• Witam!
  Chciałbym zmodyfikować motyw evolve, a dokładnie przenieść fragment header z miejscem na dodawanie widget’ów (czyli Header 1, Header 2, Header 3, Header 4) nad poziomą belkę z menu. Oryginalnie widgety z części header wyświetlają się pod sliderem.
  Wydaje mi się, że za wyświetlanie interesującej mnie części odpowiada kod z pliku header.php linia od 252 do 313:

  <?php $evl_header_widgets_placement = evl_get_option('evl_header_widgets_placement', 'home');      
  
   if (((is_home() || is_front_page()) && $evl_header_widgets_placement == "home") || (is_single() && $evl_header_widgets_placement == "single") 
  
   || (is_page() && $evl_header_widgets_placement == "page") || ($evl_header_widgets_placement == "all")) { ?>
  
       <?php $evl_widgets_header = evl_get_option('evl_widgets_header','disable');
  
  // if Header widgets exist
  
   if (($evl_widgets_header == "") || ($evl_widgets_header == "disable"))
  { } else { ?>
  
  <?php 
  
  $evl_header_css = '';
  
  if ($evl_widgets_header == "one") { $evl_header_css = 'widget-one-column col-sm-6'; }
  
  if ($evl_widgets_header == "two") { $evl_header_css = 'col-sm-6 col-md-6'; }
  
  if ($evl_widgets_header == "three") { $evl_header_css = 'col-sm-6 col-md-4'; }
  
  if ($evl_widgets_header == "four") { $evl_header_css = 'col-sm-6 col-md-3'; }
  
  ?>
  
    <div class="container">
   <div class="widgets-back-inside row"> 
  
    <div class="<?php echo $evl_header_css; ?>">
    	<?php	if ( !dynamic_sidebar( 'header-1' )) : ?>
     <?php endif; ?>
     </div> 
  
     <div class="<?php echo $evl_header_css; ?>">
     <?php	if ( !dynamic_sidebar( 'header-2' ) ) : ?>
     <?php endif; ?>
     </div>
  
    <div class="<?php echo $evl_header_css; ?>">
  	  <?php	if ( !dynamic_sidebar( 'header-3' ) ) : ?>
     <?php endif; ?>
     </div>  
  
    <div class="<?php echo $evl_header_css; ?>">
    	<?php	if ( !dynamic_sidebar( 'header-4' ) ) : ?>
     <?php endif; ?>
     </div>
  
    </div>
    </div> 
  
     <?php } ?>
  
     <?php } else {} ?>

  Jeśli dobrze kombinuje to powinien on znaleźć się po linii 115, czyli po:

  <?php $evl_menu_background = evl_get_option('evl_disable_menu_back','1'); $evl_width_layout = evl_get_option('evl_width_layout','fixed'); if ( $evl_width_layout == "fluid" && $evl_menu_background == "1" ) { ?>
  
    <div class="fluid-width">
  
    <?php } ?>

  To niestety generuje błąd.
  Jestem dopiero początkującym wordpressowiczem. Mam mgliste pojęcie o php, dlatego proszę o pomoc, jakich zmian dokonać, aby to zadziałało?
  Nie mogę podać adresu mojej strony, bo dopiero nad nią pracuję.

  Aha, a to jest oryginalny kod header.php

  <?php
  /**
   * Template: Header.php
   *
   * @package EvoLve
   * @subpackage Template
   */
  ?>
  <!DOCTYPE html>
  <!--BEGIN html-->
  <html <?php language_attributes(); ?>>
  <!--BEGIN head-->
  <head>
  	<title><?php wp_title('-', true); ?></title>
  	<!-- Meta Tags -->
  	<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo( 'html_type' ); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  	<?php wp_head(); ?>
  <!--END head-->
  </head>
  
  <!--BEGIN body-->
  <body <?php body_class(); ?>>
  
  <?php $evl_custom_background = evl_get_option('evl_custom_background','1'); if ($evl_custom_background == "1") { ?>
  <div id="wrapper">
  <?php } ?>
  
  <div id="top"></div>
  
  	<!--BEGIN .header-->
  		<div class="header">
  
  	<!--BEGIN .container-->
  	<div class="container container-header custom-header">
  
    <?php $evl_social_links = evl_get_option('evl_social_links','1'); if ( $evl_social_links == "1" ) { ?>
  
     <!--BEGIN #righttopcolumn-->
   <div id="righttopcolumn"> 
  
    <!--BEGIN #subscribe-follow-->
  
  <div id="social">
  <?php get_template_part('social-buttons', 'header'); ?></div> 
  
