Wsparcie » Zaawansowane » Zdalny import postów -> cUrl

 • Witam,

  mam aktualnie taki oto problem:

  próbuję zdalnie korzystając z curl’a w php importować wpisy do mojego wordpress’a.

  Kawałek codu php odpowiedzialny za przejscie do kroku drugiego importu :

  function getWpNonceAndMaxFileSize($url) {
  	$tmpWp = curl_init();
  	curl_setopt($tmpWp, CURLOPT_URL, $url);
  	curl_setopt($tmpWp, CURLOPT_HEADER, 0);
  	curl_setopt($tmpWp, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
  	curl_setopt($tmpWp, CURLOPT_POST, 1);
  	curl_setopt($tmpWp, CURLOPT_COOKIEFILE, 'cookies.txt');
  	curl_setopt($tmpWp, CURLOPT_COOKIEJAR, 'cookies.txt');
  	ob_start();
  	curl_exec($tmpWp);
  	if (curl_errno($tmpWp)) {
  		$zwrot = "błąd - " . curl_errno($tmpWp) . ': ' . curl_error($tmpWp);
  	}
  	curl_close($tmpWp);
  	$string = ob_get_contents();
  	ob_end_clean();
  	$start=strpos($string, "name=\"max_file_size\" value=\"") + strlen("name=\"max_file_size\" value=\"");
  	$valueTempMaxFileSize=substr($string, $start);
  	$maxFileSize=substr($valueTempMaxFileSize, 0, strpos($valueTempMaxFileSize, "\" />"));
  
  	$findStr='id="import-upload-form" method="post" action="';
  	$posActionLink=strpos($string, $findStr);
  	$restOfString=substr($string,($posActionLink+strlen($findStr)));
  	$postOfEndUrl=strpos($restOfString,'">');
  	substr($string, $start, $length);
  	$actionUrl=substr($restOfString,0,$postOfEndUrl);
  	$wpNonce=substr($actionUrl, (strpos($actionUrl, "_wpnonce="))+strlen("_wpnonce="));
  	return $wpNonce ? array(
  		"wpnonce"=>$wpNonce,
  		"max_file_size"=>$maxFileSize,
  	) : false;
  }
  $postFields1['action'] = 'save';
  $postFields1['import'] = "@".getcwd()."/dat/blog.xml";
  
  $wpNonceAndMaxFile=getWpNonceAndMaxFileSize("http://adresdomojegobloga/wp-admin/admin.php?import=wordpress");
  
  	if($wpNonceAndMaxFile) {
  		$wpNonce=$wpNonceAndMaxFile["wpnonce"];
  		$postFields1['max_file_size']=$wpNonceAndMaxFile["max_file_size"];
  	}
  	$ch = curl_init();
  	$urlFirstStep="http://" . $url . "/wp-admin/admin.php?import=wordpress&step=1" . ($wpNonce ? "&_wpnonce=".$wpNonce : null);
  	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $urlFirstStep);
  	curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
  	curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
  	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
  	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postFields1);
  	curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, 'cookies.txt');
  	curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, 'cookies.txt');
  	curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla Firefox");
  
  	ob_start();
  	curl_exec($ch);
  	if (curl_errno($ch)) {
  		$zwrot = "błąd - " . curl_errno($ch) . ': ' . curl_error($ch);
  	}
  	curl_close($ch);
  	$string = ob_get_contents();
  	ob_end_clean();
  	$beginActionUrlId=substr($string, strpos($string, 'action="?import=wordpress&step=2&id=')+ strlen('action="?import=wordpress&step=2&id='));
  	$idForActionUrl=substr($beginActionUrlId, 0, strpos($beginActionUrlId, '" method="post">'));
  
  echo $string;
  /**
  * Tutaj wyświetla mi etap drugi : Assign Authors (przypisanie autorów), więc kontynuuję ze swoim skryptem
  **/
  
  $posSecWpNonce=strpos($string, '<input type="hidden" id="_wpnonce" name="_wpnonce" value="')+ strlen('<input type="hidden" id="_wpnonce" name="_wpnonce" value="');
  	$secondString=substr($string, $posSecWpNonce );
  	$secWpnonce=substr($secondString, 0, strpos($secondString, '" /><input type="hidden" name="_wp_http_referer"'));
  
  	$urlSecondStep="http://" . $url . "/wp-admin/admin.php?import=wordpress&step=2&id=" . ($idForActionUrl ? $idForActionUrl : null);
  	$postFields2['_wp_http_referer'] = '/wp-admin/admin.php?import=wordpress&step=1&_wpnonce='.$wpNonce;
  	$postFields2['max_file_size'] = $wpNonceAndMaxFile["max_file_size"];
  	$postFields2['_wpnonce'] = $secWpnonce;
  	$postFields2['author_in[0]'] = '';
  	$postFields2['user_create[0]'] = '';
  	$postFields2['user_select[0]'] = "1";
  //	$postFields2['import'] = "@".getcwd()."/dat/blog.xml";
  //	$postFields2['submit'] = "Submit";
  
  	$nextCh = curl_init();
  	curl_setopt($nextCh, CURLOPT_URL, $urlSecondStep);
  	curl_setopt($nextCh, CURLOPT_HEADER, 0);
  	curl_setopt($nextCh, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
  	curl_setopt($nextCh, CURLOPT_POST, 1);
  	curl_setopt($nextCh, CURLOPT_POSTFIELDS, $postFields2);
  	curl_setopt($nextCh, CURLOPT_COOKIEFILE, 'cookies.txt');
  	curl_setopt($nextCh, CURLOPT_COOKIEJAR, 'cookies.txt');
  	ob_start();
  	curl_exec($nextCh);
  	if (curl_errno($nextCh)) {
  		$zwrot = "błąd - " . curl_errno($nextCh) . ': ' . curl_error($nextCh);
  	}
  	curl_close($nextCh);
  	$string2 = ob_get_contents();
  	ob_end_clean();
  	echo $string2;
  /**
  * Tutaj niestety zamiast podsumowania że dodano odpowiednie wpisy wyświetla mi jeszcze raz pierwszy etap importu :/
  **/

  Co robię źle, czego nie przekazuje przy tym drugim odwołaniu curl’a do $urlSecondStep
  Nie przekazuję jakichś parametrów w poście ?

  Będę wdzięczny za każdą pomoc.

 • Temat ‘Zdalny import postów -> cUrl’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.