Odpowiedź forum utworzona

Viewing 15 replies - 106 through 120 (of 146 total)
 • Thread Starter abel1

  (@abel1)

  no to mam kolejny błą 🙂
  „if ($_GET[’page’] == basename(__FILE__)) {„
  Co tutaj jest nie tak
  Kompletnie nie znam się na PHP
  Ledwo co rozumiem html

  Thread Starter abel1

  (@abel1)

  Dzięki za rade
  PO edycji i wniesieniu poprawek błąd znikł
  Teraz spróbuje włączyć jakąś wtyczkę 🙂
  Wszystkie jakie mam są w najnowszych wersjach
  Najstarsza jest aktualizowana 20 dni temu 🙂

  Thread Starter abel1

  (@abel1)

  No więc wypluło cośtakiego
  „Notice: Use of undefined constant TEMPLATEURL – assumed 'TEMPLATEURL’ in /home/www/1o0o.pl/subdomains/www/wp-content/themes/alibi3col/functions.php on line 36
  Notice: Use of undefined constant ALI_LINKCOLOUR – assumed 'ALI_LINKCOLOUR’ in /home/www/1o0o.pl/subdomains/www/wp-content/themes/alibi3col/functions.php on line 37

  Notice: Use of undefined constant ALI_HOVERCOLOUR – assumed 'ALI_HOVERCOLOUR’ in /home/www/1o0o.pl/subdomains/www/wp-content/themes/alibi3col/functions.php on line 38 „

  Co może być nie tak w tych liniach

  define (TEMPLATEURL, get_bloginfo(’template_directory’));
  define(ALI_LINKCOLOUR, '#3C439F’);
  define(ALI_HOVERCOLOUR, '#731113′);

  Co prawda zmieniłem trochę tą skórkę
  Edytowałem style.css
  Ale to nie powinno mieć znaczenia

  Thread Starter abel1

  (@abel1)

  Podejrzenie o problem z hostingiem to i mnie wydaje się być prawdopodobne
  Ale z drugiej strony
  Mam jeszcze jedną domenę na której mam inne instalacje WordPress co więcej na tej samen domenie jest forum MyBB i tam takie problemy nie występują
  Myślałem na początku że to może wina WP 3.5.1
  Zainstalowałem starszego ale jest to samo
  No nic spróbuje włączyć ten debug i dam znać co tam jest

  Thread Starter abel1

  (@abel1)

  Tak do bazy danych mogę się zalogować bez problemu
  Jednak ja zainstalowałem kolejny raz wordpress
  To znaczy nie instalowałem go całkowicie tylko na FTP wrzuciłem na nowo wszystkie pliki
  Baza została nie ruszona
  Po wrzuceniu nowej kopi plików wordpress strona odpaliła jak by nigdy nic
  Dopiero próba zainstalowania jakiejkolwiek wtyczki powoduje powyższe problemy
  I nie ma znaczenia jaka wtyczka
  Obecnie mam włączoną tylko wtyczkę „Google XML Sitemaps”
  Próba włączenia jakiejkolwiek od razu strona się sypie
  I tu nie chodzi o jakiś jeden wpis
  Po włączeniu jakiejkolwiek wtyczki sypie się całkowicie część administracyjna ( brak możliwości wejścia w kokpit)

  Thread Starter abel1

  (@abel1)

  No więc coś mam

  Port error: Could not establish connection. Receiving end does not exist. miscellaneous_bindings:236
  chromeHidden.Port.dispatchOnDisconnect
  
  (function(require, requireNative, exports) {// Copyright (c) 2012 The Chromium Authors. All rights reserved.
  // Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
  // found in the LICENSE file.
  
