Advanced Custom Fields

Customize WordPress with powerful, professional and intuitive fields.


Elliot Condon 1+ milion aktywnych instalacji Testowana z 4.9.9 Ostatnio aktualizowana 1 miesiąc

Custom Field Template

The Custom Field Template plugin extends the functionality of custom fields.


Hiroaki Miyashita 80 000+ aktywnych instalacji Testowana z 5.0 Ostatnio aktualizowana 2 tygodnie

Carbon Fields

WordPress developer-friendly custom fields for post types, taxonomy terms, users, comments, widgets, options and more.


htmlburger 6 000+ aktywnych instalacji Testowana z 4.7.11 Ostatnio aktualizowana 1 rok

Comment Rating Field Plugin

Turn your WordPress Comments into a Review System.


WP Zinc 3 000+ aktywnych instalacji Testowana z 4.9.8 Ostatnio aktualizowana 10 miesięcy

Masks Form Fields

A jQuery Plugin to make masks on form fields and HTML elements for WordPress.


Ivan Petermann 2 000+ aktywnych instalacji Testowana z 4.9.8 Ostatnio aktualizowana 11 miesięcy

Gravity Slider Fields

Adds slider fields to Gravity Forms


Typewheel 2 000+ aktywnych instalacji Testowana z 4.9.8 Ostatnio aktualizowana 9 miesięcy

Advanced Custom Fields: reCAPTCHA Field

Prevent spam on your Advanced Custom Fields (ACF) v5 frontend forms with Google reCAPTCHA.


Irvin Lim 1 000+ aktywnych instalacji Testowana z 4.9.8 Ostatnio aktualizowana 11 miesięcy