Odpowiedź forum utworzona

Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Thread Starter matmac

    (@matmac)

    Problem rozwiązany. Mój plik style.css był generowany przy pomocy reset.less przez co po odświeżeniu strony plik style.css generował się na nowo z reset.less. Edycji trzeba było dokonać w pliku reset.less w folderze less

Viewing 1 replies (of 1 total)