Wsparcie » Instalacja » Zamiast ogonków mam znaki zapytania

 • Witam
  Posiadam nginx php5 i mysql-5.1.45
  Już któryś raz kompiluje mysql z różnymi opcjami i ciągle nie wiem w czym jest problem 🙁

  ./configure \
   --prefix=/usr \
   --libdir=/usr/lib${LIBDIRSUFFIX} \
   --with-mysqld-user=mysql \
   --with-unix-socket-path=/var/run/mysql/mysql.sock \
   --localstatedir=/var/lib/mysql \
   --mandir=/usr/man \
   --infodir=/usr/info \
   --enable-assembler \
   --without-debug \
   --with-charset=utf8 \
   --with-collation=utf8_general_ci \
   --with-extra-charsets=all \
   --enable-thread-safe-client \
   --with-ssl=/usr \
   --enable-largefile \
   --with-innodb \
   --with-readline \
   --build=$ARCH-slackware-linux

  my.cnf ustawione

  init-connect='SET NAMES utf8'
  #default-character-set=utf8
  #default-collation=utf8_general_ci

  W PHPMyAdmin widzę, że UTF jest ustawione
  * Serwer: MySQL host info: 127.0.0.1 via TCP/IP
  * Wersja serwera: 5.1.45-log
  * Wersja protokołu: 10
  * Użytkownik: xxx@localhost
  * Kodowanie napisów dla MySQL: UTF-8 Unicode (utf8)
  baza wordpressa
  utf8_general_ci
  Mimo wszystko jak tylko wykorzystam polskie znaki zaraz mam ?.
  Jak wejdę do bazy wordpress przez PHPMyAdmin i tam zmienię wpis w tabeli to na blogu widzę polskie znaki.
  Nie wiem w czym jest problem.
  w pliku
  wp-config.php

  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  define('DB_CHARSET', 'utf8');
  
  /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
  define('DB_COLLATE', '');

  Sprawdzałem już masę opcji łącznie z konwertowaniem.Mimo wszelkich zabiegów mam znaki zapytania zamiast ogonków.

 • The topic ‘Zamiast ogonków mam znaki zapytania’ is closed to new replies.