  <!--END #subscribe-follow--> 
  
  </div>
   <!--END #righttopcolumn-->
  
   <?php } ?>
  
   <?php $evl_pos_logo = evl_get_option('evl_pos_logo','left'); if ($evl_pos_logo == "disable") { ?> 
  
   <?php } else { ?>
  
    <?php $evl_header_logo = evl_get_option('evl_header_logo', '');
    if ($evl_header_logo) {
      echo "<a href=".home_url()."><img id='logo-image' class='img-responsive' src=".$evl_header_logo." /></a>";
    }
     ?>  
  
     <?php } ?> 
  
     <?php 
  
     $tagline = '<div id="tagline">'.get_bloginfo( 'description' ).'</div>';
  
     $evl_tagline_pos = evl_get_option('evl_tagline_pos','next');
  
     if (($evl_tagline_pos !== "disable") && ($evl_tagline_pos == "above")) { 
  
     echo $tagline;
  
     } ?>
  
     <?php $evl_blog_title = evl_get_option('evl_blog_title','0');
  	 if ($evl_blog_title == "0" || !$evl_blog_title) { ?>
  
     <div id="logo"><a href="<?php echo home_url(); ?>"><?php bloginfo( 'name' ) ?></a></div>
  
     <?php } else { ?>			
  
     <?php } if (($evl_tagline_pos !== "disable") && (($evl_tagline_pos == "") || ($evl_tagline_pos == "next") || ($evl_tagline_pos == "under")))
     {
  			echo $tagline;
  
     } ?>
  
  	<!--END .container-->
  		</div>
  
    		<!--END .header-->
  		</div>
  
   <div class="menu-container">
  
     <?php $evl_menu_background = evl_get_option('evl_disable_menu_back','1'); $evl_width_layout = evl_get_option('evl_width_layout','fixed'); if ( $evl_width_layout == "fluid" && $evl_menu_background == "1" ) { ?>
  
    <div class="fluid-width">
  
    <?php } ?>
  
   <div class="menu-header"> 
  
   <!--BEGIN .container-menu-->
   <div class="container nacked-menu container-menu">
  
     <?php $evl_main_menu = evl_get_option('evl_main_menu','0'); if ($evl_main_menu == "1") { ?>
    <br /><br />
  
    <?php } else { ?>
  
    <div class="primary-menu">
   <?php 
  
  if ( has_nav_menu( 'primary-menu' ) ) { 
  
  echo '<nav id="nav" class="nav-holder link-effect">';
  
   wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'primary-menu', 'menu_class' => 'nav-menu','fallback_cb' => 'wp_page_menu', 'walker' => new evolve_Walker_Nav_Menu() ) );
   } else {
  echo '<nav id="nav" class="nav-holder">';
  wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'primary-menu', 'menu_class' => 'nav-menu','fallback_cb' => 'wp_page_menu') );}
   ?>
    </nav>
    </div>   
  
   <?php $evl_searchbox = evl_get_option('evl_searchbox','1'); if ( $evl_searchbox == "1" ) { ?>
  
       <!--BEGIN #searchform-->
      <form action="<?php echo home_url(); ?>" method="get" class="searchform">
       <div id="search-text-box">
   <label class="searchfield" id="search_label_top" for="search-text-top"><input id="search-text-top" type="text" tabindex="1" name="s" class="search" placeholder="<?php _e( 'Type your search', 'evolve' ); ?>" /></label>
   </div>
  </form>
  
  <div class="clearfix"></div> 
  
  <!--END #searchform-->
  
  <?php } ?>
  
  <?php $evl_sticky_header = evl_get_option('evl_sticky_header','1'); if ( $evl_sticky_header == "1" ) {     
  
  	// sticky header
  		get_template_part('sticky-header');
  
  	}	?>     
  
      <?php } ?>
  
      </div>
  
    </div>
  
  	<div class="menu-back">
  
       <?php $evl_width_layout = evl_get_option('evl_width_layout','fixed'); if ( $evl_width_layout == "fluid" ) { ?>
  
