Add your plugin

Before you submit your plugin, we ask you to review our Guidelines and read the Frequently Asked Questions. A brief selection of common questions is available below the form.

Przed dodaniem wtyczki, proszę się zalogować.

Po wysłaniu, wtyczka zostanie ręcznie sprawdzona pod kątem popularnych błędów oraz pod kątem zgodności ze wszystkimi wytycznymi.

Najczęściej zadawane pytania

Jak długo zajmie proces sprawdzania?

Jest to w Developer FAQ. Zazwyczaj zajmuje to między 1 a 10 dni. Próbujemy przejrzeć wszystkie wtyczki w ciągu 5 dni roboczych od przesłania, ale proces trwa tak długo, jak to konieczne, w zależności od złożoności wtyczki.

How can I expedite my plugin review?

Your plugin review cannot be prioritized over others, to help us approve your plugin sooner, please ensure that you have read the Security chapter of the Plugin Handbook.

Our three most common reasons for not approving a plugin are:

If the code in your plugin falls into one of the above categories, your plugin will not be approved. The plugin review team will refer you back to these Handbook pages, adding further delay to the review process.

Jaki będzie adres URL mojej wtyczki?

Adres URL wtyczki zostanie utworzony na podstawie wartości Plugin Name w głównym pliku wtyczki (tym z nagłówkami wtyczki). Jeśli zostanie ustawione Plugin Name: Boaty McBoatface, to jej URL będzie taki https://wordpress.org/plugins/boaty-mcboatface, a jej uproszczona nazwa to boaty-mcboatface. Jeśli istnieje już wtyczka z taką uproszczoną nazwą to będzie: boaty-mcboatface-2 i tak dalej. Wybór uproszczonej nazwy podlega temu samemu procesowi jak nazwa wpisów w WordPressie.

Kiedy wtyczka zostanie zaakceptowane, jej nazwa nie może zostać zmieniona.

I made a mistake in my plugin name. Should I update it?

It depends on what you want to change. If you want to change the plugin display name you can update that by updating your plugin files in this page. If what you want to change is the permalink / slug of your plugin, you can do that ONCE before we begin with the review (if that’s available you’ll see a link to change it on this page). If this is not possible, you will need to contact us at plugins@wordpress.org, we can change it as long as the plugin has not yet been approved.

Dlaczego nie mogę przesłać wtyczki z określonymi nazwami?

Niektóre wyrazy w nazwie wtyczki są zabronione ze względu na znaki zastrzeżone. Zapobiegamy ich użyciu w wtyczkach dla twojej ochrony.