Wsparcie » Używanie i konfiguracja WordPressa » Zablokowane ciasteczka, brak dostępu do wp-admin

 • Witam, mam problem z WordPressem i motywem, który dla niego napisałem.

  Po przeniesieniu strony z lokalnego XAMPP na serwer klienta w nazwa.pl zaczął się problem z logowaniem do panelu administracyjnego. Co ciekawe, na przeglądarce, na której tworzyłem szablon i instalację dam radę się zalogować, jednak na innej przeglądarce, lub w trybie prywatnym tej samej wyskakuje błąd zablokowanych ciasteczek:

  „Błąd: Pliki ciasteczek zostały zablokowane. Więcej na ten temat można przeczytać w dokumentacji lub spróbować na forum.”

  Co najlepsze na moim hostingu w CyberFolks wszystko działa bez zarzutu. Nie sypią się żadne błędy i mogę logować się z każdego urządzenia. Mam aktualne wszystkie pluginy oraz najnowszego WordPressa i WooCommerce’a. Na początku Woocommerce wskazywał, że mam 3 przestarzałe pliki Woocommerce w swoim szablonie. Je również zaktualizowałem, ale nie rozwiązało to problemu.

  Z wrzuconego poniżej kodu błędów, jakie sypie WordPress podczas próby logowania wp-login.php wskazuje na dwie linie kodu odpowiadające za pobranie informacji o ciasteczkach oraz kodowania strony (charset). Sprawdziłem wszystkie pliki, które wyświetlił WordPress i wszystkie są zakodowane w UTF-8 bez BOM. W Header.php mojego motywu na próbę zamieniałem funkcję get charset i sztywno wpisałem UTF-8, ale również nie przyniosło to żadnego skutku. Błędy nie znikały, logować ciągle się nie dało.

  Teraz spróbowałem ponownie: i jak usunę tymczasowo plik functions.php z mojego motywu to znowu mogę się logować więc pewnie tam jest gdzieś błąd. Bardzo dziwi mnie fakt, że ta sama kopia duplicatora na lokalnym xampp i moim prywatnym cyberfolks działa perfekcyjnie.

  Czy ktoś mierzył się z podobnym problemem i mógł mi pomóc? Męczę się już z tym 3 dni i jak na razie skończyły mi się pomysły. Patrzyłem też na wp-config i functions.php mojego motywu, czy nie zawiera pustych akapitów, badź znaków HTML, ale wszystko wydaje się poprawne.

  Poniżej błędy jakie pokazuje debug WordPress oraz zawartość pliku mojego motywu functions.php

  Notice: Funkcja wc_get_product została wywołana nieprawidłowo. wc_get_product nie powinna być wywoływana przed zakończeniem akcji woocommerce_init, woocommerce_after_register_taxonomy i woocommerce_after_register_post_type. Backtrace: require('wp-blog-header.php'), require_once('wp-load.php'), require_once('wp-config.php'), require_once('wp-settings.php'), include('/themes/ibbi_man/functions.php'), wc_get_product, wc_doing_it_wrong Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 3.9.) in /home/ibbikf/ftp/ibbideco.pl/wp-includes/functions.php on line 5535
  
  Notice: Funkcja WP_Block_Type_Registry::register została wywołana nieprawidłowo. Nazwa bloku musi zawierać prefiks przestrzeni nazw. Przykład: moja-wtyczka/mój-niestandardowy-typ-bloku Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 5.0.0.) in /home/ibbikf/ftp/ibbideco.pl/wp-includes/functions.php on line 5535
  
  Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ibbikf/ftp/ibbideco.pl/wp-includes/functions.php:5535) in /home/ibbikf/ftp/ibbideco.pl/wp-login.php on line 400
  
  Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ibbikf/ftp/ibbideco.pl/wp-includes/functions.php:5535) in /home/ibbikf/ftp/ibbideco.pl/wp-login.php on line 416
  
  Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ibbikf/ftp/ibbideco.pl/wp-includes/functions.php:5535) in /home/ibbikf/ftp/ibbideco.pl/wp-includes/functions.php on line 6584
  
  Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ibbikf/ftp/ibbideco.pl/wp-includes/functions.php:5535) in /home/ibbikf/ftp/ibbideco.pl/wp-admin/includes/misc.php on line 1310
  
  Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ibbikf/ftp/ibbideco.pl/wp-includes/functions.php:5535) in /home/ibbikf/ftp/ibbideco.pl/wp-includes/pluggable.php on line 1002
  
  Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ibbikf/ftp/ibbideco.pl/wp-includes/functions.php:5535) in /home/ibbikf/ftp/ibbideco.pl/wp-includes/pluggable.php on line 1003
  
  Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ibbikf/ftp/ibbideco.pl/wp-includes/functions.php:5535) in /home/ibbikf/ftp/ibbideco.pl/wp-includes/pluggable.php on line 1004
  

  `<?php
  if ( ! function_exists( 'ibbi_deco_pine_setup’ ) ) :

  function ibbi_deco_pine_setup() {

  /*
  * Make theme available for translation.
  * Translations can be filed in the /languages/ directory.
  */
  /* Pinegrow generated Load Text Domain Begin */
  load_theme_textdomain( 'ibbi_deco_pine’, get_template_directory() . '/languages’ );
  /* Pinegrow generated Load Text Domain End */

  // Add default posts and comments RSS feed links to head.
  add_theme_support( 'automatic-feed-links’ );

  /*
  * Let WordPress manage the document title.
  */
  add_theme_support( 'title-tag’ );

  /*
  * Enable support for Post Thumbnails on posts and pages.
  */
  add_theme_support( 'post-thumbnails’ );
  set_post_thumbnail_size( 825, 510, true );

  // Add menus.
  register_nav_menus( array(
  'primary’ => __( 'Primary Menu’, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'social’ => __( 'Social Links Menu’, 'ibbi_deco_pine’ ),
  ) );

  /*
  * Register custom menu locations
  */
  /* Pinegrow generated Register Menus Begin */

  register_nav_menu( 'menu_footer_1′, __( 'Menu stopka – 1′, 'ibbi_deco_pine’ ) );

  register_nav_menu( 'menu_footer_2′, __( 'Menu stopka – 2′, 'ibbi_deco_pine’ ) );

  register_nav_menu( 'menu_footer_3′, __( 'Menu stopka – 3′, 'ibbi_deco_pine’ ) );

  register_nav_menu( 'menu_top_left’, __( 'Menu górne – produkty’, 'ibbi_deco_pine’ ) );

  register_nav_menu( 'menu_top_right’, __( 'Menu górne – usługi’, 'ibbi_deco_pine’ ) );

  /* Pinegrow generated Register Menus End */

  class CSS_Menu_Walker extends Walker {

  var $db_fields = array(’parent’ => 'menu_item_parent’, 'id’ => 'db_id’);

  function start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = array()) {
  $indent = str_repeat(„\t”, $depth);
  $output .= „\n$indent

   \n”;
   }

   function end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = array()) {
   $indent = str_repeat(„\t”, $depth);
   $output .= „$indent

  \n”;
  }

  function start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = array(), $id = 0) {

  global $wp_query;
  $indent = ($depth) ? str_repeat(„\t”, $depth) : ”;
  $class_names = $value = ”;
  $classes = empty($item->classes) ? array() : (array) $item->classes;

  /* Add active class */
  if (in_array(’current-menu-item’, $classes)) {
  $classes[] = 'active’;
  unset($classes[’current-menu-item’]);
  }

  /* Check for children */
  $children = get_posts(array(’post_type’ => 'nav_menu_item’, 'nopaging’ => true, 'numberposts’ => 1, 'meta_key’ => '_menu_item_menu_item_parent’, 'meta_value’ => $item->ID));
  if (!empty($children)) {
  $classes[] = 'has-sub’;
  }

  $class_names = join(’ ’, apply_filters(’nav_menu_css_class’, array_filter($classes), $item, $args));
  $class_names = $class_names ? ’ class=”’ . esc_attr($class_names) . '”’ : ”;

  $id = apply_filters(’nav_menu_item_id’, 'menu-item-’. $item->ID, $item, $args);
  $id = $id ? ’ id=”’ . esc_attr($id) . '”’ : ”;

  $output .= $indent . '<li’ . $id . $value . $class_names .’>’;

  $attributes = ! empty($item->attr_title) ? ’ title=”’ . esc_attr($item->attr_title) .'”’ : ”;
  $attributes .= ! empty($item->target) ? ’ target=”’ . esc_attr($item->target ) .'”’ : ”;
  $attributes .= ! empty($item->xfn) ? ’ rel=”’ . esc_attr($item->xfn ) .'”’ : ”;
  $attributes .= ! empty($item->url) ? ’ href=”’ . esc_attr($item->url ) .'”’ : ”;

