Odpowiedź forum utworzona

Viewing 9 replies - 1 through 9 (of 9 total)
 • Forum: Wtyczki
  W odpowiedzi na: Wtyczka boczne menu

  Menu zbuduj przez wygląd -> Menu, do tego to służy. Kolory, wielkość itd. ustaw w pliku style.css.

  Z jakiego motywu korzystasz?

  Dodaj z poziomu bazy nowego użytkownika, lub zrób backup danych i przywróć stary motyw.

  Thread Starter Olsz4k

  (@olsz4k)

  Super, pomogło. Tylko teraz jest inny problem.
  Korzystam z czegoś takiego: https://jqueryui.com/tabs/

  Czyli moje „tabsy” to są odpowiedniki kategorii.
  Kod:

  <div id="tabs">
  		 <ul>
  		  <li><a href="#tabs-1">Wszystkie</a></li>
  		  <li><a href="#tabs-2">Fundacja</a></li>
  		  <li><a href="#tabs-3">Pro-life</a></li>
  		  <li><a href="#tabs-4">Bioetyka</a></li>
  		  <li><a href="#tabs-5">Polityka</a></li>
  		 </ul>
  		 <div id="tabs-1">
  
  <?php
  	$paged = ( get_query_var( 'paged' ) ) ? absint( get_query_var( 'paged' ) ) : 1;
  
  	$args = array (
  		'posts_per_page' => 2,
  		'cat' => 7,
  		'paged' => $paged,
  	);
  	$catquery = new WP_Query( $args );
  
  	if( $catquery->have_posts() ):
  		while( $catquery->have_posts() ):
  			$catquery->the_post();
  			get_template_part( 'content', 'footer-post' );
  		endwhile;
  	endif;
  	wp_reset_postdata();
  
  // Paginacja
  
  	$big = 999999999; // need an unlikely integer
  	echo paginate_links( array(
  		'base' => str_replace( $big, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $big ) ) ),
  		'format' => '?paged=%#%',
  		'current' => max( 1, get_query_var('paged') ),
  		'total' => $catquery->max_num_pages
  	) );
  ?>
  
  		 </div>

  Paginacja się teraz wyświetla, ale nie działa, tzn. nie przechodzi do następnej strony, co jest spowodowane pewnie tymi tabsami z jquery. Da się to zrobić tak, aby przeładowało newsy na głównej, po kliknięciu w następną stronę, albo w taki sposób, aby po kliknięciu w daną stronę przeniosło do „archiwum kategorii”?

  Thread Starter Olsz4k

  (@olsz4k)

  Sprawdzałem dla kilku kategorii, gdzie mam 6 wpisów, 10, itd. więc na pewno jest >4.
  Póki co nie mogę, bo leży na localhoscie, jak bardzo potrzeba, to przerzucę wersję roboczą na serwer.

  Thread Starter Olsz4k

  (@olsz4k)

  Niestety dalej to samo.
  Kod:

  <?php
  	$paged = ( get_query_var( 'paged' ) ) ? absint( get_query_var( 'paged' ) ) : 1;
  
  	$args = array (
  		'posts_per_page' => 4,
  		'cat' => 7,
  		'paged' => $paged,
  	);
  	$catquery = new WP_Query( $args );
  
  	if( $catquery->have_posts() ):
  		while( $catquery->have_posts() ):
  			$catquery->the_post();
  			get_template_part( 'content', 'footer-post' );
  		endwhile;
  	endif;
  	wp_reset_postdata();
  
  	// Paginacja
  
  global $wp_query;
  $big = 999999999; // need an unlikely integer
  echo paginate_links( array(
  	'base' => str_replace( $big, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $big ) ) ),
  	'format' => '?paged=%#%',
  	'current' => max( 1, get_query_var('paged') ),
  	'total' => $wp_query->max_num_pages
  ) );
  ?>

  Thread Starter Olsz4k

  (@olsz4k)

  Niestety nic się nie wyświetla po dodaniu tego kodu. Tzn. lista wpisów z kategorii się wyświetla, ale paginacji nadal nie widać.

  Thread Starter Olsz4k

  (@olsz4k)

  Hmm, nie bardzo wiem jak się tym posłużyć? Zainstalowałem tą wtyczkę, jednak żadna paginacja mi się nie pojawiła. Gdzieś w kodzie jeszcze trzeba coś zmienić?

  Thread Starter Olsz4k

  (@olsz4k)

  Ok, ilośc produktów znalazłem, a w jaki sposób dodać paginację?

Viewing 9 replies - 1 through 9 (of 9 total)