Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
 • Moderator Paweł Knapek

  (@adpawl)

  do functions.php:

  function num2roman( $number ) {
    $map = array('M' => 1000, 'CM' => 900, 'D' => 500, 'CD' => 400, 'C' => 100, 'XC' => 90, 'L' => 50, 'XL' => 40, 'X' => 10, 'IX' => 9, 'V' => 5, 'IV' => 4, 'I' => 1);
    $returnValue = '';
    while ($number > 0) {
      foreach ($map as $roman => $int) {
        if($number >= $int) {
          $number -= $int;
          $returnValue .= $roman;
          break;
        }
      }
    }
    return $returnValue;
  }

  do szablonu motywu:

  echo '<span class="date-day">' . get_the_date( 'd' ) . '.</span>';
  echo '<span class="date-month">' . num2roman( get_the_date( 'n' ) ) . '.</span>';
  echo '<span class="date-year">' . get_the_date( 'Y' ) . '</span>';
  Thread Starter marypieroszkiewicz

  (@marypieroszkiewicz)

  Paweł Knapek dziękuję z wdzięcznością za twoją odpowiedź.

  Dodałam twój kod w funsctions.php zmieniłam w ustawienia ogólne wordpress ale nie wyświetla się format miesiąca rzymski w dacie dodania postu.

  Z góry dziękuję za pomoc

  Moderator Paweł Knapek

  (@adpawl)

  To są dwie części, rozdzieliłem je dla jasności.
  Funkcja leci do functions.php, a poniżej jest przykład jak można z niej skorzystać w szablonie motywu. Czyli musisz sobie jeszcze wyedytować w motywie miejsce, w którym masz wstawianą datę.

  Thread Starter marypieroszkiewicz

  (@marypieroszkiewicz)

  Paweł działa!!! 😘❤️ bardzo dziękuję!

Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
 • Temat ‘Zmiana numeracji na numerację rzymską przy dacie posta’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.