Odpowiedź forum utworzona

Viewing 15 replies - 16 through 30 (of 49 total)
 • Thread Starter And1rzej

  (@and1rzej)

  bardzodziękuję za odpowiedź,
  1/ciężko tą wtyczkę skonfigurować pod tym względem, bo to chyba kombajn jest?
  2/a tego widgetu [strony] nie da się włożyć bezpośrednio w content strony? //*czy jest tylko dostepny w sidebarach, lewych, prawych

  Thread Starter And1rzej

  (@and1rzej)

  powodzenia i miłej zabawy!

  Thread Starter And1rzej

  (@and1rzej)

  przy czym co ciekawe odtwarzacz nie działa na iPhonie z 6.1.6 (3gs), a odtwarzacz z wtyczki działa na tym systemie, ktoś coś?

  Thread Starter And1rzej

  (@and1rzej)

  ok. odpowiadam sam sobie:

  wszystko jest tu:

  @param array $attr {
  2183	 *   Attributes of the audio shortcode.
  2184	 *
  2185	 *   @type string $src   URL to the source of the audio file. Default empty.
  2186	 *   @type string $loop   The 'loop' attribute for the <code><audio></code> element. Default empty.
  2187	 *   @type string $autoplay The 'autoplay' attribute for the <code><audio></code> element. Default empty.
  2188	 *   @type string $preload The 'preload' attribute for the <code><audio></code> element. Default 'none'.
  2189	 *   @type string $class  The 'class' attribute for the <code><audio></code> element. Default 'wp-audio-shortcode'.
  2190	 *   @type string $style  The 'style' attribute for the <code><audio></code> element. Default 'width: 100%;'.
  2191	 * }
  2192	 * @param string $content Shortcode content.
  2193	 * @return string|void HTML content to display audio.
  2194	 */
  

  czyli :

  [audio src="" style="width: 50%;"]

  Thread Starter And1rzej

  (@and1rzej)

  dziękuję za Odpowiedź:

  mam taką lokalizację plików z tłumaczeniami *.po, *.mo
  „/wp-content/themes/fortunato-pro child theme/languages/”

  =>

  taką zawartość katalogu:
  „/wp-content/themes/fortunato-pro child theme/languages/fortunatopro.pot
  „/wp-content/themes/fortunato-pro child theme/languages/pl_PL.mo
  „/wp-content/themes/fortunato-pro child theme/languages/pl_PL.po

  =>

  taki <kod/> w functions.php (pliku w katalogu motywu potomnego)

  
  // Load translation files from your child theme instead of the parent theme
  function my_child_theme_locale() {
      load_child_theme_textdomain( 'fortunato-pro', get_stylesheet_directory() . '/languages' );
  }
  add_action( 'after_setup_theme', 'my_child_theme_locale' );
  

  =>

  wynik – doesn’t work 🙁

  Thread Starter And1rzej

  (@and1rzej)

  już zgłupiałem, co tu ’????’ ma być nazwa (a)motywu nadrzędnego [my_parent_theme], czy (b)potomnego [child_theme]:

  
  // Load translation files from your child theme instead of the parent theme
  function my_child_theme_locale() {
    load_child_theme_textdomain( '?????', get_stylesheet_directory() . '/languages' );
  }
  add_action( 'after_setup_theme', 'my_child_theme_locale' );
  

  tak i tak nie działa…

  Thread Starter And1rzej

  (@and1rzej)

  czyli stylowanie [spersonalizowanego panelu logowania] z poziomu pliku functions.php, w motywie potomnym, może wyglądac tak:

  function my_login_logo() { ?>
    <style type="text/css">
  * {
    cursor: crosshair;
  }
      body {
    background: url('http://mojastrona.pl/wp-content/gallery/nazwa_liku.jpg') center/cover no-repeat;
    min-width: 0;
    color: #444;
    font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, "Helvetica Neue", sans-serif;
    font-size: 13px;
    line-height: 1.4em
  }
    </style>
  <?php }
  add_action( 'login_enqueue_scripts', 'my_login_logo' );

  i po aktualizacji silnika wp, zmiany nie znikną…?

