved bcn_settings_init filter to before establishing default setting values. This filter is no longer capable of changing the default values of settings.
 • Behavior change: Moved setup of defaults to 9000 priority, intending to cover the majority of plugins that add CPTs.
 • Bug fix: Fixed compatibility issues with PHP5.6.
 • Bug fix: Fixed PHP error caused by some return value of page_ settings.
 • Bug fix: Fixed PHP error caused by non settings settings in array passed into adminKit::settings_to_opts.
 • Bug fix: Fixed issue with bcn_allowed_html not covering admin interface elements (mapped bcn_allowed_html to mtekk_adminkit_allowed_html).

7.0.0

Release date: December, 17th 2021

 • Behavior change: Within the bcn_breadcrumb_trail object instead of passing term id and taxonomy, a WP_Term object is passed instead.
 • Behavior change: Attachments now use parent post type for post type argument.
 • New feature: Moved to adminKit 3.0
 • New feature: Core bcn_breadcrumb_trail object now supports multi dimensional trails.
 • New feature: Added bcn_opts_update_to_save filter.
 • Bug fix: Fixed parameter order issue in REST controller that resulted in PHP Deprecated message in PHP8.
 • Bug fix: Updated REST controller endpoint registration for better WordPress 5.5+ compatibility.
 • Bug fix: Fixed compatibility issue with Widget settings not saving properly in WordPress 5.8.
 • Bug fix: Fixed issue with the position count parameter within bcn_display when outputting a trail in reverse order.

6.6.0

Release date: October, 31st 2020

 • Zmiana zachowania: użycie typu treści nadrzędnego dla archiwum typów, a nie typu bieżącego elementu.
 • Bug fix: Fixed error thrown when a site does not have an administrator role.

6.5.0

Release date: June, 12th 2020

 • Behavior change: Moved to using the taxonomy of the term rather than passed in taxonomy in various functions. As a consequence, this allows bcn_pick_post_term to override the taxonomy selection.
 • Behavior change: Default template for unlinked breadcrumbs now includes breadcrumbList markup.
 • Nowa funkcja: dodano nowy bcn_breadcrumb_linked.
 • Nowa funkcja: wprowadzono nowe uprawnienie do WordPressa: bnc_manage_options.
 • Poprawka błędu: naprawiono eksporter ustawień XML, aby nie tworzył już zniekształconych plików, których nie można zaimportować, gdy ustawienia zawierają specjalne encje HTML.

6.4.0

Release date: December, 31st 2019

 • Behavior change: Attachment post type settings moved to Media, additional post type options made available.
 • Behavior change: Privately published parent posts are now, by default, skipped over in breadcrumb trails.
 • Behavior change: On single post breadcrumb trails, the hierarchical term code path is now used in cases where only a single term from a non-hierarchical taxonomy is present for the current post.
 • New feature: Allow %link% tag in unlinked breadcrumb templates.
 • New feature: Added bcn_show_post_private filter.
 • New feature: Added bcn_show_type_term_archive filter.

6.3.0

Release date: May, 3rd 2019

 • New feature: Added Gutenberg block for displaying breadcrumb trails.
 • New feature: Added bcn_display_attribute_array filter.
 • New feature: Added bcn-aria-current template tag to facilitate WAI-ARIA Breadcrumb support.
 • Bug Fix: Updated settings page to follow WP core standards for header structure.
 • Bug Fix: Updated checkbox in adminKit to eliminate multiple labels to follow WCAG 2.0.
 • Bug Fix: Fixed PHP error in circumstances of bcn_breadcrumb_trail::fill() falling back on treating an unknown item as a taxonomy.

6.2.1

Release date: October, 26th 2018

 • Behavior change: Added span element wrapping the breadcrumb title in the default unlinked breadcrumb template.
 • Bug fix: Fixed issue that caused PHP warnings and “the following settings were not saved” messages for hierarchical CPTs.