  $item_output = $args->before;
  $item_output .= '<a’. $attributes .’><span>’;
  $item_output .= $args->link_before . apply_filters(’the_title’, $item->title, $item->ID) . $args->link_after;
  $item_output .= '</span>’;
  $item_output .= $args->after;

  $output .= apply_filters(’walker_nav_menu_start_el’, $item_output, $item, $depth, $args);
  }

  function end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = array()) {
  $output .= „\n”;
  }
  }

  /*
  * Set image sizes
  */
  /* Pinegrow generated Image sizes Begin */

  /* Pinegrow generated Image sizes End */

  /*
  * Switch default core markup for search form, comment form, and comments
  * to output valid HTML5.
  */
  add_theme_support( 'html5′, array(
  'search-form’, 'comment-form’, 'comment-list’, 'gallery’, 'caption’
  ) );

  /*
  * Enable support for Post Formats.
  */
  add_theme_support( 'post-formats’, array(
  'aside’, 'image’, 'video’, 'quote’, 'link’, 'gallery’, 'status’, 'audio’, 'chat’
  ) );

  /*
  * Enable support for Page excerpts.
  */
  add_post_type_support( 'page’, 'excerpt’ );
  }
  endif; // ibbi_deco_pine_setup

  $_product = wc_get_product( $product_id );

  function add_wc_support() {
  add_theme_support( 'woocommerce’ );
  }

  add_action(’acf/init’, 'my_acf_init’);
  function my_acf_init() {

  // check function exists
  if( function_exists(’acf_register_block’) ) {

  // register a testimonial block
  acf_register_block(array(
  'name’ => 'Slider produktów’,
  'title’ => __(’Slider produktów’),
  'description’ => __(’Karuzela produktów dowolnej kategorii’),
  'render_callback’ => 'ibbi_products_carousel’,
  'category’ => 'formatting’,
  'icon’ => 'admin-comments’,
  'keywords’ => array( 'products_slider’, 'quote’ ),
  ));
  }
  }

  add_action( 'after_setup_theme’, 'add_wc_support’ );

  add_action( 'after_setup_theme’, 'ibbi_deco_pine_setup’ );

  if ( ! function_exists( 'ibbi_deco_pine_init’ ) ) :

  function ibbi_deco_pine_init() {

  // Use categories and tags with attachments
  register_taxonomy_for_object_type( 'category’, 'attachment’ );
  register_taxonomy_for_object_type( 'post_tag’, 'attachment’ );

  /*
  * Register custom post types. You can also move this code to a plugin.
  */
  /* Pinegrow generated Custom Post Types Begin */

  /* Pinegrow generated Custom Post Types End */

  /*
  * Register custom taxonomies. You can also move this code to a plugin.
  */
  /* Pinegrow generated Taxonomies Begin */

  /* Pinegrow generated Taxonomies End */

  }
  endif; // ibbi_deco_pine_setup

  add_action( 'init’, 'ibbi_deco_pine_init’ );

  if ( ! function_exists( 'ibbi_deco_pine_custom_image_sizes_names’ ) ) :

  function ibbi_deco_pine_custom_image_sizes_names( $sizes ) {

  /*
  * Add names of custom image sizes.
  */
  /* Pinegrow generated Image Sizes Names Begin*/
  /* This code will be replaced by returning names of custom image sizes. */
  /* Pinegrow generated Image Sizes Names End */
  return $sizes;
  }
  add_action( 'image_size_names_choose’, 'ibbi_deco_pine_custom_image_sizes_names’ );
  endif;// ibbi_deco_pine_custom_image_sizes_names

  if ( ! function_exists( 'ibbi_deco_pine_widgets_init’ ) ) :

  function ibbi_deco_pine_widgets_init() {

  /*
  * Register widget areas.
  */
  /* Pinegrow generated Register Sidebars Begin */

  /* Pinegrow generated Register Sidebars End */
  }
  add_action( 'widgets_init’, 'ibbi_deco_pine_widgets_init’ );
  endif;// ibbi_deco_pine_widgets_init

  if ( ! function_exists( 'ibbi_deco_pine_customize_register’ ) ) :

  function ibbi_deco_pine_customize_register( $wp_customize ) {
  // Do stuff with $wp_customize, the WP_Customize_Manager object.