  // This contains unprivileged javascript APIs for extensions and apps. It
  // can be loaded by any extension-related context, such as content scripts or
  // background pages. See user_script_slave.cc for script that is loaded by
  // content scripts only.
  
   require('json_schema');
   require('event_bindings');
   var lastError = require('lastError');
   var miscNatives = requireNative('miscellaneous_bindings');
   var CloseChannel = miscNatives.CloseChannel;
   var PortAddRef = miscNatives.PortAddRef;
   var PortRelease = miscNatives.PortRelease;
   var PostMessage = miscNatives.PostMessage;
   var BindToGC = miscNatives.BindToGC;
  
   var chromeHidden = requireNative('chrome_hidden').GetChromeHidden();
  
   var processNatives = requireNative('process');
   var manifestVersion = processNatives.GetManifestVersion();
   var extensionId = processNatives.GetExtensionId();
  
   // The reserved channel name for the sendRequest/sendMessage APIs.
   // Note: sendRequest is deprecated.
   chromeHidden.kRequestChannel = "chrome.extension.sendRequest";
   chromeHidden.kMessageChannel = "chrome.runtime.sendMessage";
   chromeHidden.kNativeMessageChannel = "chrome.runtime.sendNativeMessage";
  
   // Map of port IDs to port object.
   var ports = {};
  
   // Map of port IDs to chromeHidden.onUnload listeners. Keep track of these
   // to free the onUnload listeners when ports are closed.
   var portReleasers = {};
  
   // Change even to odd and vice versa, to get the other side of a given
   // channel.
   function getOppositePortId(portId) { return portId ^ 1; }
  
   // Port object. Represents a connection to another script context through
   // which messages can be passed.
   function PortImpl(portId, opt_name) {
    this.portId_ = portId;
    this.name = opt_name;
    this.onDisconnect = new chrome.Event();
    this.onMessage = new chrome.Event();
   }
  
   // Sends a message asynchronously to the context on the other end of this
   // port.
   PortImpl.prototype.postMessage = function(msg) {
    // JSON.stringify doesn't support a root object which is undefined.
    if (msg === undefined)
     msg = null;
    PostMessage(this.portId_, chromeHidden.JSON.stringify(msg));
   };
  
   // Disconnects the port from the other end.
   PortImpl.prototype.disconnect = function() {
    CloseChannel(this.portId_, true);
    this.destroy_();
   };
  
   PortImpl.prototype.destroy_ = function() {
    var portId = this.portId_;
  
    this.onDisconnect.destroy_();
    this.onMessage.destroy_();
  
    PortRelease(portId);
    chromeHidden.onUnload.removeListener(portReleasers[portId]);
  
    delete ports[portId];
    delete portReleasers[portId];
   };
  
   chromeHidden.Port = {};
  
   // Returns true if the specified port id is in this context. This is used by
   // the C++ to avoid creating the javascript message for all the contexts that
   // don't care about a particular message.
   chromeHidden.Port.hasPort = function(portId) {
    return portId in ports;
   };
  
   // Hidden port creation function. We don't want to expose an API that lets
   // people add arbitrary port IDs to the port list.
   chromeHidden.Port.createPort = function(portId, opt_name) {
    if (ports[portId]) {
     throw new Error("Port '" + portId + "' already exists.");
    }
    var port = new PortImpl(portId, opt_name);
    ports[portId] = port;
    portReleasers[portId] = PortRelease.bind(this, portId);
    chromeHidden.onUnload.addListener(portReleasers[portId]);
  
    PortAddRef(portId);
    return port;
   };
  
   // Helper function for dispatchOnRequest.
   function handleSendRequestError(isSendMessage, responseCallbackPreserved,
                   sourceExtensionId, targetExtensionId) {
    var errorMsg;
    var eventName = (isSendMessage ?
      "chrome.runtime.onMessage" : "chrome.extension.onRequest");
    if (isSendMessage && !responseCallbackPreserved) {
     errorMsg =
       "The " + eventName + " listener must return true if you want to" +
       " send a response after the listener returns ";
    } else {
     errorMsg =
       "Cannot send a response more than once per " + eventName +
       " listener per document";
    }
    errorMsg += " (message was sent by extension " + sourceExtensionId;
    if (sourceExtensionId != targetExtensionId)
     errorMsg += " for extension " + targetExtensionId;
    errorMsg += ").";
    lastError.set(errorMsg);
    console.error("Could not send response: " + errorMsg);
   }
  
