WPTerm

An xterm-like plugin to run non-interactive shell commands.


Jerome Bruandet 2 000+ aktywnych instalacji Testowana z 6.5.2 Ostatnio aktualizowana 4 tygodnie

Blog Terminal

Blog Terminal provides a terminal-like box for embedding terminal commands within pages or posts.


Radek Sprta 100+ aktywnych instalacji Testowana z 5.8.9 Ostatnio aktualizowana 3 lata