    <div class="container">
  
    <?php } ?>
  
   	<?php $evl_slider_page_id = ''; $evl_bootstrap = evl_get_option('evl_bootstrap_slider','homepage');
  	if(!is_home() && !is_front_page() && !is_archive()) {
  		$evl_slider_page_id = $post->ID;
  	}
  	if(!is_home() && is_front_page()) {
  		$evl_slider_page_id = $post->ID;
  	}
  	if(is_home() && !is_front_page()){
  		$evl_slider_page_id = get_option('page_for_posts');
  	}
  
  	if(get_post_meta($evl_slider_page_id, 'evolve_slider_type', true) == 'bootstrap' || ($evl_bootstrap == "homepage" && is_front_page()) || $evl_bootstrap == "all" ):
  
   evolve_bootstrap();
  
   endif; ?>   
  
   	<?php $evl_slider_page_id = ''; $evl_parallax = evl_get_option('evl_parallax_slider','post');
  	if(!is_home() && !is_front_page() && !is_archive()) {
  		$evl_slider_page_id = $post->ID;
  	}
  	if(!is_home() && is_front_page()) {
  		$evl_slider_page_id = $post->ID;
  	}
  	if(is_home() && !is_front_page()){
  		$evl_slider_page_id = get_option('page_for_posts');
  	}
  
  	if(get_post_meta($evl_slider_page_id, 'evolve_slider_type', true) == 'parallax' || ($evl_parallax == "homepage" && is_front_page()) || $evl_parallax == "all" ):
  
   $evl_parallax_slider = evl_get_option('evl_parallax_slider_support', '1'); 
  
   if ($evl_parallax_slider == "1"):
  
   evolve_parallax();
  
   endif;
  
   endif; ?> 
  
   <?php $evl_posts_slider = evl_get_option('evl_posts_slider','post');
  
   if(get_post_meta($evl_slider_page_id, 'evolve_slider_type', true) == 'posts' || ($evl_posts_slider == "homepage" && is_front_page()) || $evl_posts_slider == "all" ):
  
   $evl_carousel_slider = evl_get_option('evl_carousel_slider', '1');
  
   if ($evl_carousel_slider == "1"):
  
   evolve_posts_slider(); 
  
   endif; 
  
   endif; ?>    
  
   <?php $evl_header_widgets_placement = evl_get_option('evl_header_widgets_placement', 'home');      
  
   if (((is_home() || is_front_page()) && $evl_header_widgets_placement == "home") || (is_single() && $evl_header_widgets_placement == "single") 
  
   || (is_page() && $evl_header_widgets_placement == "page") || ($evl_header_widgets_placement == "all")) { ?>
  
       <?php $evl_widgets_header = evl_get_option('evl_widgets_header','disable');
  
  // if Header widgets exist
  
   if (($evl_widgets_header == "") || ($evl_widgets_header == "disable"))
  { } else { ?>
  
  <?php 
  
  $evl_header_css = '';
  
  if ($evl_widgets_header == "one") { $evl_header_css = 'widget-one-column col-sm-6'; }
  
  if ($evl_widgets_header == "two") { $evl_header_css = 'col-sm-6 col-md-6'; }
  
  if ($evl_widgets_header == "three") { $evl_header_css = 'col-sm-6 col-md-4'; }
  
  if ($evl_widgets_header == "four") { $evl_header_css = 'col-sm-6 col-md-3'; }
  
  ?>
  
    <div class="container">
   <div class="widgets-back-inside row"> 
  
    <div class="<?php echo $evl_header_css; ?>">
    	<?php	if ( !dynamic_sidebar( 'header-1' )) : ?>
     <?php endif; ?>
     </div> 
  
     <div class="<?php echo $evl_header_css; ?>">
     <?php	if ( !dynamic_sidebar( 'header-2' ) ) : ?>
     <?php endif; ?>
     </div>
  
    <div class="<?php echo $evl_header_css; ?>">
  	  <?php	if ( !dynamic_sidebar( 'header-3' ) ) : ?>
     <?php endif; ?>
     </div>  
  
    <div class="<?php echo $evl_header_css; ?>">
    	<?php	if ( !dynamic_sidebar( 'header-4' ) ) : ?>
     <?php endif; ?>
     </div>
  
    </div>
    </div> 
  
     <?php } ?>
  
     <?php } else {} ?>
  
     </div>
  
     </div> 
  
       <?php $evl_width_layout = evl_get_option('evl_width_layout','fixed'); if ( $evl_width_layout == "fluid" ) { ?>
  
       </div>
  
    <?php } ?>    
  
         	<!--BEGIN .content-->
  	<div class="content <?php semantic_body(); ?>"> 
  
   <?php if (is_page_template('contact.php')): ?>
   <div class="gmap" id="gmap"></div>
   <?php endif; ?>
  
      	<!--BEGIN .container-->
  	<div class="container container-center row">
  
  		<!--BEGIN #content-->
  		<div id="content">
  
   <?php if (is_home() || is_front_page()) { 
  
   evolve_content_boxes(); 
  
   } ?>

 • Temat ‘Zmiana miejsca na widgety z części header w motywie evolve’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.