Odpowiedź forum utworzona

Viewing 15 replies - 1 through 15 (of 15 total)
 • Thread Starter imperfectlola

  (@imperfectlola)

  Thread Starter imperfectlola

  (@imperfectlola)

  Niestety nadal nic.

  Próbowałam dodać to jako widget, ale jedyny możliwy w tym motywie to sidebar.
  Czy da się jakoś uaktywnić inne widgety?

  Thread Starter imperfectlola

  (@imperfectlola)

  Tak, dokładnie to ten motyw.

  nav.php nie ma.

  Wklejam za to header.php

  <?php
  /**
   * The Header for our theme.
   *
   * Displays all of the <head> section and everything up till <main id="main">
   *
   * @package Pluto
   */
  ?><!DOCTYPE html>
  <html <?php language_attributes(); ?>>
  <head>
  <meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title><?php wp_title( '|', true, 'right' ); ?></title>
  <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11">
  <link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>">
  <?php wp_head(); ?>
  </head>
  
  <body <?php body_class(); ?>>
  <div id="page" class="hfeed site">
  	<?php do_action( 'pluto-before' ); ?>
  	<header id="masthead" class="site-header" role="banner">
  		<div class="site-branding">
  <?php if((of_get_option('logo', true) != "") && (of_get_option('logo', true) != 1) ) { ?>
  			<h1 class="site-title logo-container"><a href="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?>" rel="home">
     <?php
  			echo "<img class='main_logo' src='".of_get_option('logo', true)."' title='".esc_attr(get_bloginfo( 'name','display' ) )."'></a></h1>";
  			}
  		else { ?>
  			<h1 class="site-title"><a href="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?>" rel="home"><?php bloginfo( 'name' ); ?></a></h1>
  		<?php
  		}
  		?>
  		</div>
  
  	</header><!-- #masthead -->
  
      <nav id="site-navigation" class="main-navigation" role="navigation">
       <div id="nav-container">
  
  			<h1 class="menu-toggle"><?php _e( 'Menu', 'pluto' ); ?></h1>
  			<div class="screen-reader-text skip-link"><a href="#content" title="<?php esc_attr_e( 'Skip to content', 'pluto' ); ?>"><?php _e( 'Skip to content', 'pluto' ); ?></a></div>
  
  			<?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'primary' ) ); ?>
       </div>
  		</nav><!-- #site-navigation -->
  
  	<div id="content" class="site-content">
  
    <?php get_template_part('slider', 'bx'); ?>
  Forum: Zaawansowane
  W odpowiedzi na: niezależne podstrony
  Thread Starter imperfectlola

  (@imperfectlola)

  Dziękuję 🙂

  Niby takie proste, a na to nie wpadłam 🙂

  Pozdrawiam

  Forum: Zaawansowane
  W odpowiedzi na: niezależne podstrony
  Thread Starter imperfectlola

  (@imperfectlola)

  http://www.pivovar.com.pl

  Chcę zrobić galerię na stronie: http://www.pivovar.com.pl –> Oferta –> Piwa
  W galerii byłyby zdjęcia piwa. Gdy kliknie się w wybrane zdjęcie przechodziłoby się na stronę, na której byłby opis piwa i 2-3 zdjęcia.

  Problem pojawia się w momencie tworzenia strony pod konkretne piwo. Tytuł strony pojawia się w menu głównym lub menu rozwijalnym (Oferta–>Piwa–>(tytuł nowej strony). Nie wiem, co zrobić aby tytuł strony nie był tam wyświetlany.
  Opcja „nie ma rodzica” powoduje, że strona jest wyświetlana na pasku w menu głównym.
  Opcja dodania do konkretnej strony powoduje, że wyświetla się w menu rozwijalnym.

  Nie korzystam z żadnej wtyczki.