  /* Pinegrow generated Customizer Controls Begin */

  $wp_customize->add_section( 'szybki_kontakt’, array(
  'title’ => __( 'Ustawienia szybkiego kontaktu’, 'ibbi_deco_pine’ )
  ));

  $wp_customize->add_section( 'ibbi_footer’, array());

  $wp_customize->add_section( 'ibbi_header_settings’, array(
  'title’ => __( 'Ustawienia nagłówka’, 'ibbi_deco_pine’ )
  ));

  $wp_customize->add_section( 'ibbi_values’, array(
  'title’ => __( 'Dlaczego my?’, 'ibbi_deco_pine’ )
  ));
  $pgwp_sanitize = function_exists(’pgwp_sanitize_placeholder’) ? 'pgwp_sanitize_placeholder’ : null;

  $wp_customize->add_setting( 'ibbi_cta_heading’, array(
  'type’ => 'theme_mod’,
  'default’ => __( 'Jeśli masz pytania – SKONTAKTUJ SIĘ ZNAMI’, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'sanitize_callback’ => $pgwp_sanitize
  ));

  $wp_customize->add_control( 'ibbi_cta_heading’, array(
  'label’ => __( 'Nagłówek’, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'type’ => 'text’,
  'section’ => 'szybki_kontakt’
  ));

  $wp_customize->add_setting( 'ibbi_cta_paragraph’, array(
  'type’ => 'theme_mod’,
  'default’ => 'chętnie doradzimy i pomożemy dobrać najlepszą ofertę do Twoich oczekiwań<br><br>tel.: 697 253 064<br>e-mail: sklep@ibbideco.pl’,
  'sanitize_callback’ => $pgwp_sanitize
  ));

  $wp_customize->add_control( 'ibbi_cta_paragraph’, array(
  'label’ => __( 'Tekst’, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'type’ => 'text’,
  'section’ => 'szybki_kontakt’
  ));

  $wp_customize->add_setting( 'ibbi_cta_button’, array(
  'type’ => 'theme_mod’,
  'default’ => __( 'Formularz kontaktowy’, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'sanitize_callback’ => $pgwp_sanitize
  ));

  $wp_customize->add_control( 'ibbi_cta_button’, array(
  'label’ => __( 'Tekst w przycisku’, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'type’ => 'text’,
  'section’ => 'szybki_kontakt’
  ));

  $wp_customize->add_setting( 'ibbi_cta_button_link’, array(
  'type’ => 'theme_mod’,
  'sanitize_callback’ => $pgwp_sanitize
  ));

  $wp_customize->add_control( 'ibbi_cta_button_link’, array(
  'label’ => __( 'Link przycisku’, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'type’ => 'url’,
  'section’ => 'szybki_kontakt’
  ));

  $wp_customize->add_setting( 'ibbi_footer_column-1_heading’, array(
  'type’ => 'theme_mod’,
  'default’ => __( 'INFORMACJE’, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'sanitize_callback’ => $pgwp_sanitize
  ));

  $wp_customize->add_control( 'ibbi_footer_column-1_heading’, array(
  'label’ => __( 'Nagłówek 1′, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'type’ => 'text’,
  'section’ => 'ibbi_footer’
  ));

  $wp_customize->add_setting( 'ibbi_footer_column-1_link’, array(
  'type’ => 'theme_mod’,
  'sanitize_callback’ => $pgwp_sanitize
  ));

  $wp_customize->add_control( 'ibbi_footer_column-1_link’, array(
  'label’ => __( 'Nagłówek 1 link’, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'type’ => 'url’,
  'section’ => 'ibbi_footer’
  ));

  $wp_customize->add_setting( 'ibbi_footer_column-2_naglowek’, array(
  'type’ => 'theme_mod’,
  'default’ => __( 'PRODUKTY’, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'sanitize_callback’ => $pgwp_sanitize
  ));

  $wp_customize->add_control( 'ibbi_footer_column-2_naglowek’, array(
  'label’ => __( 'Nagłówek 2′, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'type’ => 'text’,
  'section’ => 'ibbi_footer’
  ));

  $wp_customize->add_setting( 'ibbi_footer_column-2_link’, array(
  'type’ => 'theme_mod’,
  'sanitize_callback’ => $pgwp_sanitize
  ));

