Odpowiedź forum utworzona

Viewing 1 replies (of 1 total)
 • Forum: Motywy
  W odpowiedzi na: Edycja głownego motywu

  a chciałbym się zaptać jak mam taki motyw:
  Autofocus

  i chciałbym go edytować, tzn. pozmieniać obrazy w głównym menu, po zainstalowani motywu w wordpress zdjęcia z miniaturki Autofocus zamieniają się w białe znaki zapytania które chciałbym podmienić własnymi zdjęciami.

  Twórca motyu napisał „Fixes images on the home page using the index.php template file.”

  <?php get_header() ?>
  
  	<div id="container">
  		<div id="content" class="index">
  
  			<div id="nav-above" class="navigation">
  				<div class="nav-previous"><?php next_posts_link(__('<span class="meta-nav">«</span> Older posts', 'sandbox')) ?></div>
  				<div class="nav-next"><?php previous_posts_link(__('Newer posts <span class="meta-nav">»</span>', 'sandbox')) ?></div>
  			</div>
  
  <?php while ( have_posts() ) : the_post() ?>
  
  			<div id="post-<?php the_ID() ?>" class="<?php sandbox_post_class() ?>">
  
  				<h2 class="entry-title"><a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php printf(__('Permalink to %s', 'sandbox'), wp_specialchars(get_the_title(), 1)) ?>" rel="bookmark"><?php the_title() ?></a></h2>
  				<div class="entry-date"><abbr class="published" title="<?php the_time('Y-m-d\TH:i:sO') ?>"><?php the_time('d M'); ?></abbr></div>
  				<div class="entry-content">
  <?php the_content(''.__('Read More <span class="meta-nav">»</span>', 'sandbox').''); ?>
  
  				<?php wp_link_pages('before=<div class="page-link">' .__('Pages:', 'sandbox') . '&after=</div>') ?>
  				</div>
  				<div class="entry-meta">
  					<span class="author vcard"><?php printf(__('By %s', 'sandbox'), '<a class="url fn n" href="'.get_author_link(false, $authordata->ID, $authordata->user_nicename).'" title="' . sprintf(__('View all posts by %s', 'sandbox'), $authordata->display_name) . '">'.get_the_author().'</a>') ?></span>
  					<span class="cat-links"><?php printf(__('Posted in %s', 'sandbox'), get_the_category_list(', ')) ?></span>
  					<?php the_tags(__('<span class="tag-links">Tagged ', 'sandbox'), ", ", "</span>\n\t\t\t\t\t\n") ?>
  					<span class="comments-link"><?php comments_popup_link(__('Comments (0)', 'sandbox'), __('Comments (1)', 'sandbox'), __('Comments (%)', 'sandbox')) ?></span>
  <?php edit_post_link(__('Edit', 'sandbox'), "\t\t\t\t\t<span class=\"edit-link\">", "</span>\n\t\t\t\t\t\n"); ?>
  				</div>
  
  			</div><!-- .post -->
  
  <?php comments_template() ?>
  
  <?php endwhile ?>
  
  			<div id="nav-below" class="navigation">
  				<div class="nav-previous"><?php next_posts_link(__('<span class="meta-nav">«</span> Older posts', 'sandbox')) ?></div>
  				<div class="nav-next"><?php previous_posts_link(__('Newer posts <span class="meta-nav">»</span>', 'sandbox')) ?></div>
  			</div>
  
  		</div><!-- #content -->
  	</div><!-- #container -->
  
  <?php get_sidebar() ?>
  <?php get_footer() ?>

  aczkolwiek mimo jego podpowiedzi i prób nie wiem w którym miejscu musze podmienić ten obrazek.A przynajmniej robiłem to niepoprawnie gdyż nie udało mi się ich podmienić.

Viewing 1 replies (of 1 total)