   // Helper function for dispatchOnConnect
   function dispatchOnRequest(portId, channelName, sender,
                 sourceExtensionId, targetExtensionId,
                 isExternal) {
    var isSendMessage = channelName == chromeHidden.kMessageChannel;
    var requestEvent = (isSendMessage ?
      (isExternal ?
        chrome.runtime.onMessageExternal : chrome.runtime.onMessage) :
      (isExternal ?
        chrome.extension.onRequestExternal : chrome.extension.onRequest));
    if (requestEvent.hasListeners()) {
     var port = chromeHidden.Port.createPort(portId, channelName);
     port.onMessage.addListener(function(request) {
      var responseCallbackPreserved = false;
      var responseCallback = function(response) {
       if (port) {
        port.postMessage(response);
        port.destroy_();
        port = null;
       } else {
        // We nulled out port when sending the response, and now the page
        // is trying to send another response for the same request.
        handleSendRequestError(isSendMessage, responseCallbackPreserved,
                    sourceExtensionId, targetExtensionId);
       }
      };
      // In case the extension never invokes the responseCallback, and also
      // doesn't keep a reference to it, we need to clean up the port. Do
      // so by attaching to the garbage collection of the responseCallback
      // using some native hackery.
      BindToGC(responseCallback, function() {
       if (port) {
        port.destroy_();
        port = null;
       }
      });
      if (!isSendMessage) {
       requestEvent.dispatch(request, sender, responseCallback);
      } else {
       var rv = requestEvent.dispatch(request, sender, responseCallback);
       responseCallbackPreserved =
         rv && rv.results && rv.results.indexOf(true) > -1;
       if (!responseCallbackPreserved && port) {
        // If they didn't access the response callback, they're not
        // going to send a response, so clean up the port immediately.
        port.destroy_();
        port = null;
       }
      }
     });
     return true;
    }
    return false;
   }
  
   // Called by native code when a channel has been opened to this context.
   chromeHidden.Port.dispatchOnConnect = function(portId, channelName, tab,
                           sourceExtensionId,
                           targetExtensionId) {
    // Only create a new Port if someone is actually listening for a connection.
    // In addition to being an optimization, this also fixes a bug where if 2
    // channels were opened to and from the same process, closing one would
    // close both.
    if (targetExtensionId != extensionId)
     return false; // not for us
    if (ports[getOppositePortId(portId)])
     return false; // this channel was opened by us, so ignore it
  
    // Determine whether this is coming from another extension, so we can use
    // the right event.
    var isExternal = sourceExtensionId != extensionId;
  
    if (tab)
     tab = chromeHidden.JSON.parse(tab);
    var sender = {tab: tab, id: sourceExtensionId};
  
    // Special case for sendRequest/onRequest and sendMessage/onMessage.
    if (channelName == chromeHidden.kRequestChannel ||
      channelName == chromeHidden.kMessageChannel) {
     return dispatchOnRequest(portId, channelName, sender,
                  sourceExtensionId, targetExtensionId,
                  isExternal);
    }
  
    var connectEvent = (isExternal ?
      chrome.runtime.onConnectExternal : chrome.runtime.onConnect);
    if (connectEvent.hasListeners()) {
     var port = chromeHidden.Port.createPort(portId, channelName);
     port.sender = sender;
     if (manifestVersion < 2)
      port.tab = port.sender.tab;
  
     connectEvent.dispatch(port);
     return true;
    }
    return false;
   };
  
   // Called by native code when a channel has been closed.
   chromeHidden.Port.dispatchOnDisconnect = function(
     portId, connectionInvalid) {
    var port = ports[portId];
    if (port) {
     // Update the renderer's port bookkeeping, without notifying the browser.
     CloseChannel(portId, false);
     if (connectionInvalid) {
      var errorMsg =
        "Could not establish connection. Receiving end does not exist.";
      lastError.set(errorMsg);
      console.error("Port error: " + errorMsg);
  Port error: Could not establish connection. Receiving end does not exist.
     }
     try {
      port.onDisconnect.dispatch(port);
     } finally {
      port.destroy_();
      lastError.clear();
     }
    }
   };
  
   // Called by native code when a message has been sent to the given port.
   chromeHidden.Port.dispatchOnMessage = function(msg, portId) {
    var port = ports[portId];
    if (port) {
     if (msg) {
      msg = chromeHidden.JSON.parse(msg);
     }
     port.onMessage.dispatch(msg, port);
    }
   };
  