  Thread Starter And1rzej

  (@and1rzej)

  o dziękuję bardzo! Rozumiem, że

  1
  wystarczy utworzyć taki sam katalog „/languages” w motywie potomnym…

  =>

  2
  dodać ten <kod/> do pliku functions.php motywu potomnego:

  // Load translation files from your child theme instead of the parent theme
  function my_child_theme_locale() {
    load_child_theme_textdomain( 'total', get_stylesheet_directory() . '/languages' );
  }
  add_action( 'after_setup_theme', 'my_child_theme_locale' );

  czy w tym kodzie trzeba coś zmieniać, chyba nie?

  Thread Starter And1rzej

  (@and1rzej)

  dziękuję bardzo za poświecony czas – czyli raczej nie ma metody „poza wtyczką”?

  ten mały imperatyw, żeby to było inaczej niż za pomocą wtyczki, wynika z małych sugestii technicznych administratora serwera (słusznych), żeby wtyczek było możliwie jak najmniej, wtyczkę do panelu logowania już miałem, muszę się zastanowić…

  =>

  mam jeszcze trochę podobny problem z ręcznym tłumaczeniem motywu, jaki zrobiłem w PoEdit

  nie rozumiem dlaczego lokalizacja plików tłumaczeń *.po, *.mo, jest w motywie nadrzędnym: „/www/wp-content/themes/motyw_nadrzędny/languages/pl_pl.po”, a nie np. w potomnym, i też przy aktualizacji motywu nadrzędnego, muszę je raz jeszcze wrzucać na ftp…

  zgodnie z tym co mam w functions:

  function ample_setup() {
  
  	/*
  	 * Make theme available for translation.
  	 * Translations can be filed in the /languages/ directory.
  	 */
  	load_theme_textdomain( 'ample', get_template_directory() . '/languages' );

  może ten kod powinienem (1)dać do pliku functions.php ale motywu potomnego, (2) i zmienić jakoś lokalizację ?

  Thread Starter And1rzej

  (@and1rzej)

  tak – oczywiście, dziękuję za czujność;-), nie mniej wyraziłem się po prostu mało precyzyjnie, miałem oczywiście na myśli taką lokalizację plików z tłumaczeniami:

  /wp-content/plugins/the-events-calendar/languages/the-events-calendar-pl_PL.po

  /wp-content/plugins/nazwa_wtyczki/languages/nazwa_wtyczki-pl_PL.po

  =>

  Należało by też przepatrzeć pliki JavaScript.
  A możesz podać link do tej wtyczki?

  RE – może info z consoli ?

  Thread Starter And1rzej

  (@and1rzej)

  Dziękuję za Odpowiedź

  – tak właśnie zrobiłem, ale mam mały problem, mam ciągle coś takiego

  To Event minęło

  << All Wydarzenia

  i co ciekawe nie ma tego w PoEdit w plikach tłumaczenia.po więc nie mam jak to zmienić…

  btw
  czy ta lokalizacja „/plugin/language”

  dotyczy globalnie wszystkich pluginów, czy tylko The Events Calendar

  Thread Starter And1rzej

  (@and1rzej)

  Dziękuję za Odpowiedź:

  wiem, że mam ogromne zaległości (bo jeszcze zajmuję się innymi rzeczami), w nauce, ale wydaje mi się, że ta kolejność jest nie tyle nie prawidłowa, co nie ma po h2 <tagów> php o thumbnail, hmm:

  <?php
  /**
   * Template part for displaying posts.
   *
   * @link https://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy
   *
   * @package underscores
   */
  
  ?>
  
  <article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>
  	<header class="entry-header">
  		<?php
  		if ( is_single() ) :
  			the_title( '<h1 class="entry-title">', '</h1>' );
  		else :
  			the_title( '<h2 class="entry-title"><a href="' . esc_url( get_permalink() ) . '" rel="bookmark">', '</a></h2>' );
  		endif;
  
          //HERE LACK OF THUMB TAG, if I understand properly...
  
  		if ( 'post' === get_post_type() ) : ?>
  		<div class="entry-meta">
  			<?php underscores_posted_on(); ?>
  		</div><!-- .entry-meta -->
  		<?php
  		endif; ?>
  	</header><!-- .entry-header -->
  