6.2.0

Release date: September, 24th 2018

 • Behavior change: Cleaned up translations for default templates, simplifying and clarifying the translatable content.
 • Behavior change: Default unlinked breadcrumb templates no longer contain Schema.org BreadcrumbList markup.
 • Behavior change: Breadcrumb NavXT REST API endpoints are no longer enabled by default.
 • New feature: Added bcn_register_rest_endpoint filter.
 • New feature: Added bcn_breadcrumb_assembled_json_ld_array filter.
 • New feature: Added support for following the post parent hierarchy first then falling back to a secondary hierarchy.
 • Bug fix: Fixed issue where on loading the settings page immediately after migrating settings causes PHP warnings on CPT and custom taxonomy settings.
 • Bug fix: Fixed issue that caused the settings reset option under the help drop down to not work.

6.1.0

Release date: June, 1st 2018

 • Behavior change: Links to generate support requests migrated to the WordPress.org forums.
 • New feature: Added support for Schema.org BreadcrumbList (microdata format) in the included widget.
 • New feature: Added new Root Page support for author archives.
 • New feature: Added REST API endpoint for posts, terms, and author archives.
 • Bug fix: Corrected label for the Schema.org BreadcrumbList (RDFa format) option in the included widget.
 • Bug fix: Fixed issue where a PHP warning would be thrown due to get_term() returning something other than an instance of WP_Term.

6.0.4

Release date: January, 26th 2018

 • Behavior change: Added auto migration of post type hierarchy settings to bcn_display*() functions.
 • Bug fix: Fixed issue where a PHP notice would be generated on the page for posts when the blog breadcrumb display option is set to false.
 • Bug fix: Fixed issue where a PHP notice would be generated on archive pages where attachments were included in the wp_query results.

6.0.3

Release date: January, 1st 2018

 • Bug fix: Fixed issue where an improper breadcrumb would be generated in the trail for pages under some circumstances.
 • Bug fix: Fixed issue where the post and page roots were not updating to track user changes in Settings > Reading.

6.0.2

Release date: December, 30th 2017

 • Behavior change: Added warning alerting that bcn_breadcrumb::type must be an array.
 • Bug fix: Changed Breadcrumb Separator and Paged Template from an input field to a textbox to reduce confusion caused by HTML entities.
 • Bug fix: Fixed issue where the parents of a page may not show up in the breadcrumb trail.
 • Bug fix: Fixed issue where the $reverse parameter for bcn_display and bcn_display_list did not work properly.
 • Bug fix: Fixed issue where the bcn_display_list function did not include the li elements.

6.0.1

Release date: December, 28th 2017

 • Behavior change: Removed unused Blog Template and Blog Template (Unlinked) from settings page.
 • Bug fix: Fixed issue where changes to the hierarchy type for any post type would not save.
 • Bug fix: Fixed issue where the blog display setting was ignored.

6.0.0

Release date: December, 26th 2017

 • Behavior change: bcn_breadcrumb_trail::display_list() deprecated in favor of using the $template parameter in bcn_breadcrumb_trail::display().
 • Behavior change: bcn_breadcrumb_trail::do_attachment() deprecated in favor of calling bcn_breadcrumb_trail::do_post().
 • Behavior change: bcn_breadcrumb_trail::do_front_page() deprecated in favor of calling bcn_breadcrumb_trail::do_home().
 • Behavior change: bcn_li_attributes filter was deprecated in favor of bcn_display_attributes.
 • Behavior change: bcn_breadcrumb_trail::do_archive_by_date() deprecated in favor of calling bcn_breadcrumb_trail::do_day(),bcn_breadcrumb_trail::do_month(), and/orbcn_breadcrumb_trail::do_year()`.
 • Behavior change: bcn_breadcrumb_trail::find_type() deprecated and removed from bcn_breadcrumb_trail.
 • Behavior change: Breadcrumb for 404 error pages changed to be a child of the front page.
 • New feature: Added support for various HTML tags in the widget’s pretext field.
 • New feature: Added bcn_default_hierarchy_display filter.
 • New feature: Added bcn_default_hierarchy_type filter.
 • New feature: Added $posttype_name as the third parameter to bcn_show_tax_private.
 • Bug fix: Fixed UI/UX issue in the settings screen where enabling/disabling settings groups for the Home, Blog, and Mainsite breadcrumb settings did not work.
 • Bug fix: Fixed UI/UX issue in the settings screen where not including the paged breadcrumb still allowed the paged breadcrumb template to be edited.
 • Bug fix: Removed use of create_function in registering the widget as it was deprecated in PHP 7.2.