Odpowiedź forum utworzona

Viewing 8 replies - 1 through 8 (of 8 total)
 • Thread Starter pkninjatrader

  (@pkninjatrader)

  dzięki buziaczki :* :* :*

  Thread Starter pkninjatrader

  (@pkninjatrader)

  Problem rozwiązany

  podczas aktualizacji WP baza danych uległa uszkodzeni

  Suport hoseo naprawił problem i już wszystko działa

  Thread Starter pkninjatrader

  (@pkninjatrader)

  To chyba serwer bo nie mogę wejść przez fileziile do plików.
  Przez stronę menadżer plików działa…

  Thread Starter pkninjatrader

  (@pkninjatrader)

  podejrzewam że może to być też plik: Szablon strony Blog Page (page-blog.php)

  <?php
  /*
  Template Name: Blog Page
  */
  ?>
  <?php
  $et_ptemplate_settings = array();
  $et_ptemplate_settings = maybe_unserialize( get_post_meta($post->ID,'et_ptemplate_settings',true) );
  
  $fullwidth = isset( $et_ptemplate_settings['et_fullwidthpage'] ) ? (bool) $et_ptemplate_settings['et_fullwidthpage'] : false;
  
  $et_ptemplate_blogstyle = isset( $et_ptemplate_settings['et_ptemplate_blogstyle'] ) ? (bool) $et_ptemplate_settings['et_ptemplate_blogstyle'] : false;
  
  $et_ptemplate_showthumb = isset( $et_ptemplate_settings['et_ptemplate_showthumb'] ) ? (bool) $et_ptemplate_settings['et_ptemplate_showthumb'] : false;
  
  $blog_cats = isset( $et_ptemplate_settings['et_ptemplate_blogcats'] ) ? (array) $et_ptemplate_settings['et_ptemplate_blogcats'] : array();
  $et_ptemplate_blog_perpage = isset( $et_ptemplate_settings['et_ptemplate_blog_perpage'] ) ? (int) $et_ptemplate_settings['et_ptemplate_blog_perpage'] : 10;
  ?>
  
  <?php get_header(); ?>
  
  <?php get_template_part('includes/breadcrumbs'); ?>
  
  <div class="container<?php if($fullwidth) echo (' fullwidth');?>">
  	<div id="content" class="clearfix">
  		<div id="left-area">
  		<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
  			<div class="entry post clearfix">
  				<?php if (get_option('mycuisine_page_thumbnails') == 'on') { ?>
  					<?php
  						$thumb = '';
  						$width = 212;
  						$height = 213;
  						$classtext = 'post-thumb';
  						$titletext = get_the_title();
  						$thumbnail = get_thumbnail($width,$height,$classtext,$titletext,$titletext,false,'Entry');
  						$thumb = $thumbnail["thumb"];
  					?>
  
  					<?php if($thumb <> '') { ?>
  						<div class="post-thumbnail">
  							<?php print_thumbnail($thumb, $thumbnail["use_timthumb"], $titletext, $width, $height, $classtext); ?>
  							<span class="post-overlay"></span>
  						</div> 	<!-- end .post-thumbnail -->
  					<?php } ?>
  				<?php } ?>
  
  				<?php the_content(); ?>
  				<?php wp_link_pages(array('before' => '<p><strong>'.esc_html__('Pages','MyCuisine').':</strong> ', 'after' => '</p>', 'next_or_number' => 'number')); ?>
  
  				<div id="et_pt_blog">
  					<?php $cat_query = '';
  					if ( !empty($blog_cats) ) $cat_query = '&cat=' . implode(",", $blog_cats);
  					else echo '<!-- blog category is not selected -->'; ?>
  					<?php
  						$et_paged = is_front_page() ? get_query_var( 'page' ) : get_query_var( 'paged' );
  					?>
  					<?php query_posts("showposts=$et_ptemplate_blog_perpage&paged=" . $et_paged . $cat_query); ?>
  					<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
  
  						<div class="et_pt_blogentry clearfix">
  							<h2 class="et_pt_title"><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
  
