Wsparcie » Wtyczki » Zapis z formularza do bazy

 • Witam, otóż mam taki pewnie błahy problem a jednak.. 🙂
  Chodzi o to że formularz wtyczki nie zapisuje danych z formularza w bazie. Tabele ładnie tworzy ale nie przekazuje :

  plik function.php

  // rejestrujemy style w panelu admina
  function admin_plugin_theme() {
    wp_enqueue_style('admin-plugin-theme', plugins_url('../css/bolter.css', __FILE__));
  }
  
  add_action('admin_enqueue_scripts', 'admin_plugin_theme');
  add_action('login_enqueue_scripts', 'admin_plugin_theme');
  
    // menu wtyczki
  function bolter_menu() {
    add_menu_page( 'Bolter', 'Filtr', 'administrator', 'filtr', 'bolter_page' );
    // add_submenu_page( 'filtr', 'Bolter', 'Panel','administrator', 'panel', 'bolter_page' );
    add_submenu_page( 'filtr', 'Bolter', 'Ustawienia','administrator', 'ustawienia', 'bolter_options' );
   }  
  
  add_action( 'admin_menu', 'bolter_menu');
  
    // strona filtra
  function bolter_page() {
    if ( !current_user_can( 'manage_options' ) ) {
    wp_die(__( 'oj.. chyba oszukujemy co ?' ) );
    }
    include 'bolter-template.php';
  }
  
    //strona ustawien wtyki
  function bolter_options () {
    if ( !current_user_can('manage_options')) {
      wp_die(__('Oj.. chyba oszukujemy co ?'));
    }
    include 'bolter-setting.php';
  }
  
    // tworzymy tabelę
  function rmlc_install() {
    global $wpdb;
    $prefix = $wpdb->prefix;
    $rmlc_tablename = $prefix . "bolter";
  
    $rmlc_db_version = "1.0";
  
    if ($wpdb->get_var("SHOW TABLES LIKE '" . $rmlc_tablename . "'") != $rmlc_tablename) {
      $query = "CREATE TABLE " . $rmlc_tablename . " (
      id int(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
      kee text NOT NULL,
      admin_message text NOT NULL,
      mail text NOT NULL,
      confirm int(10) NOT NULL,
      PRIMARY KEY (id)
      )";
  
      $wpdb->query($query);
  
      add_option("rmlc_db_version", $rmlc_db_version);
    }
  }
  
    // kasowanie tabeli
  function rmlc_uninstall() {
    global $wpdb;
    $prefix = $wpdb->prefix;
    $rmlc_tablename = $prefix . "bolter";
    $query ='DROP TABLE '.$rmlc_tablename;
      $wpdb->query($query);
  }
  
    // zapisuję ustawienie pobrane z formularza
  function save_setting() {
    rmlc_install();
    if (isset($kee) && isset($adminMessage) && isset($mail)) {
      $kee = $POST['kee'];
      $adminMessage = $POST['admin_message'];
      $mail = $POST['mail'];     
  
      if ($kee && $adminMessage && $mail) {
        $ins = \mysql_query("INSERT INTO wp_bolter kee='$kee', admin_message='$adminMessage', mail='$mail' ");
          if($ins) {
            echo "pomyslnie dodano rekord";
          }else echo "nie dodano";     
  
      }
    }
  
  }

  .. i plik bolter-setting.php

  <h3 class="title">Ustawienia</h3>
  
  <form method="post" action="" id="send-form" enctype="multipart/form-data">
  <p><label for="ping_sites">Należy zapisać slowa kluczowe, po przecinku na ktore filtr bedzie wylanial
      podejrzane wiadomosci a nastepnie, poinformuje wskazane osoby ze strony o zagrozeniu :</p>
  
  <textarea name="kee" id="ping_sites" class="large-text code" rows="3"></textarea>
  
  <p><label for="ping_sites">Wiadomość jaką dostanie administrator w przypadku uzycia slowa kluczowego
      z filtra przez uzytkownika : </p>
  
  <textarea name="admin_message" id="ping_sites" class="large-text code" rows="3"></textarea>
  
  <p><label for="ping_sites">Mail/ maile dla powiadomien :</p>
  
  <input name="mail" type="text" id="admin_email" class="regular-text ltr" />
  <fieldset>
    <p><label for="users_can_register">
      <input name="users_can_register" type="checkbox" id="users_can_register" value="1" checked='checked' />
      Powiadomomić na maila ? </label></p>
  </fieldset>
  
  <p class="submit">
    <input type="submit" name="submit" id="submit" class="button button-primary" value="Zapisz zmiany" /></p>
  
  </form>
    <?php save_setting()?>

  W wordpress robi się to jakoś inaczej jak standardowo ? 🙂

 • The topic ‘Zapis z formularza do bazy’ is closed to new replies.