Wsparcie » Używanie i konfiguracja WordPressa » Zmiana koloru tła w konkretnej podstronie

 • oczymufasy

  (@oczymufasy)


  Witam Was, mam takie pytanie, ponieważ męcze się z tym w sumie już drugi dzień. Próbowałem wiele rzeczy ale nie mogę zmienić koloru tła na konkretnej postronie. Macie jakieś pomysły? Z góry dziękuję za pomoc ! 🙂

  <?php
  /*
  Template Name: Portfolio
  .single { background-color: black }
  .page-template-template-layout-portfolio-php .site {
  */
  ?>
  <?php get_header(); ?>
  <?php $settings = thegravity_metabox_values(’metabox_portfolio’); ?>
  <?php if ($settings[’fullwidth’]): ?>
  </div>
  <?php endif; ?>
  <?php if ($settings[’categoriesbox’]) : ?>
  <!– Indent –>
  <div class=”gap60″></div>
  <!– Filters –>
  <nav class=”filters”>
  <div class=”<?php echo $settings[’fullwidth’] ? 'row-fluid’ : 'row’ ; ?>”>
  <div class=”span12 text-center”>

  <i class=”icon-cog”></i> <?php _e(’Categories’, 'Supernova’); ?>

  </div>
  </div>
  <div class=”filters-set”>
  <?php
  // Get All Items category
  $cats = array(
  array(
  'class’ => 'current’,
  'filter’ => '*’,
  'icon’ => 'icon-cloud-download’,
  'text’ => __(’All Items’, 'Supernova’),
  ),
  );
  // Get list of user categories
  $cat_icons = get_option(’category_icons’);
  $terms = get_terms(’taxonomy_portfolio_category’);
  if ($terms && count($terms)) {
  foreach ($terms as $cat) {
  $cats[] = array(
  'class’ => ”,
  'filter’ => ’.’.$cat->slug,
  'icon’ => ($cat_icons && is_array($cat_icons) && isset($cat_icons[$cat->term_id])) ? $cat_icons[$cat->term_id] : ”,
  'text’ => $cat->name,
  );
  }
  }
  reset($cats);
  ?>
  <?php for ($i = 0; $i <= count($cats) / 4; $i++) : ?>
  <div class=”row-fluid”>
  <?php for ($j = 0; $j < 4; $j++) : ?>
  <?php if (list($key, $value) = each($cats)) : ?>
  <div class=”span3″>
  ” href=”#” data-filter=”<?php echo $value[’filter’]; ?>”><i class=”<?php echo $value[’icon’]; ?>”></i> <?php echo $value[’text’]; ?>
  </div>
  <?php endif; ?>
  <?php endfor; ?>
  </div>
  <?php endfor; ?>
  </div>
  </nav>
  <?php endif; ?>
  <!– Indent –>
  <div class=”gap60″></div>
  <?php
  $args = array(
  'post_type’ => 'portfolio’,
  'posts_per_page’ => $settings[’postcount’],
  'order’ => $settings[’postorder’],
  'offset’ => (max(1, get_query_var(’paged’)) – 1) * $settings[’postcount’],
  );
  if (is_array($settings[’categories’]) && count($settings[’categories’]) && !in_array(’-1′, $settings[’categories’])) {
  $args[’tax_query’] = array(
  'relation’ => 'OR’,
  array(
  'taxonomy’ => 'taxonomy_portfolio_category’,
  'field’ => 'slug’,
  'terms’ => $settings[’categories’],
  ),
  );
  }

  $query = new WP_Query($args);
  ?>
  <?php if ($query->have_posts()): ?>
  <!– Works –>
  <div class=”filterable-items”>
  <?php
  $html = ”;
  // Set image class
  $imageclass = 'full’;
  if (!$themeoptions[’retina’]) {
  if ($settings[’columns’] == 2) {
  $imageclass = 'portfolio_two_columns’;
  } else
  if ($settings[’columns’] == 3) {
  $imageclass = 'portfolio_three_columns’;
  } else
  if ($settings[’columns’] == 4) {
  $imageclass = 'portfolio_four_columns’;
  }
  }
  while ($query->have_posts()) {
  $query->the_post();
  // Get the list of categories for isotope
  $categories = array();
  if (has_term(”, 'taxonomy_portfolio_category’)) {
  foreach (get_the_terms(get_the_ID(), 'taxonomy_portfolio_category’) as $cat) {
  $categories[] = $cat->slug;
  }
  }
  $html .= thegravity_shortcodes_column(array(
  'type’ => '1/’.$settings[’columns’],
  'class’ => join(’ ’, $categories),
  ), thegravity_shortcodes_project($imageclass, $settings[’fullwidth’])
  );
  }
  wp_reset_postdata();
  // Set necessary attributes for fullwidth portfolio
  $attributes = array();
  if ($settings[’fullwidth’]) {
  $attributes = array(
  'class’ => 'row-fluid’,
  );
  }
  echo thegravity_shortcodes_columns($attributes, $html);
  ?>
  </div>
  <!– Indent –>
  <?php if ($query->max_num_pages > 1): ?>
  <div class=”gap20″></div>
  <!– Selector for the paged navigation –>
  <nav id=”page-nav”>
  „>
  </nav>
  <!– Load more items –>
  <?php _e(’Load more items’, 'Supernova’); ?>
  <?php if (!$settings[’fullwidth’]): ?>
  <div class=”gap40″></div>
  <?php endif; ?>
  <?php endif; ?>
  <!– Indent –>
  <?php if (!$settings[’fullwidth’]): ?>
  <div class=”gap10″></div>
  <?php endif; ?>
  <?php endif; ?>
  <?php if ($settings[’fullwidth’]): ?>
  <div>
  <?php endif; ?>
  <?php get_footer(); ?>

Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
 • Temat ‘Zmiana koloru tła w konkretnej podstronie’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.