Wsparcie » Sieci » Zdjęcia nie wyświetlają się w blogach…

 • Rozwiązany jacek_d74

  (@jacek_d74)


  Świeżo zainstalowany wordpress 3.2.1 multisite. Niezależnie od tego czy jest instalowany w głównym katalogu domeny, czy w folderze, to po uruchomieniu sieci obrazki/zdjęcia pokazują się we wpisach dokonanych na głównym blogu. Natomiast na wszystkich pozostałych blogach w sieci są one niedostępne. Czy ktoś ma może jakiś pomysł jak, to rozwiązać?

Viewing 14 replies - 1 through 14 (of 14 total)
 • Moderator Marcin Pietrzak

  (@iworks)

  1. czy istnieje katalog wp-content/blogs.dir?/li>
  2. czy jest on zapisywalny przez serwer www?
  3. czy zostały włączone reguły przekierowań? http://codex.wordpress.org/Create_A_Network#.htaccess_and_Mod_Rewrite

  te same reguły dla nginx’a: http://iworks.pl/2011/09/21/konfiguracja-wordpressa-mu-na-nginxa/

  jacek_d74

  (@jacek_d74)

  Instalacja była robiona krok po kroku zgodnie z instrukcją.
  ad 1. blogs.dir istnieje w wp-content
  ad 2. blogs.dir (i podrzędne katalogi) ma prawa ustawione 777 lub 755 (w obu przypadkach efekt jest dokładnie taki sam)
  ad 3. w pliku wp_config.php jest zapis define( ‚SUBDOMAIN_INSTALL’, false );

  Obsługa techniczna (blog stoi na serwerach nazwa.pl) twierdzi, że mod_rewrite działa prawidłowo.

  jacek_d74

  (@jacek_d74)

  I jeszcze jedno, oczywiście w katalogu głównym, gdzie zainstalowany jest wordpress, jest umieszczony plik .htaccess, z zawartością taką, jaka została wygenerowana przez wordpress, w sekcji ‚uruchamianie sieci’:

  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteRule ^index\.php$ – [L]

  # uploaded files
  RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?files/(.+) wp-includes/ms-files.php?file=$2 [L]

  # add a trailing slash to /wp-admin
  RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

  RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?blogN/files/(.+) wp-content/blogs.dir/N/files/$2 [L]

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
  RewriteRule ^ – [L]
  RewriteRule ^[_0-9a-zA-Z-]+/(wp-(content|admin|includes).*) $1 [L]
  RewriteRule ^[_0-9a-zA-Z-]+/(.*\.php)$ $1 [L]
  RewriteRule . index.php [L]

  Moderator Marcin Pietrzak

  (@iworks)

  Możesz zapodać linka?

  no i pozostałe rzeczy w wp-config.php są zrobione?

  jacek_d74

  (@jacek_d74)

  Moim zdaniem tak. Zawartość wp.config.php wygląda następująco (usunąłem oczywiście hasła i namiary na bazę danych i trochę pozmieniałem przed publikacją tu sekeję soli):

  <?php
  /**
  * Podstawowa konfiguracja WordPressa.
  *
  * Ten plik zawiera konfiguracje: ustawień MySQL-a, prefiksu tabel
  * w bazie danych, tajnych kluczy, używanej lokalizacji WordPressa
  * i ABSPATH. Więćej informacji znajduje się na stronie
  * {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
  * wp-config.php} Kodeksu. Ustawienia MySQL-a możesz zdobyć
  * od administratora Twojego serwera.
  *
  * Ten plik jest używany przez skrypt automatycznie tworzący plik
  * wp-config.php podczas instalacji. Nie musisz korzystać z tego
  * skryptu, możesz po prostu skopiować ten plik, nazwać go
  * „wp-config.php” i wprowadzić do niego odpowiednie wartości.
  *
  * @package WordPress
  */

  // ** Ustawienia MySQL-a – możesz uzyskać je od administratora Twojego serwera ** //
  /** Nazwa bazy danych, której używać ma WordPress */
  define(‚DB_NAME’, ‚4234232’);

  /** Nazwa użytkownika bazy danych MySQL */
  define(‚DB_USER’, ‚2342434234’);

