Odpowiedź forum utworzona

Viewing 11 replies - 1 through 11 (of 11 total)
 • Tu masz mój przykład dla filmow yt. To pobiera miniature youtube i pokazuje ja w FB. Tytuły bierze z postów. pamiętaj że jak wpisu ci raz nie wczytało to potem dupa na parenaście godzin już nie wczyta nawet jak dobrze ustawisz. Do sprawdzania jak wszystko się wyświetla używaj Facebook debuggera
  https://developers.facebook.com/tools/debug/

  <?php if(is_single() || is_page()) { //###########w przypadku wejscia do konkretnego postu ?>  
  
  	<meta property="og:type" content="video.movie" />
  	<meta property="og:title" content="<?php single_post_title(''); ?>" />
  	<meta property="og:description" content="<?php
  	while(have_posts()):the_post();
  	$out_excerpt = str_replace(array("\r\n", "\r", "\n", "http://www.youtube.com/watch?v="), "", get_the_excerpt());
  	echo apply_filters('the_excerpt_rss', strip_tags($out_excerpt));
  	endwhile; 	?>" />
  	<meta property="og:url" content="<?php the_permalink(); ?>"/>
   <meta property="og:image" content="<? echo "http://img.youtube.com/vi/$vids/$yt_miniatura.jpg";?>" /> 
  
  <?php } else {           //######### w przypadku strony glownej lub innej poza postem?>
  	<meta property="og:type" content="video.movie" />
    <meta property="og:title" content="<?php bloginfo('name'); ?>" />
  	<meta property="og:url" content="<?php bloginfo('url'); ?>"/>
  	<meta property="og:description" content="<?php bloginfo('description'); ?>" />
   <meta property="og:image" content="<?php bloginfo('template_url');?>/images/header/logo.jpg" />
  <?php } ?>

  Thread Starter Ddaro

  (@darney)

  znalazłem prawie rozwiązanie ale po wybraniu z menu kategorii nie filtruje mi jak trzeba. Nie znajduje wyników. Co powinienem tu zmienić?

  add_action('restrict_manage_posts','my_restrict_manage_posts');
  
  		function my_restrict_manage_posts() {
  			global $typenow;
  
  			if ($typenow=='artykuly'){
               $args = array(
                 'show_option_all' => "Show All Categories",
                 'taxonomy'    => 'artykuly_kategorie',
                 'name'        => 'artykuly_kategorie'
  
               );
  				wp_dropdown_categories($args);
              }
  		}
  
  add_action( 'request', 'my_request' );
  function my_request($request) {
  	if (is_admin() && $GLOBALS['PHP_SELF'] == '/wp-admin/edit.php' && isset($request['post_type']) && $request['post_type']=='artykuly') {
  		$request['term'] = get_term($request['artykuly_kategorie'],'artykuly_kategorie')->name;
  
  	}
  	return $request;
  }

  zbadaj head strony. Mi ostatnio licznik wyświetleń postu na single page nabijał 2x po wyświetleniu postu. Zacząłem usuwać śmieci z kodu head i naprawiło się. Wywal wszystko łącznie z CSS i sprawdź czy mail przeleci raz.

  Thread Starter Ddaro

  (@darney)

  ok problem prawie rozwiązałem dodałem dodając 'show_admin_column’ => true

  function artykuly_kategorie() {
  	register_taxonomy( 'artykuly_kategorie', 'artykuly', array( 'hierarchical' => true, 'label' => 'Kategorie artykułów','show_ui' => true, 'show_admin_column' => true ) );
  }

  Tylko nigdzie nie mogę znaleźć rozwiązania jak wstawić dla custom kategorii pole rozwijane filtrowania. Dla zwykłych kategorii jest. Dla custom nie. Chodzi o to

  W zwykłych wpisach jest ten rozwijany select:
  LINK JPG1

  A w custom go nie ma:
  LINK JPG2

  Czy istnieje możliwość włączenia go dla tych moich custom kategorii?

  Googlowalem sporo i każdy przykład dodawania taxonomii nie uruchamia go.

  Thread Starter Ddaro

  (@darney)

  Ponawiam temat z małym pytaniem.
  Zaszła potrzeba dodania kolejnej reguły prócz /pliki
  potrzebuje kolejną np. /test-adres
  Kiedy robię kopiuj wklej i zamieniam pliki na test-adres otrzymuje komunikat o re deklaracji funkcji no i jest to logiczne. Wnioskuję, iż muszę zmienić coś wewnątrz funkcji

  function add_rewrite_rules( $wp_rewrite )
  {
    $new_rules = array
    (
      '(pliki)/(.+?)/page/?([0-9]{1,})/?$' => 'index.php?pagename='.
      $wp_rewrite->preg_index(1).'&varname='.
      $wp_rewrite->preg_index(2).'&page='.
      $wp_rewrite->preg_index(3),
  
      '(pliki)/(.*?)/?$' => 'index.php?pagename='.
      $wp_rewrite->preg_index(1).'&varname='.
      $wp_rewrite->preg_index(2)
    );
    // Always add your rules to the top, to make sure your rules have priority
    $wp_rewrite->rules = $new_rules + $wp_rewrite->rules;
  }

  Nie jestem zbyt biegły w tym więc pytanie moje brzmi. Jak dodać tutaj kolejny warunek, regułe?

  Thread Starter Ddaro

  (@darney)

  dalej to samo dostaje na linku nazwa-strony.pl/info_zal/tytul-posta/page/2
  po kliknieciu nic się nie dzieje nawet URL nie dostaje adresu.
  Ręcznie dając w url nazwa-strony.pl/info_zal/tytul-posta/page/2 adres czyści się automatycznie do nazwa-strony.pl/info_zal/tytul-posta/

  Zauważyłem ze mam problem z tym query bo nie wyświetla mi tego posta co wybrałem tylko ostatnio dodano w wp-admin
  Już się pogubiłem.