  Thread Starter imperfectlola

  (@imperfectlola)

  Niestety, zmienia to ogólną interlinie, jednak nie rozwiązuje mojego problemu, o którym pisałam w ostatnim poście. Nadal jeśli kliknę enter to przenosi mnie o 2 wersy w dół, a nie o jeden.

  Thread Starter imperfectlola

  (@imperfectlola)

  Niestety w żadnym z tych dwóch przypadków nie działa.
  Już doszłam do tego jak ogólnie zmienić interlinie w całym tekście, ale niestety nie mogę zmienić tego, że naciśnięcie enter powoduje tak jakby przejście o 2 wersy w dół, a nie o jeden.

  Thread Starter imperfectlola

  (@imperfectlola)

  Dziękuję. Usunięcie tekstu podziałało.
  W komentarzach odhaczyłam tą opcje i faktycznie nie trzeba obowiązkowo wpisywać adresu e-mail jednak nadal widnieje przy nim * (oznaczająca pole obowiązkowe), co może być trochę mylące. Gdyby udało się jeszcze pozbyć * to byłabym prze szczęśliwa 🙂

  Thread Starter imperfectlola

  (@imperfectlola)

  Żeby zobrazować o co mi chodzi:
  http://zapodaj.net/images/34f9519a823b9.jpg

  Czerwony kolor to przerwa, która się tworzy po kliknięciu enter i przeniesieniu tekstu w kolejny wers.

  Kolor zielony oznacza przerwę, którą chciałabym aby kliknięcie enter i przeniesienie tekstu do następnego wersu powodowało.

  Thread Starter imperfectlola

  (@imperfectlola)

  Usunęłam całą linijkę, ale żaden z moich problemów nie został rozwiązany.

  Thread Starter imperfectlola

  (@imperfectlola)

  Wklejam comments.php

  <?php
  /**
   * The template for displaying comments.
   *
   * The area of the page that contains both current comments
   * and the comment form.
   *
   * @package fortunato
   */
  
  /*
   * If the current post is protected by a password and
   * the visitor has not yet entered the password we will
   * return early without loading the comments.
   */
  if ( post_password_required() ) {
  	return;
  }
  ?>
  
  <div id="comments" class="comments-area">
  
  	<?php // You can start editing here -- including this comment! ?>
  
  	<?php if ( have_comments() ) : ?>
  		<div class="sepHentry comments-title"><h2><i class="fa fa-comments spaceRight"></i>
  			<?php comments_number(__('No comments', 'fortunato'), __('1 comment', 'fortunato'), __('% comments', 'fortunato')); ?>
  		</h2></div>
  
  		<ol class="comment-list">
  			<?php
  				wp_list_comments( array(
  					'style'   => 'ol',
  					'short_ping' => true,
  					'avatar_size' => '60',
  					'reply_text'    => '<span>' .__( 'Reply' , 'fortunato' ) . '<i class="fa fa-reply spaceLeft"></i></span>',
  				) );
  			?>
  		</ol><!-- .comment-list -->
  
  		<?php fortunato_comment_nav(); ?>
  
  	<?php endif; // have_comments() ?>
  
  	<?php
  		// If comments are closed and there are comments, let's leave a little note, shall we?
  		if ( ! comments_open() && '0' != get_comments_number() && post_type_supports( get_post_type(), 'comments' ) ) :
  	?>
  		<p class="no-comments"><?php _e( 'Comments are closed.', 'fortunato' ); ?></p>
  	<?php endif; ?>
  
  	<?php
  	$commenter = wp_get_current_commenter();
  	$req = get_option( 'require_name_email' );
  	$aria_req = ( $req ? " aria-required='true'" : '' );
  
