Odpowiedź forum utworzona

Viewing 5 replies - 1 through 5 (of 5 total)
 • Thread Starter 100ksik

  (@100ksik)

  Myślenie nie boli…
  Padding i margin i sprawa załatwona.
  VSLIDER ma opcję automatycznie ustawionych marginesów, która sypie układ strony i trzeba sobie pogrzebać, z tymi parametrami.
  Tak dla kogoś, kto zadałby w przyszłości równie głupie pytanie 😛

  Thread Starter 100ksik

  (@100ksik)

  ok otrzymałem z innego źródła pomoc.
  Dla poszukujących rozwiązania…
  Baza MysQl i tabela wp options ma możliwość zmiany url i tam należy szukać

  Forum: Używanie i konfiguracja WordPressa
  W odpowiedzi na: Motyw
  Thread Starter 100ksik

  (@100ksik)

  Dzięki działa doskonale:)

  Jest tylko jeszcze jedna sprawa, która psuje cały efekt.
  Zastosowałem sobie pięknie ten parametr o którym pisałeś i działa doskonale, ale w szablon wbudowany jest w tej liście u góry odnośnik „home” i w momencie zastosowania tego parametru exclude on w dalszym ciągu pozostaje, a strony których nie wykluczyłem z górnego menu przenoszą się do wiersza poniżej popychając całą treść w dół i wszystko się sypie.
  Nie wiem czy to grubsza sprawa, czy po walnąłem byka w tym exclude.

  <ul>
  			<li class="page_item active<?php if (is_home()) echo ' current_page_item'; ?>"><a href="<?php echo get_option('home'); ?>/">Home</a></li>
   			 <?php wp_list_pages('exclude=19,187,15,12,17,459,500' ); ?>
  		</ul>

  Jeśli byłbyś w stanie coś doradzić to wielkie dzięki.

  Forum: Używanie i konfiguracja WordPressa
  W odpowiedzi na: Motyw
  Thread Starter 100ksik

  (@100ksik)

  Ok.
  Ta część kodu to zawartość pliku index.php z folderu mojego szablonu

  <?php get_header(); ?>
  
  	<div id="content">
  
  	<?php if (have_posts()) : ?>
  
  		<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  
  			<div class="post" id="post-<?php the_ID(); ?>">
  				<h2 class="title"><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
  				<p class="byline"><?php the_time('l, F jS, Y') ?></p>
  				<div class="entry">
  					<?php the_excerpt(); ?>
  				</div>
  				<div class="meta">
  					<p class="tags"><?php the_tags('Tags: ', ', ', '<br />'); ?></p>
  					<p class="links">Posted in <?php the_category(', ') ?>
  						&nbsp;&bull;&nbsp;
  						<?php edit_post_link('Edit', '', ' &nbsp;&bull;&nbsp; '); ?>
  						<?php comments_popup_link('No Comments »', '1 Comment »', '% Comments »'); ?></p>
  				</div>
  			</div>
  
  		<?php endwhile; ?>
  
  		<div class="navigation">
  			<div class="alignleft"><?php next_posts_link('&laquo; Older Entries') ?></div>
  			<div class="alignright"><?php previous_posts_link('Newer Entries &raquo;') ?></div>
  		</div>
  
  	<?php else : ?>
  
  		<h2 class="center">Not Found</h2>
  		<p class="center">Sorry, but you are looking for something that isn't here.</p>
  		<?php include (TEMPLATEPATH . "/searchform.php"); ?>
  
  	<?php endif; ?>
  
  	</div>
  	<!-- end #content -->
  
  <?php get_sidebar(); ?>
  
  <?php get_footer(); ?>

  Następna część to zawartość pliku header.php

  <head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />
  <meta http-equiv="Keywords" content="grille gazowe broil king broilking grillowanie" />
  <title><?php bloginfo('name'); ?> <?php if ( is_single() ) { ?> &raquo; Blog Archive <?php } ?> <?php wp_title(); ?></title>
  
  <link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" type="text/css" media="screen" />
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> RSS Feed" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
  <link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
  
  <?php wp_head(); ?>
  
  </head>
  <body>
  <div id="header">
  	<div id="logo">
  		<h1><a href="<?php echo get_option('home'); ?>/"><?php bloginfo('name'); ?></a></h1>
  		<p><?php bloginfo('description'); ?></p>
  	</div>
  	<!-- end #logo -->
  </div>
  <!-- end #header -->
  	<div id="menu">
  		<ul>
  			<li class="page_item active<?php if (is_home()) echo ' current_page_item'; ?>"><a href="<?php echo get_option('home'); ?>/">Home</a></li>
  			<?php wp_list_pages('title_li=' ); ?>
  		</ul>
  	</div>
  	<!-- end #menu -->
  <div id="splash"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/img01.jpg" alt="" /></div>
  <div id="page">
  		<div id="page-bgtop">

  Folder szablonu nie zawiera pliku home.php
  mam nadzieję, że to to o co chodzi. Sory, ale to moje początki z wordpressem i php

  Forum: Używanie i konfiguracja WordPressa
  W odpowiedzi na: Motyw
  Thread Starter 100ksik

  (@100ksik)

  Już się robi.


  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>>

  <head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />
  <meta http-equiv="Keywords" content="grille gazowe broil king broilking grillowanie" />
  <title><?php bloginfo('name'); ?> <?php if ( is_single() ) { ?> » Blog Archive <?php } ?> <?php wp_title(); ?></title>

  <link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" type="text/css" media="screen" />
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> RSS Feed" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
  <link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />

  <?php wp_head(); ?>

  </head>
  <body>
  <div id="header">
  <div id="logo">
  <h1>/"><?php bloginfo('name'); ?></h1>
  <p><?php bloginfo('description'); ?></p>
  </div>
  <!-- end #logo -->
  </div>
  <!-- end #header -->
  <div id="menu">

   <li class="page_item active<?php if (is_home()) echo ' current_page_item'; ?>">/">Home
   <?php wp_list_pages('title_li=' ); ?>

  </div>
  <!-- end #menu -->
  <div id="splash"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/img01.jpg" alt="" /></div>
  <div id="page">
  <div id="page-bgtop">
  <code/>

Viewing 5 replies - 1 through 5 (of 5 total)