  /** Hasło użytkownika bazy danych MySQL */
  define(‚DB_PASSWORD’, ‚4234234’);

  /** Nazwa hosta serwera MySQL */
  define(‚DB_HOST’, ‚3423423423’);

  /** Kodowanie bazy danych używane do stworzenia tabel w bazie danych. */
  define(‚DB_CHARSET’, ‚utf8’);

  /** Typ porównań w bazie danych. Nie zmieniaj tego ustawienia, jeśli masz jakieś wątpliwości. */
  define(‚DB_COLLATE’, ”);

  /**#@+
  * Unikatowe klucze uwierzytelniania i sole.
  *
  * Zmień każdy klucz tak, aby był inną, unikatową frazą!
  * Możesz wygenerować klucze przy pomocy {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ serwisu generującego tajne klucze witryny WordPress.org}
  * Klucze te mogą zostać zmienione w dowolnej chwili, aby uczynić nieważnymi wszelkie istniejące ciasteczka. Uczynienie tego zmusi wszystkich użytkowników do ponownego zalogowania się.
  *
  * @since 2.6.0
  */
  define(‚AUTH_KEY’, ‚K{+Lth1s>k ayK?qr|_%>iO7lMdFzN.SD#e16!}K1!(XXT<kVIfzBo[F`’);
  define(‚SECURE_AUTH_KEY’, ‚QB~.Oh(KvEk|=sPQlr-lz`Ib+#4MJ5e.@Gq+B@{C72FpF.*+OXj7’);
  define(‚LOGGED_IN_KEY’, ‚qUN:UEVL lE tr%Vr,)s@#0aa/P5)%3tR+}1)d)’);
  define(‚NONCE_KEY’, ‚LK/W VsoC!/d&N 2{!_rqu$a3(%(j)fP{nBH!/EZ-d@kUf#(<4)BQFP’);
  define(‚AUTH_SALT’, ‚HM:~+q]BWuFpALC#da=N*T|jj/3-rOvdrZa`e)&uon{JP)NDxJ%<m,h6|$’);
  define(‚SECURE_AUTH_SALT’, ‚}|Uz.<g$(clA#P-=vt^M;*Uw+f-Iht_0Xfg=hjxF$=T[As,P},n&!C1SFEjY49m/’);
  define(‚LOGGED_IN_SALT’, ‚s^UaY>)yoZ;X&lr1&|+orhQTY~}+Xd3-W(o-gJ=*{HMmS]|/l’);
  define(‚NONCE_SALT’, ‚+$3sZ=u@9F~2I4|M2jG?WkKT9no5Ywf&KZyE8|S8+Fqmj/_vZ_2Fl`ziHC8)m2h/’);

  /**#@-*/

  /**
  * Prefiks tabel WordPressa w bazie danych.
  *
  * Możesz posiadać kilka instalacji WordPressa w jednej bazie danych,
  * jeżeli nadasz każdej z nich unikalny prefiks.
  * Tylko cyfry, litery i znaki podkreślenia, proszę!
  */
  $table_prefix = ‚wpkln_’;

  /**
  * Kod lokalizacji WordPressa, domyślnie: angielska.
  *
  * Zmień to ustawienie, aby włączyć tłumaczenie WordPressa.
  * Odpowiedni plik MO z tłumaczeniem na wybrany język musi
  * zostać zainstalowany do katalogu wp-content/languages.
  * Na przykład: zainstaluj plik de_DE.mo do katalogu
  * wp-content/languages i ustaw WPLANG na ‚de_DE’, aby aktywować
  * obsługę języka niemieckiego.
  */
  define(‚WPLANG’, ‚pl_PL’);