  Thread Starter Ddaro

  (@darney)

  ok proszę bardzo

  function info_zal() {
    register_post_type('info_zal', array(
  
    'labels' => array(
    'name' => 'Info załogi',
    'singular_name' => 'Info załogi',
    'add_new' => 'Dodaj info',
    'edit_item' => 'Edit info',
    'new_item' => 'Nowe info',
    'view_item' => 'View info',
    'search_items' => 'Szukaj info',
    'not_found' => 'Nie znaleziono info',
    'not_found_in_trash' => 'No info found in Trash'
    ),
    'public' => true,
    'supports' => array(
    'title',
    'excerpt',
    'editor'
    ),
    'taxonomies' => array('category', 'post_tag') // this is IMPORTANT
    ));
    }
  
    add_action('init', 'info_zal');
    register_post_type( 'info_zal' );
    register_post_type( 'info_zal', $args_array );
  
    function demo_add_default_boxes() {
    register_taxonomy_for_object_type('category', 'info_zal');
    register_taxonomy_for_object_type('post_tag', 'info_zal');
    }

  generalnie wszystko funkcjonuje prawidłowo z wyświetlaniem custom post
  ale może jest coś o czym nie wiem więc wkleiłem kod.

  Thread Starter Ddaro

  (@darney)

  Dzięki wielkie na pewno zajrzę!

  Thread Starter Ddaro

  (@darney)

  Brakowało mi zmiennej która dawała numer kategorii ale dobrze wiedzieć o potrzebie reseta.

  Mam jeszcze jedno pytanko bo nie bardzo mogę zrozumieć to w CODEX

  Jeżeli pętla nie znajdzie danego wyniku np. Kategorii to jak zrobić do tego ELSE i wywal błąd 404

  query_posts(array('showposts'=> -1, 'cat'=> $current_category_ad, 'orderby'=> none));
   while (have_posts()) : the_post();  
  
  endwhile;

  Kombinowałem z ifem przed While ale coś nie bardzo jeszcze rozumiem tok myślenia twórców WP w tych pętlach. Czasem to mam ochotę swoje pętle stworzyć.

  Thread Starter Ddaro

  (@darney)

  Jakoś udało mi się znaleźć odpowiedni artykuł na ten temat.
  Dla potrzebujących wklejam linka.
  http://stackoverflow.com/questions/13140182/wordpress-wp-rewrite-rules

  Rozwiązałem problem wykonując

  function add_rewrite_rules( $wp_rewrite )
  {
    $new_rules = array
    (
      '(pliki)/(.+?)/page/?([0-9]{1,})/?$' => 'index.php?pagename='.
      $wp_rewrite->preg_index(1).'&varname='.
      $wp_rewrite->preg_index(2).'&page='.
      $wp_rewrite->preg_index(3),
  
      '(pliki)/(.*?)/?$' => 'index.php?pagename='.
      $wp_rewrite->preg_index(1).'&varname='.
      $wp_rewrite->preg_index(2)
    );
    // Always add your rules to the top, to make sure your rules have priority
    $wp_rewrite->rules = $new_rules + $wp_rewrite->rules;
  }
  
  function query_vars($public_query_vars)
  {
    $public_query_vars[] = "varname";
  
    return $public_query_vars;
  }
  
  function ebi_flush_rewrite_rules()
  {
    global $wp_rewrite;
  
    $wp_rewrite->flush_rules();
  }
  
  add_action( 'init', 'flush_rewrite_rules');
  add_action('generate_rewrite_rules', 'add_rewrite_rules');
  add_filter('query_vars', 'query_vars');

  Jak w URL wpiszę pliki/cokolwiek już WP nie generuje błędu 404
  W każdym razie dzięki Krzysiek za pomoc bo nakierowałeś mnie czego dokładnie mam szukać:)
  Powiedz mi jedno jeszcze. Wspomniałeś że WP zapisuje te URLE do bazy i masz racje bo jak wywalę z FUNCTIONS ten wyjątek to WP dalej pamięta go i nie generuje błędu 404. Czy idzie to gdzieś wyczyścić?

  Thread Starter Ddaro

  (@darney)

  Właśnie głowiłem się sporo z tym wp_rewrite ale nadal mi wywala błędy chyba nie poprawnie rozumiem o co tu w tej funkcji chodzi.
  Chciałem żeby po nazwa-strony.pl/pliki (załadował się mój skrypt)
  Znalazłem już wcześniej właśnie WP_Rewrite i postanowiłem w functions
  dodać wyjątek w następujący sposób.
  add_filter(’rewrite_rules_array’, 'add_rewrite_rules’);

  add_filter('generate_rewrite_rules', 'pliki');
  function customposttype_rewrites($wp_rewrite) {
  	$newrules = array();
  	$newrules['pliki/?$'] = 'index.php?post_type=pliki';
  	$wp_rewrite->rules = $newrules + $wp_rewrite->rules;
  }

  Dla pliki stworzyłem nawet kategorie ale jak już w adresie wpisuje
  nazwa-strony.pl/pliki/dane

  To dostaję błąd 404
  Ta funkcja w ogóle nie dodaje mi URL do wyjątku dlatego tez zwracam się o pomoc jak poprawnie sformułować ten warunek.
  Czy poprawnie sformułowałem to w functions?
  Czy powinienem jeszcze coś w pliku szablonu dodać?

Viewing 11 replies - 1 through 11 (of 11 total)