Newsletter SMS – SMSAPI

Wtyczka umożliwia dodanie newslettera, który pozwala na gromadzenie numerów telefonów subskrybentów oraz wysyłkę wiadomości SMS…


SMSAPI 90+ aktywnych instalacji Testowana z 5.8.8 Ostatnio aktualizowana 2 lata

SMSify

This amazing WordPress plugin lets you keep your users informed with personalised and automated messages,…


Cloud Inn 10+ aktywnych instalacji Testowana z 6.1.4 Ostatnio aktualizowana 11 miesięcy