Odpowiedź forum utworzona

Viewing 15 replies - 1 through 15 (of 37 total)
 • Thread Starter kubawasko

  (@kubawasko)

  Aha, cholerka potrzebuję właśnie na odwrót. Czyli w kalendarzu pojawiają się zdjęcia, a po kliknięciu przenosi w daną grę o jej info.

  Thread Starter kubawasko

  (@kubawasko)

  Wiem, że PPE nie działa na silniku WP. Podałem tylko jako przykład 🙂

  The Events Calendar idzie wstawiać zdjęcia jako wydarzenie czy musi być tekst?

  chodzi ci o wstawienie do menu odnośnika URL? Podaj adres i wytłumacz dokładnie

  Thread Starter kubawasko

  (@kubawasko)

  Oj nie, a teraz mogę zmienić gdy już bazę msql mam wgraną na nowym serwerze?

  Thread Starter kubawasko

  (@kubawasko)

  Aktualizowałem wtyczki i wsio działa hmm dziwne. Temat rozwiązany

  Thread Starter kubawasko

  (@kubawasko)

  Najlepsze jest to, że nic nie jest aktualizowane, newsy codziennie są dodawane więc musiałbym kasować każdy po kolei.

  Thread Starter kubawasko

  (@kubawasko)

  A tak na chłopski rozum, jak mam wywołać danych formularz?

  Forum: Wtyczki
  W odpowiedzi na: Integracja WP z SMF

  Dziwna sprawa, odzznaczyłem w swoim SMF opcje:

  Włącz lokalne przechowywanie plików cookie
  Zezwól przeglądarkom wracać do stron zachowanych w cache

  A w WP wyskakuje komunikat:

  This plugin may not work, because you did not uncheck "Enable local storage of cookies" and "Use subdomain independent cookie" in SMF settings!

  W panelu SMF mam zaznaczoną tylko opcję:

  Informacje o sesjach w bazie danych

  Forum: Instalacja
  W odpowiedzi na: Problem podczas instalacji!
  Thread Starter kubawasko

  (@kubawasko)

  Plik został wgrany i błąd kolejny:

  Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/sonyvi20/domains/mypsvita.pl/public_html/sklep/wp-config.php:1) in /home/sonyvi20/domains/mypsvita.pl/public_html/sklep/wp-includes/pluggable.php on line 881

  Forum: Instalacja
  W odpowiedzi na: Problem podczas instalacji!
  Thread Starter kubawasko

  (@kubawasko)

  Wykonałem to:

  http://www.wrzucaj.org/675923

  Po wejściu w link: http://mypsvita.pl/sklep/ wychodzi błąd:

  Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/sonyvi20/domains/mypsvita.pl/public_html/sklep/wp-settings.php on line 18

  Forum: Instalacja
  W odpowiedzi na: Problem podczas instalacji!
  Thread Starter kubawasko

  (@kubawasko)

  Tylko ja nie mam na końcu:

  ?>

  Plik wygląda następująco:

  http://www.wrzucaj.org/110693

  Forum: Instalacja
  W odpowiedzi na: Problem podczas instalacji!
  Thread Starter kubawasko

  (@kubawasko)

  Istnieje możliwość by ktoś w państwa pomógł w instalacji? Może wykonuję jakąś błędną czynność

  Forum: Instalacja
  W odpowiedzi na: Problem podczas instalacji!
  Thread Starter kubawasko

  (@kubawasko)

  Oczywiście są dwa pliki na serwerze, ja wp-config.php edytowałem w notatniku zwykłym

  Forum: Instalacja
  W odpowiedzi na: Problem podczas instalacji!
  Thread Starter kubawasko

  (@kubawasko)

  Tak wygląda plik config:

  <?php
  /**
  * Podstawowa konfiguracja WordPressa.
  *
  * Ten plik zawiera konfiguracje: ustawień MySQL-a, prefiksu tabel
  * w bazie danych, tajnych kluczy, używanej lokalizacji WordPressa
  * i ABSPATH. Więćej informacji znajduje się na stronie
  * {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
  * wp-config.php} Kodeksu. Ustawienia MySQL-a możesz zdobyć
  * od administratora Twojego serwera.
  *
  * Ten plik jest używany przez skrypt automatycznie tworzący plik
  * wp-config.php podczas instalacji. Nie musisz korzystać z tego
  * skryptu, możesz po prostu skopiować ten plik, nazwać go
  * „wp-config.php” i wprowadzić do niego odpowiednie wartości.
  *
  * @package WordPress
  */

  // ** Ustawienia MySQL-a – możesz uzyskać je od administratora Twojego serwera ** //
  /** Nazwa bazy danych, której używać ma WordPress */
  define(’DB_NAME’, 'nazwa bazy’);

  /** Nazwa użytkownika bazy danych MySQL */
  define(’DB_USER’, 'nazwa uzytkownika’);

