Odpowiedź forum utworzona

Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
 • Również i ta metoda zawiodła. Pole ‚strona www’ nadal wyświetla się.

  Niestety, mimo zastosowania się do Twojej instrukcji, pole „Strona WWW” nadal się wyświetla.

  Poniżej wklejam moją zawartość pliku functions.php

  <?php
  /**
   * Graphene WordPress Theme, Copyright 2010-2013 Syahir Hakim
   * Graphene is distributed under the terms of the GNU GPL version 3
   *
   * Graphene functions and definitions
   *
   * @package Graphene
   * @since Graphene 1.0
   */
  define( 'GRAPHENE_ROOTDIR', dirname( __FILE__ ) );
  define( 'GRAPHENE_ROOTURI', get_template_directory_uri() ); 
  
  /**
   * Before we do anything, let's get the mobile extension's init file if it exists
  */
  $mobile_path = dirname( dirname( __FILE__ ) ) . '/graphene-mobile/includes/theme-plugin.php';
  if ( file_exists( $mobile_path ) ) { include( $mobile_path ); }
  
  function custom_comment_form( $fields ) {
  	$fields['url'] = '';
  	return $fields;
  }
  add_filter( 'comment_form_default_fields', 'custom_comment_form' );
  
  /**
   * Load the various theme files
  */
  global $graphene_settings;
  require( GRAPHENE_ROOTDIR . '/admin/options-init.php' );		// Theme options and admin interface setup
  require( GRAPHENE_ROOTDIR . '/includes/theme-scripts.php' );	// Theme stylesheets and scripts
  require( GRAPHENE_ROOTDIR . '/includes/theme-utils.php' );		// Theme utilities
  require( GRAPHENE_ROOTDIR . '/includes/theme-head.php' );		// Functions for output into the HTML <head> element
  require( GRAPHENE_ROOTDIR . '/includes/theme-menu.php' );		// Functions for navigation menus
  require( GRAPHENE_ROOTDIR . '/includes/theme-loop.php' );		// Functions for posts/pages loops
  require( GRAPHENE_ROOTDIR . '/includes/theme-comments.php' );	// Functions for comments
  require( GRAPHENE_ROOTDIR . '/includes/theme-slider.php' );		// Functions for the slider
  require( GRAPHENE_ROOTDIR . '/includes/theme-panes.php' );		// Functions for the homepage panes
  require( GRAPHENE_ROOTDIR . '/includes/theme-plugins.php' );	// Native plugins support
  require( GRAPHENE_ROOTDIR . '/includes/theme-webfonts.php' );	// Theme webfonts
  require( GRAPHENE_ROOTDIR . '/includes/theme-compat.php' );		// For backward compatibility
  require( GRAPHENE_ROOTDIR . '/includes/theme-functions.php' );	// Other functions that are not categorised above
  require( GRAPHENE_ROOTDIR . '/includes/theme-setup.php' );		// Theme setup

  Rozumiem już.

  Jeszcze raz dziękuję za pomoc.

  Dziękuję bardzo za odpowiedź.

  Rozumiem, że przy tworzeniu wpisu dobieram do niego kategorię i dla danej strony zaznaczam aby wyświetlała wpisy tylko z danej kategorii?

  Taka opcja mi odpowiada, tylko, że nie wiem gdzie przyporządkować wybrane kategorie do danej strony tak, by na stronie głównej nie wyświetlały się wpisy które umieściłem w kategoriach przypisanych do innej strony.

  Bardzo proszę w miarę możliwości o dokładny opis jak dla nowicjusza.

Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)