   // Shared implementation used by tabs.sendMessage and runtime.sendMessage.
   chromeHidden.Port.sendMessageImpl = function(port, request,
                          responseCallback) {
    if (port.name != chromeHidden.kNativeMessageChannel)
     port.postMessage(request);
  
    if (port.name == chromeHidden.kMessageChannel && !responseCallback) {
     // TODO(mpcomplete): Do this for the old sendRequest API too, after
     // verifying it doesn't break anything.
     // Go ahead and disconnect immediately if the sender is not expecting
     // a response.
     port.disconnect();
     return;
    }
  
    // Ensure the callback exists for the older sendRequest API.
    if (!responseCallback)
     responseCallback = function() {};
  
    port.onDisconnect.addListener(function() {
     // For onDisconnects, we only notify the callback if there was an error
     try {
      if (chrome.runtime.lastError)
       responseCallback();
     } finally {
      port = null;
     }
    });
    port.onMessage.addListener(function(response) {
     try {
      responseCallback(response);
     } finally {
      port.disconnect();
      port = null;
     }
    });
   };
  
   function sendMessageUpdateArguments(functionName) {
    // Align missing (optional) function arguments with the arguments that
    // schema validation is expecting, e.g.
    //  extension.sendRequest(req)   -> extension.sendRequest(null, req)
    //  extension.sendRequest(req, cb) -> extension.sendRequest(null, req, cb)
    var args = Array.prototype.splice.call(arguments, 1); // skip functionName
    var lastArg = args.length - 1;
  
    // responseCallback (last argument) is optional.
    var responseCallback = null;
    if (typeof(args[lastArg]) == 'function')
     responseCallback = args[lastArg--];
  
    // request (second argument) is required.
    var request = args[lastArg--];
  
    // targetId (first argument, extensionId in the manfiest) is optional.
    var targetId = null;
    if (lastArg >= 0)
     targetId = args[lastArg--];
  
    if (lastArg != -1)
     throw new Error('Invalid arguments to ' + functionName + '.');
    return [targetId, request, responseCallback];
   }
  
  exports.sendMessageUpdateArguments = sendMessageUpdateArguments;
  
  })

  Mam nadzieje że to jest to

  Thread Starter abel1

  (@abel1)

  jak bym wiedział jak to mógł bym spróbować
  Podpowiedz gdzie to jest , gdzie tego szukać
  Jeżeli można to zrobić bez dostępu do panela administracyjnego to będę mógł to zrobić
  Na chwile obecną nie mogę się nawet zalogować

  Thread Starter abel1

  (@abel1)

  To jednak nie to co myślałem
  Po wyłączeniu wtyczek stało się tak kolejny raz
  Najciekawsze jest to że dzieje się to tylko na najnowszej wersji
  Mam jeszcze inną stronę na której jeszcze nie zaktualizowałem WordPress i tam tego typu dziwne zdarzenia się nie dzieją

  Thread Starter abel1

  (@abel1)

  No tak
  Wiem już co powoduje problem
  Problem powoduje wtyczka „Advanced Custom Fields”
  Ale nasuwa się pytanie, dlaczego wszystkie wtyczki tego typu powodują ten problem ?
  Sprawdziłem 10 różnych i za każdym razem to samo
  Wymieniona wyżej wtyczka jest aktualna , ostatnia aktualizacja była dwa dni temu więc trochę mnie to dziwi
  Być może jest jakieś rozwiązanie
  Albo ktoś z was zna działająca wtyczkę

  Masz na myśli panel boczny
  Wejdź w widgety
  Dodaj widget „tekst” zrób w nim tabele wstaw obrazki z filmikami podlinkuj i gotowe

  Jak te fotki masz w bibliotece mediów to edytuj zdjęcie i zmień jego nazwe
  Media/Biblioteka/
  Odnajdujesz fotkę której chcesz zmienić nazwę i klikasz „Edytuj”
  NA samej górze będzie ramka taka sama jak tytuł wpisu w niej nazwa obrazka zmień ją

  Gdzie to masz taki błąd
  Wpisz w google „wtyczki dla wordpress”

  Możesz to zrobić na nowej stronie
  Klikasz nowa strona , tam wpisujesz co chcesz tam mieć
  I pod wpisami umieszczasz link do tej strony
  Link może być obrazkiem

  na innej skórce masz to samo
  Sprawdź na innym motywie czy też będą błędy

  Dlatego doradzam skasować wszystko z serwera i zainstalować samodzielnie

Viewing 15 replies - 106 through 120 (of 146 total)