  	<div class="entry-content">
  		<?php
  			the_content( sprintf(
  				/* translators: %s: Name of current post. */
  				wp_kses( __( 'Continue reading %s <span class="meta-nav">&rarr;</span>', 'underscores' ), array( 'span' => array( 'class' => array() ) ) ),
  				the_title( '<span class="screen-reader-text">"', '"</span>', false )
  			) );
  
  			wp_link_pages( array(
  				'before' => '<div class="page-links">' . esc_html__( 'Pages:', 'underscores' ),
  				'after' => '</div>',
  			) );
  		?>
  	</div><!-- .entry-content -->
  
  	<footer class="entry-footer">
  		<?php underscores_entry_footer(); ?>
  	</footer><!-- .entry-footer -->
  </article><!-- #post-## -->
  
  Thread Starter And1rzej

  (@and1rzej)

  aczkolwiek, nie wiem jeszcze m.in. tego, dlaczego u mnie jest najpierw (patrząc od góry do dołu) miniatura obrazka wyróżniającego dla posta, a potem tytuł posta, który logicznie powinien być nad tym zdjęciem (obrazkiem wyróżniającym dla tegoż posta)

  w statycznej stronie html/css/js:

  kolejność znaczników w kodzie

  (…)
  <h2 class=””>

  <p>
  <btn>
  (..)

  odpowiada temu co widzimy na stronie

  w php nie widzę gdzie to zmienić… na jakim ukrytym rejestrze coś „trzyma” tą kolejność

  =>

  co ciekawe kolejność w głównej pętli bloga [index.php] sugeruję coś innego, i wydaje się być
  właśnie prawidłowa, <H2> w kodzie jest nad zdjęciem wyróżniającym, a mimo to już na samej stronie h2 wyświetla się pod zdjęciem…

  <?php
  /**
   * The main template file.
   *
   * This is the most generic template file in a WordPress theme
   * and one of the two required files for a theme (the other being style.css).
   * It is used to display a page when nothing more specific matches a query.
   * E.g., it puts together the home page when no home.php file exists.
   *
   * @link https://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy
   *
   * @package underscores
   */
  
  get_header(); ?>
  
  	<div id="primary" class="content-area">
  		<main id="main" class="site-main" role="main">
  
  		<?php
  		if ( have_posts() ) :
  
  			if ( is_home() && ! is_front_page() ) : ?>
  			
  			
  			
  				<header class="entry-header">
  					<h2 class="entry-title"><?php single_post_title(); ?></h2><hr> 
  					
  					
  					
  					<?php the_excerpt(); ?>
  					
  
  				</header>
  
  				
  
  			<?php
  			endif;
  
  			/* Start the Loop */
  			while ( have_posts() ) : the_post();
  		// check if the post has a Post Thumbnail assigned to it.
  if ( has_post_thumbnail() ) {
  	the_post_thumbnail();
  } 
  			
  				/*
  				 * Include the Post-Format-specific template for the content.
  				 * If you want to override this in a child theme, then include a file
  				 * called content-___.php (where ___ is the Post Format name) and that will be used instead.
  				 */
  				get_template_part( 'template-parts/content', get_post_format() );
  
  				
  				
  			endwhile;
  
  			the_posts_navigation();
  
  			
  			
  			
  		else :
  
  			get_template_part( 'template-parts/content', 'none' );
  
  		endif; ?>
  			
  		<a class="btn" href="<?php echo the_permalink(); ?>">Read More <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span></a>
  		</main><!-- #main -->
  	</div><!-- #primary -->
  
  <?php
  get_sidebar();
  get_footer();
  Thread Starter And1rzej

  (@and1rzej)

  działa – does work !

  pana rady i wskazówki okazały się bezcenne, dziękuje z całego serca !!!

  Forum: Motywy
  W odpowiedzi na: drop-menu w underscores
  Thread Starter And1rzej

  (@and1rzej)

  dziękuję bardzo – właśnie o to chodziło !

  problem rozwiązany

Viewing 15 replies - 16 through 30 (of 49 total)