  	$fields = array(
  		'author' => '<div class="blockCommentLeft"><p class="comment-form-author"><label for="author"><span class="screen-reader-text">' . __( 'Name *' , 'fortunato' ) . '</span></label><input id="author" name="author" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author'] ) . '" ' . $aria_req . ' placeholder="' . __( 'Name *' , 'fortunato' ) . '"/></p>',
  		'email' => '<p class="comment-form-email"><label for="email"><span class="screen-reader-text">' . __( 'Email *' , 'fortunato' ) . '</span></label><input id="email" name="email" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_email'] ) . '" ' . $aria_req . ' placeholder="' . __( 'Email *' , 'fortunato' ) . '"/></p>',
  		'url'  => '<p class="comment-form-url"><label for="url"><span class="screen-reader-text">' . __( 'Website *' , 'fortunato' ) . '</span></label><input id="url" name="url" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_url'] ) . '" placeholder="' . __( 'Website' , 'fortunato' ) . '"/></p></div>',
  	);
  	$required_text = __(' Required fields are marked ', 'fortunato').' <span class="required">*</span>';
  	?>
  	<?php comment_form( array(
  		'fields' => apply_filters( 'comment_form_default_fields', $fields ),
  		'must_log_in' => '<p class="must-log-in">' . sprintf( __( 'You must be <a href="%s">logged in</a> to post a comment.' , 'fortunato' ), wp_login_url( apply_filters( 'the_permalink', get_permalink( ) ) ) ) . '</p>',
  		'logged_in_as' => '<p class="logged-in-as smallPart">' . sprintf( __( 'Logged in as <a href="%1$s">%2$s</a>. <a href="%3$s" title="Log out of this account">Log out?</a>' , 'fortunato' ), admin_url( 'profile.php' ), $user_identity, wp_logout_url( apply_filters( 'the_permalink', get_permalink( ) ) ) ) . '</p><div class="blockComment">',
  		'comment_notes_before' => '<p class="comment-notes smallPart">' . __( 'Your email address will not be published.' , 'fortunato' ) . ( $req ? $required_text : '' ) . '</p><div class="blockComment double">',
  		'title_reply' => __( 'Leave a Reply' , 'fortunato' ),
  		'title_reply_to' => __( 'Leave a Reply to %s' , 'fortunato' ),
  		'cancel_reply_link' => __( 'Cancel reply' , 'fortunato' ) . '<i class="fa fa-times spaceLeft"></i>',
  		'label_submit' => __( 'Dodaj komentarz' , 'fortunato' ),
  		'comment_field' => '<div class="blockCommentRight"><p class="comment-form-comment"><label for="comment"><span class="screen-reader-text">' . __( 'Comment *' , 'fortunato' ) . '</span></label><textarea id="comment" name="comment" rows="8" aria-required="true" placeholder="' . __( 'Comment *' , 'fortunato' ) . '"></textarea></p></div>',
  		'comment_notes_after' => '</div><p class="form-allowed-tags">' . sprintf( __( 'You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: %s' , 'fortunato'),' <code>' . allowed_tags() . '</code>') . '</p>',
  	));
  	?>
  
  </div><!-- #comments -->
  Thread Starter imperfectlola

  (@imperfectlola)

  Niestety nie działa, ale dziękuję za pomoc 🙂

  Thread Starter imperfectlola

  (@imperfectlola)

  Dziękuję. Co do strony głównej działa. Niestety w przypadku zmniejszenia interlinii nie.

  Dodaję na końcu style.css w edytorze

  body {
  	line-height: 27px;
  }

  I nic się nie dzieje. Jaka może być tego przyczyna?

  Thread Starter imperfectlola

  (@imperfectlola)

  http://imperfectlola.pl

  I jeszcze jak klikam w górnym menu na „strona główna” to wyskakuje, że nic nie znaleziono. Jak wstawić link do odnośnika strony głównej?

  Thread Starter imperfectlola

  (@imperfectlola)

  Działa! Dziękuję bardzo 🙂

  A macie może jakiś pomysł na zmniejszenie interlinii między tekstem w postach?
  Przy tworzeniu posta nie da się tego niestety zmienić. Chodzi o to aby zamiast:

  XYZABCD

  ABCD

  Było:

  XYZABCD
  ABCD

Viewing 15 replies - 1 through 15 (of 15 total)