Odpowiedź forum utworzona

Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
 • Thread Starter kolagen

  (@kolagen)

  Już mi się udało.
  Zainstalowałem na nowej domenie ten sam motyw i wszedłem poprzez ftp i nadpisałem kod z pliku i uruchomiło się.

  Thread Starter kolagen

  (@kolagen)

  Jak mam to zrobić jeśli nie mogę zalogować się jako admin na worpresa

  Forum: Wtyczki
  W odpowiedzi na: Formularz zamówienia

  U mnie ta wtyczka nie dziala

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 7 years, 10 months temu przez kolagen.
  Forum: Wtyczki
  W odpowiedzi na: Formularz zamówienia

  Witam.
  Próbuję wstawić taki formularz na swoją strone w wordpresie lecz mam problem jak to zrobić aby on działał.
  Jestem laikiem w tym temacie i nie ukrywam ,że mam z tym problem.

  Proszę o pomoc.

  Już teraz skorzystaj z oferty rabatowej:
  <div>
  <h4 style=”margin-top: 20px;”>Twój rabat</h4>
  <div id=”mc_embed_signup”><form id=”signup” action=”/rabat-20/” method=”get”>
  <div id=”mc_embed_signup_scroll”>
  <fieldset>
  <div class=”mc-field-group”><label id=”email-label” for=”email”>Adres e-mail <span class=”asterisk”>*</span></label>
  <input id=”email” class=”required email” name=”email” type=”text” value=”” /></div>
  <div class=”mc-field-group”>

  <label id=”fname-label” for=”fname”>Imię <span class=”asterisk”>*</span></label>

  <input id=”fname” class=”required fname” name=”fname” type=”text” value=”” />

  </div>
  <div class=”mc-field-group”><label id=”lname-label” for=”lname”>Nazwisko <span class=”asterisk”>*</span></label>
  <input id=”lname” class=”required lname” name=”lname” type=”text” value=”” /></div>
  <div class=”mc-field-group”><label id=”address-label” for=”MMERGE3″>Telefon <span class=”asterisk”>*</span></label>
  <input id=”MMERGE3″ class=”required” name=”MMERGE3″ type=”text” value=”” /></div>
  <div class=”mc-field-group input-group”>