  							<p class="et_pt_blogmeta"><?php esc_html_e('Posted','MyCuisine'); ?> <?php esc_html_e('by','MyCuisine'); ?> <?php the_author_posts_link(); ?> <?php esc_html_e('on','MyCuisine'); ?> <?php the_time(get_option('mycuisine_date_format')) ?> <?php esc_html_e('in','MyCuisine'); ?> <?php the_category(', ') ?> | <?php comments_popup_link(esc_html__('0 comments','MyCuisine'), esc_html__('1 comment','MyCuisine'), '% '.esc_html__('comments','MyCuisine')); ?></p>
  
  							<?php $thumb = '';
  							$width = 184;
  							$height = 184;
  							$classtext = '';
  							$titletext = get_the_title();
  
  							$thumbnail = get_thumbnail($width,$height,$classtext,$titletext,$titletext);
  							$thumb = $thumbnail["thumb"]; ?>
  
  							<?php if ( $thumb <> '' && !$et_ptemplate_showthumb ) { ?>
  								<div class="et_pt_thumb alignleft">
  									<?php print_thumbnail($thumb, $thumbnail["use_timthumb"], $titletext, $width, $height, $classtext); ?>
  									<a href="<?php the_permalink(); ?>"><span class="overlay"></span></a>
  								</div> <!-- end .thumb -->
  							<?php }; ?>
  
  							<?php if (!$et_ptemplate_blogstyle) { ?>
  								<p><?php truncate_post(550);?></p>
  								<a href="<?php the_permalink(); ?>" class="readmore"><span><?php esc_html_e('read more','MyCuisine'); ?></span></a>
  							<?php } else { ?>
  								<?php
  									global $more;
  									$more = 0;
  								?>
  								<?php the_content(); ?>
  							<?php } ?>
  						</div> <!-- end .et_pt_blogentry -->
  
  					<?php endwhile; ?>
  						<div class="page-nav clearfix">
  							<?php if(function_exists('wp_pagenavi')) { wp_pagenavi(); }
  							else { ?>
  								 <?php get_template_part('includes/navigation'); ?>
  							<?php } ?>
  						</div> <!-- end .entry -->
  					<?php else : ?>
  						<?php get_template_part('includes/no-results'); ?>
  					<?php endif; wp_reset_query(); ?>
  
  				</div> <!-- end #et_pt_blog -->
  
  				<?php edit_post_link(esc_html__('Edit this page','MyCuisine')); ?>
  			</div> <!-- end .entry -->
  		<?php endwhile; endif; ?>
  		</div> 	<!-- end #left-area -->
  
  		<?php if (!$fullwidth) get_sidebar(); ?>
  	</div> <!-- end #content -->
  	<div id="bottom-shadow"></div>
  </div> <!-- end .container -->
  
  <?php get_footer(); ?>
  Thread Starter pkninjatrader

  (@pkninjatrader)

  <?php get_header(); ?>
  
  <?php get_template_part('includes/breadcrumbs'); ?>
  <div class="container">
  	<div id="content" class="clearfix">
  		<div id="left-area">
  			<?php get_template_part('includes/entry'); ?>
  		</div> 	<!-- end #left-area -->
  
  		<?php get_sidebar(); ?>
  	</div> <!-- end #content -->
  	<div id="bottom-shadow"></div>
  </div> <!-- end .container -->
  
  <?php get_footer(); ?>
  Thread Starter pkninjatrader

  (@pkninjatrader)

  z tych wymienionych jest tylko index.php

  <?php get_header(); ?>

  <?php get_template_part(’includes/breadcrumbs’); ?>
  <div class=”container”>
  <div id=”content” class=”clearfix”>
  <div id=”left-area”>
  <?php get_template_part(’includes/entry’); ?>
  </div> <!– end #left-area –>

  <?php get_sidebar(); ?>
  </div> <!– end #content –>
  <div id=”bottom-shadow”></div>
  </div> <!– end .container –>

  <?php get_footer(); ?>`

  Thread Starter pkninjatrader

  (@pkninjatrader)

  Jeśli mam przesłać kod plików to powiedz konkretnie których
  ?????

  Thread Starter pkninjatrader

  (@pkninjatrader)

  http://weselneciasta.pl/category/oferta/

  to jest link do strony

  Chodzi o to że chcę żeby po wyświetleniu katagorii było tylko jedno zdanie i zaraz po nim ” czytaj dalej ”

Viewing 8 replies - 1 through 8 (of 8 total)