  /** Hasło użytkownika bazy danych MySQL */
  define(’DB_PASSWORD’, 'hasło’);

  /** Nazwa hosta serwera MySQL */
  define(’DB_HOST’, 'localhost’);

  /** Kodowanie bazy danych używane do stworzenia tabel w bazie danych. */
  define(’DB_CHARSET’, 'utf8′);

  /** Typ porównań w bazie danych. Nie zmieniaj tego ustawienia, jeśli masz jakieś wątpliwości. */
  define(’DB_COLLATE’, ”);

  /**#@+
  * Unikatowe klucze uwierzytelniania i sole.
  *
  * Zmień każdy klucz tak, aby był inną, unikatową frazą!
  * Możesz wygenerować klucze przy pomocy {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ serwisu generującego tajne klucze witryny WordPress.org}
  * Klucze te mogą zostać zmienione w dowolnej chwili, aby uczynić nieważnymi wszelkie istniejące ciasteczka. Uczynienie tego zmusi wszystkich użytkowników do ponownego zalogowania się.
  *
  * @since 2.6.0
  */
  define(’AUTH_KEY’, 'K8]A~H^SgTgin31

  &y/14RV<]$^b-&v+Xt2| k_pC/LFZ;#=}A*<+$o+XdOV88?!');
  define('SECURE_AUTH_KEY', 'p

  lE~AQK|7+ZK5Yl8kxF{$T-^+nrU)+00{e-ZfqA<7e=d[+vQ#!_26]:4HMA&k/’);
  define(’LOGGED_IN_KEY’, ’?tjV|&Xz`# A3WAdfk&6/_Rs|::|IA*+1F~Pv@!!5<no&0<0o#j%e_B|>>NF4*}:’);
  define(’NONCE_KEY’, '<JtlRcBH_*wa>78_wYB8!UyP[?B+TJdy{lJ?`%26~FUk,|)*7Y0NPGGwe@R0C{f%’);
  define(’AUTH_SALT’, '4,tU/%!2iaVs+Pf7`6JI[IN4GfkSuPH12LcE%uI)C=6 |-t6C}=6cjt1[N:gy^{J’);
  define(’SECURE_AUTH_SALT’, 'Zg$JVU80nU;~r=mjA!l(]h3FeFzVG.{S>i~d iF.]h,]>![{P&.a$$L:[zQu:iZ@’);
  define(’LOGGED_IN_SALT’, 'lC&.Y jHHXfaZ2U&Z~k:~R&]mG74kUVA^<<;)=H8dwTFKQnSLbu4@KCmEeK7$m{W’);
  define(’NONCE_SALT’, '$s Kx^eN,T:PwW)S D2;+d<}+X@tZ4$!A|>yq$|D.*k^35rSM?pMa|aH_4&Uw,UG’);

  /**#@-*/

  /**
  * Prefiks tabel WordPressa w bazie danych.
  *
  * Możesz posiadać kilka instalacji WordPressa w jednej bazie danych,
  * jeżeli nadasz każdej z nich unikalny prefiks.
  * Tylko cyfry, litery i znaki podkreślenia, proszę!
  */
  $table_prefix = 'wp_’;

  /**
  * Kod lokalizacji WordPressa, domyślnie: angielska.
  *
  * Zmień to ustawienie, aby włączyć tłumaczenie WordPressa.
  * Odpowiedni plik MO z tłumaczeniem na wybrany język musi
  * zostać zainstalowany do katalogu wp-content/languages.
  * Na przykład: zainstaluj plik de_DE.mo do katalogu
  * wp-content/languages i ustaw WPLANG na 'de_DE’, aby aktywować
  * obsługę języka niemieckiego.
  */
  define(’WPLANG’, 'pl_PL’);

  /**
  * Dla programistów: tryb debugowania WordPressa.
  *
  * Zmień wartość tej stałej na true, aby włączyć wyświetlanie ostrzeżeń
  * podczas modyfikowania kodu WordPressa.
  * Wielce zalecane jest, aby twórcy wtyczek oraz motywów używali
  * WP_DEBUG w miejscach pracy nad nimi.
  */
  define(’WP_DEBUG’, false);

  /* To wszystko, zakończ edycję w tym miejscu! Miłego blogowania! */

  /** Absolutna ścieżka do katalogu WordPressa. */
  if ( !defined(’ABSPATH’) )
  define(’ABSPATH’, dirname(__FILE__) . '/’);

  /** Ustawia zmienne WordPressa i dołączane pliki. */
  require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php’);

  Oczywiście w dance użytkownik, nazwa bazy oraz hasło wprowadzone są dane bazy msql.

  Forum: Instalacja
  W odpowiedzi na: Problem podczas instalacji!
  Thread Starter kubawasko

  (@kubawasko)

  W tym pliku zostały zmieniane tylko odpowiednie linie za baze msql, wiec w czym byłbym problem

Viewing 15 replies - 1 through 15 (of 37 total)