  Deklaracja członkowska
  <div style=”overflow-y: scroll; height: 200px; margin-top: 20px;”>
  <p style=”text-indent: -25px; margin-left: 25px;”>§ 1. COLWAY oświadcza, że jego celami jest: stworzenie polskiej, a w perspektywie międzynarodowej sieci dystrybucji bezpośredniej produktów wytwarzanych w oparciu o wyłącznie polski kapitał oraz polską myśl naukową i technologiczną.</p>
  <p style=”text-indent: -25px; margin-left: 25px;”>§ 2. 1. COLWAY tworzy Sieć Konsumencką, której Uczestnicy nabywają praw do zakupu na potrzeby własne i osób najbliższych produktów kosmetycznych z rosnącym rabatem.</p>
  <p style=”margin-left: 25px;”>2. Uczestnik nie ma natomiast żadnych zobowiązań wobec COLWAY, w szczególności nie jest zobowiązany w żaden sposób do handlowania produktami COLWAY.</p>
  <p style=”text-indent: -25px; margin-left: 25px;”>§ 3. 1. Uczestnik nie jest pracownikiem, agentem ani przedstawicielem COLWAY.</p>
  <p style=”margin-left: 25px;”>2. Może on natomiast zostać przedstawicielem COLWAY uzyskując status Menedżera.</p>
  <p style=”text-indent: -25px; margin-left: 25px;”>§ 4. Produkty COLWAY stają się własnością Uczestnika od momentu, gdy za nie zapłaci.</p>
  <p style=”text-indent: -25px; margin-left: 25px;”>§ 5. Uczestnik nabywający produkty od COLWAY i jego przedstawicieli każdorazowo otrzymać powinien dowód księgowy zakupu.</p>
  <p style=”text-indent: -25px; margin-left: 25px;”>§ 6. Uczestnik chcący odsprzedawać produkty COLWAY z zyskiem, robić to może tylko na własny rachunek, prowadząc działalność gospodarczą lub na rachunek przedstawiciela COLWAY posiadającego status menedżerski.</p>
  <p style=”text-indent: -25px; margin-left: 25px;”>§ 7. COLWAY udziela Uczestnikowi rabatu od cen detalicznych brutto swoich produktów w wysokości:</p>
  <p style=”text-indent: -10px; margin-left: 30px;”>10% do 20% – uznaniowo po podpisaniu niniejszej deklaracji,</p>
  <p style=”text-indent: -10px; margin-left: 30px;”>34% – od momentu osiągnięcia w dowolnym czasie pułapu zakupów 3000,00 zł</p>
  <p style=”text-indent: -10px; margin-left: 30px;”>38% – od momentu osiągnięcia w dowolnym czasie pułapu zakupów 6000,00 zł</p>
  <p style=”text-indent: -10px; margin-left: 30px;”>42% – od momentu osiągnięcia w dowolnym czasie pułapu zakupów 9000,00 zł</p>
  <p style=”text-indent: -25px; margin-left: 25px;”>§ 8. COLWAY gwarantuje Uczestnikowi nominację na Menedżera, tzn. Przedstawiciela COLWAY uprawnionego do zakupów bezpośrednich w COLWAY i dodatkowej prowizji, od momentu osiągnięcia w dowolnym czasie pułapu zakupów 12000,00 zł detal.</p>
  <p style=”text-indent: -25px; margin-left: 25px;”>§ 9. Szczegółowe zasady przywilejów wynikających z §8 określi aneks do niniejszej umowy nazwany Umową Menedżerską.</p>
  <p style=”text-indent: -25px; margin-left: 25px;”>§ 10. Prawa Uczestnika do poszczególnych poziomów rabatowych i do nominacji menedżerskiej są niekwestionowalne, po okazaniu przez niego dowodów zakupu produktów w dowolnym czasie. Nominacji dokonuje COLWAY na wniosek Menedżera.</p>
  <p style=”text-indent: -25px; margin-left: 25px;”>§ 11. COLWAY gwarantuje Uczestnikowi:</p>
  <p style=”text-indent: -10px; margin-left: 30px;”>1) nieutracalność osiągniętych pułapów rabatowych,</p>
  <p style=”text-indent: -10px; margin-left: 30px;”>2) nieingerowanie w działalność nie objętą niniejszą deklaracją włącznie z poszanowaniem działań w innych marketingach sieciowych,</p>
  <p style=”text-indent: -10px; margin-left: 30px;”>3) niepodwyższanie nigdy w przyszłości cen detalicznych produktów, ani limitów pułapów rabatowych, o kwotę wyższą niż wskaźnik inflacji publikowany przez Główny Urząd Statystyczny,</p>
  <p style=”text-indent: -10px; margin-left: 30px;”>4) absolutne respektowanie przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych</p>
  <p style=”text-indent: -25px; margin-left: 25px;”>§ 12. COLWAY jest Spółką Jawną, w której zgodnie z polskim prawem udziałowcy odpowiadają za wszelkie zobowiązania, także wynikające z niniejszej Deklaracji – całym majątkiem osobistym.</p>
  <p style=”text-indent: -25px; margin-left: 25px;”>§ 13. COLWAY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oświadczenia, deklaracje i obietnice składane przez Uczestników innym osobom, jeśli nie były one zgodne z prawdą.</p>
  <p style=”text-indent: -25px; margin-left: 25px;”>§ 14. Produkty bezpośrednio od COLWAY nabywają tylko Uczestnicy posiadający status menedżerski i prowadzący działalność gospodarczą.</p>
  <p style=”text-indent: -25px; margin-left: 25px;”>§ 15. Deklaracja niniejsza przyjęta zostanie przez COLWAY tylko jeżeli zawiera pełne dane Uczestnika i czytelne imię i nazwisko oraz prawidłowy PESEL osoby wprowadzającej go do Sieci Konsumenckiej COLWAY</p>
  <p style=”text-indent: -25px; margin-left: 25px;”>§ 16. 1. Deklaracja niniejsza w przypadku podjęcia przez Uczestnika dystrybucji produktów COLWAY i rekrutacji następnych uczestników Sieci Konsumenckiej otwiera Uczestnikowi te same przywileje co umowa dystrybucyjna.</p>
  <p style=”margin-left: 25px;”>2. Uczestnik może wypowiedzieć Deklarację z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.</p>
  <p style=”margin-left: 25px;”>3. COLWAY wypowiedzieć może Deklarację jedynie w wypadku:</p>
  <p style=”text-indent: -10px; margin-left: 50px;”>a) podania przez Uczestnika fałszywych danych</p>
  <p style=”text-indent: -10px; margin-left: 50px;”>b) przedłożenia przez Uczestnika fałszywego dowodu zapłaty za zamówione towary,</p>
  <p style=”text-indent: -10px; margin-left: 50px;”>c) podjęcia przez Uczestnika w stosunku do przedstawicieli COLWAY działań noszących znamiona nieuczciwej konkurencji,</p>
  <p style=”text-indent: -10px; margin-left: 50px;”>d) prób przewerbowywania przedstawicieli COLWAY do innej Sieci.</p>
  <p style=”text-indent: -25px; margin-left: 25px;”>§ 17. Ewentualne spory rozstrzyga Sąd Rejonowy w Gdyni.</p>
  <p style=”text-indent: -25px; margin-left: 25px;”>§ 18. Sporządzono w trzech egzemplarzach jednobrzmiących egzemplarzach.</p>

  </div>

  • <input id=”mce-group[3905]-3905-0″ style=”float: left;” checked=”checked” name=”group[3905][1]” type=”checkbox” value=”1″ /><label style=”display: block; margin-left: 22px; margin-top: 14px;” for=”mce-group[3905]-3905-0″>Akceptuję treść deklaracji członkowskiej</label>

  </div>
  <div class=”clear”><input id=”mc-embedded-subscribe” class=”btn” name=”submit” type=”submit” value=”Odbierz rabat” /></div></fieldset>
  </div>
  </form></div>
  </div>

Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)