Odpowiedź forum utworzona

Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Thread Starter jackolodziej

    (@jackolodziej)

    Tabele dodałem przy pomocy funkcji dbDelta(), a klucze obce przy pomocy $wpdb->query(). Teraz myślę nad utworzeniem relacji między tabelą wp_users, a dodanymi przeze mnie tabelami dotyczącymi ról użytkowników tj. students, teachers itd. Domyślne role zmodyfikowałem przy pomocy wtyczki.

Viewing 1 replies (of 1 total)