Odpowiedź forum utworzona

Viewing 5 replies - 1 through 5 (of 5 total)
 • Thread Starter skladowa.net

  (@skladowanet)

  Problemem jest wtyczka WP Database Backup w wersji 4.3.3 Po wyłączeniu wszytko działa 😉

  Thread Starter skladowa.net

  (@skladowanet)

  @jaworowi.cz Dzięki za pomoc! Wszystko działa jak należy 🙂

  Thread Starter skladowa.net

  (@skladowanet)

  Sim3k86 – bardzo dziękuje za pomoc i doceniam Twój poświęcony czas!
  Spróbuje zrobić tak jak napisałeś.
  Czy mam rozumieć, że stale aktualizowane/rozwijane motywy nie mają takich problemów?

  Forum: Wtyczki
  W odpowiedzi na: wtyczka linkwithin jak zmienić
  Thread Starter skladowa.net

  (@skladowanet)

  Dzięki, sprawdze Agenta, a wtyczka wygląda tak:

  <?php
  /*
  Plugin Name: LinkWithin
  Plugin URI: http://www.linkwithin.com/
  Description: Displays recommended stories and associated thumbnails from your blog
  Version: 0.85
  Author: LinkWithin
  */
  
  $linkwithin_code_start = "//LinkWithinCodeStart";
  $linkwithin_code_end  = "//LinkWithinCodeEnd";
  
  function linkwithin_add_hook($content) {
    if (!is_feed() && !is_page() && is_okplacefor_linkwithin()) {
      global $post, $wp_query, $linkwithin_code_start, $linkwithin_code_end;
  
      $permalink = get_permalink($post->ID);
      $content .= '<div class="linkwithin_hook" id="'.$permalink.'"></div>';
      $content = linkwithin_add_code($content);
    }
    return $content;
  }
  
  function linkwithin_add_code($content) {
    if (!is_feed() && !is_page() && is_okplacefor_linkwithin()) {
      global $post, $wp_query, $linkwithin_code_start, $linkwithin_code_end;
  
      if ($wp_query->current_post + 1 == $wp_query->post_count) {
        $embed_code = '<script>
  <!-- //LinkWithinCodeStart
  var linkwithin_site_id = 2408291;
  var linkwithin_div_class = "linkwithin_hook";
  //LinkWithinCodeEnd -->
  </script>
  <script src="http://www.linkwithin.com/widget.js"></script>
  <a href="http://www.linkwithin.com/"><img src="http://www.linkwithin.com/pixel.png" alt="Related Posts Plugin for WordPress, Blogger..." style="border: 0" /></a>';
        $content .= $embed_code;
      }
    }
    return $content;
  }
  
  function is_okplacefor_linkwithin() {
    // show the widget for all single posts, or if the user has elected to show it elsewhere
    return (is_single() || ! get_option('linkwithin_single_only'));
  }
  
  // add the linkwithin options page to the settings area
  function linkwithin_add_options_page() {
    add_options_page('LinkWithin', 'LinkWithin', 9, 'linkwithin', 'linkwithin_options');
  }
  
  // handle/display the options page
  function linkwithin_options() {
    if ($_POST['action'] == 'update') {
      update_option('linkwithin_single_only', $_POST['linkwithin_single_only']);
      echo "<div id='linkwithin-notice' class='updated fade'><p>LinkWithin settings updated.</p></div>";
    }
    $linkwithin_single_only = get_option('linkwithin_single_only');
    ?>
    <div class="wrap">
    <h2>LinkWithin Settings</h2>
    <form action="?page=linkwithin" method="POST">
    <input type="hidden" name="action" value="update" />
    <?php wp_nonce_field('update-options'); ?>
    <table class="form-table">
      <tr valign="top">
        <th scope="row">Display</th>
        <td>
          <fieldset>
          <legend class="hidden">Placement</legend>
          <input type="hidden" name="linkwithin_single_only" value="0" id="linkwithin_single_only_false">
          <input type="checkbox" name="linkwithin_single_only" value="1" id="linkwithin_single_only" <?php if ($linkwithin_single_only) { echo 'checked="checked"'; } ?>> Show LinkWithin only on Single Posts
          </fieldset>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <p>
    <input name="Submit" value="<?php echo __('Save Changes'); ?>" type="submit">
    </p>
    </form>
    <?php
  }
  
  // don't show widget code in excerpts
  function linkwithin_display_excerpt($content){
    global $linkwithin_code_start, $linkwithin_code_end;
    $posStart = strpos($content, $linkwithin_code_start);
    $posEnd = strpos($content, $linkwithin_code_end);
    if ($posStart){
      if ($posEnd == false){
        $content = str_replace(substr($content,$posStart,strlen($content)),'',$content);
      } else {
        $content = str_replace(substr($content,$posStart,$posEnd-$posStart+strlen($linkwithin_code_end)),'',$content);
      }
    }
    $content = $content . linkwithin_add_code('');
    return $content;
  }
  
  add_filter('the_excerpt', 'linkwithin_display_excerpt');
  add_filter('the_content', 'linkwithin_add_hook');
  add_action('admin_menu', 'linkwithin_add_options_page');
  
  ?>

  Thread Starter skladowa.net

  (@skladowanet)

  zmieniłem w linijce 3455 z true na false
  if ( WP_DEBUG && apply_filters( 'deprecated_constructor_trigger_error', false ) ) {
  i działa.

Viewing 5 replies - 1 through 5 (of 5 total)