  /**
  * Dla programistów: tryb debugowania WordPressa.
  *
  * Zmień wartość tej stałej na true, aby włączyć wyświetlanie ostrzeżeń
  * podczas modyfikowania kodu WordPressa.
  * Wielce zalecane jest, aby twórcy wtyczek oraz motywów używali
  * WP_DEBUG w miejscach pracy nad nimi.
  */
  define(‚WP_DEBUG’, false);

  define(‚WP_ALLOW_MULTISITE’, true);

  define( ‚MULTISITE’, true );
  define( ‚SUBDOMAIN_INSTALL’, false );
  $base = ‚/’;
  define( ‚DOMAIN_CURRENT_SITE’, ‚xn--bloguj-14a.pl’ );
  define( ‚PATH_CURRENT_SITE’, ‚/’ );
  define( ‚SITE_ID_CURRENT_SITE’, 1 );
  define( ‚BLOG_ID_CURRENT_SITE’, 1 );

  /* To wszystko, zakończ edycję w tym miejscu! Miłego blogowania! */

  /** Absolutna ścieżka do katalogu WordPressa. */
  if ( !defined(‚ABSPATH’) )
  define(‚ABSPATH’, dirname(__FILE__) . ‚/’);

  /** Ustawia zmienne WordPressa i dołączane pliki. */
  require_once(ABSPATH . ‚wp-settings.php’);

  Blog jest dostępny tu: http://bloguję.pl/ (można się rejestrować i zakładać konta). Ponadto takie problemy mam niezależnie od tego, czy sieć instaluję w domenie ‚bloguję.pl’ czy w podkatalogu innej domeny (np. http://su33.edu.pl/blog/).

  jacek_d74

  (@jacek_d74)

  Hmm… zainstalowałem wordpressa (angielskiego) w innym katalogu i działa jak należy. Spróbuję jeszcze raz ruszyć z tym tu.

  jacek_d74

  (@jacek_d74)

  Nie udało mi się wprawdzie rozwiązać samego problemu, ale udało mi się odkryć przyczynę. Otóż, problem taki jak opisany przeze mnie pojawił się, gdy katalog blogs.dir był tworzony po wrzuceniu na serwer pliku .htaccess.

  Witam serdecznie, mam ten sam problem z tym że rozwiązanie podane powyżej (przez jacek_d74) nie pomaga. Również korzystam z serwera nazwa.pl. Ma ktoś może jeszcze jakieś pomysły jak z tym walczyć?

  Przede wszystkim – Nie Walczyć.

  Miałem niedawno podobny problem. Z początku zdjęcia działały ale po jakimś czasie przestały się wyświetlać.

  Co pomogło?

  Nadpisanie pliku .htaccess danymi z /wp-admin/network/setup.php
  Być może w którymś momencie podczas kopiowania plików nadpisałem go starszą wersją z przed włączenia sieci.

  Jest tam mała instrukcja na temat tego gdzie co powinno się umieścić i jak powinna wyglądać prawidłowa konfiguracja (wp sam Ci podpowiada jak chce jak ma działać)

  Zrobiłem aktualizację mojego multi do 3. 3 i teraz z wszystkich subdomen zdjęcia sa zapisywane w katalogu http://www.domena.pl/files/ zamiast wp-content/blogs.dir/1 lub innym 2 3 4 …40 w zależności od subdomeny

  zdjęć nie widac na subdomenach w dziale media

  Prosze o pomoc

  Bo to Prawda 🙂

  Fizycznie na serwerze media z dodawanych witryn są ładowane do katalogu /wp-content/blogs.dir/ natomiast w przeglądarce zobaczysz taki link:
  domena.pl/files/2012/ itd. Informacje o tym gdzie na prawdę – fizycznie – znajduje się zdjęcie znajdują się w bazie.

  Natomiast teraz po aktualizacji prawdopodobnie nadpisało Ci plik .htaccess i teraz zdjęcia z witryn się nie wyświetlają. Jeszcze raz nadpisz ten plik danymi z:

  /wp-admin/network/setup.php

  Witam
  Dzięki za szybką odpowiedź – niestety nie pomogło 🙁 – już próbowałem tego sposobu znalazłem to rozwiązanie na innym angielskim forum

  Może znacie jeszcze inne sposoby

  Pozdrawiam

  Gdzieś wyczytałem że problem jest w wp-includes/ms-files.php ale nie było szczegółów jak to naprawić 🙁

Viewing 14 replies - 1 through 14 (of 14 total)
 • The topic ‘Zdjęcia nie wyświetlają się w blogach…’ is closed to new replies.