  $wp_customize->add_control( 'ibbi_footer_column-2_link’, array(
  'label’ => __( 'Nagłówek 2 link’, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'type’ => 'url’,
  'section’ => 'ibbi_footer’
  ));

  $wp_customize->add_setting( 'ibbi_footer_column-3_heading’, array(
  'type’ => 'theme_mod’,
  'default’ => __( 'IBBI DECO’, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'sanitize_callback’ => $pgwp_sanitize
  ));

  $wp_customize->add_control( 'ibbi_footer_column-3_heading’, array(
  'label’ => __( 'Nagłówek 3′, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'type’ => 'text’,
  'section’ => 'ibbi_footer’
  ));

  $wp_customize->add_setting( 'ibbi_footer_column-3_link’, array(
  'type’ => 'theme_mod’,
  'sanitize_callback’ => $pgwp_sanitize
  ));

  $wp_customize->add_control( 'ibbi_footer_column-3_link’, array(
  'label’ => __( 'Nagłówek 3 link’, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'type’ => 'url’,
  'section’ => 'ibbi_footer’
  ));

  $wp_customize->add_setting( 'ibbi_footer_column-4′, array(
  'type’ => 'theme_mod’,
  'default’ => __( 'KONTAKT’, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'sanitize_callback’ => $pgwp_sanitize
  ));

  $wp_customize->add_control( 'ibbi_footer_column-4′, array(
  'label’ => __( 'Nagłówek 4′, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'type’ => 'text’,
  'section’ => 'ibbi_footer’
  ));

  $wp_customize->add_setting( 'ibbi_footer_column-4_paragraph’, array(
  'type’ => 'theme_mod’,
  'default’ => 'Ibbi Group Sp. z o.o.<br>ul. Piłsudskiego 248/252<br>05-270 Marki k. Warszawy<br><br>NIP: 5252627126<br><br>tel.: 697 253 064<br>e-mail: kontakt@ibbideco.pl’,
  'sanitize_callback’ => $pgwp_sanitize
  ));

  $wp_customize->add_control( 'ibbi_footer_column-4_paragraph’, array(
  'label’ => __( 'Nagłówek 4 – dane tekstowe’, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'type’ => 'text’,
  'section’ => 'ibbi_footer’
  ));

  $wp_customize->add_setting( 'ibbi_logo_top’, array(
  'type’ => 'theme_mod’,
  'sanitize_callback’ => $pgwp_sanitize
  ));

  $wp_customize->add_control( new WP_Customize_Media_Control( $wp_customize, 'ibbi_logo_top’, array(
  'label’ => __( 'Logo’, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'type’ => 'media’,
  'mime_type’ => 'image’,
  'section’ => 'ibbi_header_settings’
  ) ) );

  $wp_customize->add_setting( 'ibbi_text-phone_’, array(
  'type’ => 'theme_mod’,
  'default’ => __( '697 253 064′, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'sanitize_callback’ => $pgwp_sanitize
  ));

  $wp_customize->add_control( 'ibbi_text-phone_’, array(
  'label’ => __( 'Numer telefonu’, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'type’ => 'text’,
  'section’ => 'ibbi_header_settings’
  ));

  $wp_customize->add_setting( 'ibbi_text-mail’, array(
  'type’ => 'theme_mod’,
  'default’ => __( 'sklep@ibbideco.pl’, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'sanitize_callback’ => $pgwp_sanitize
  ));

  $wp_customize->add_control( 'ibbi_text-mail’, array(
  'label’ => __( 'E-mail’, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'type’ => 'text’,
  'section’ => 'ibbi_header_settings’
  ));

  $wp_customize->add_setting( 'ibbi_values_heading’, array(
  'type’ => 'theme_mod’,
  'default’ => __( 'Dlaczego warto u nas kupować?’, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'sanitize_callback’ => $pgwp_sanitize
  ));

  $wp_customize->add_control( 'ibbi_values_heading’, array(
  'label’ => __( 'Nagłówek – dlaczego my’, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'type’ => 'text’,
  'section’ => 'ibbi_values’
  ));

  $wp_customize->add_setting( 'ibbi_values_image’, array(
  'type’ => 'theme_mod’,
  'sanitize_callback’ => $pgwp_sanitize
  ));

  $wp_customize->add_control( new WP_Customize_Media_Control( $wp_customize, 'ibbi_values_image’, array(
  'label’ => __( 'Ikonka 1′, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'type’ => 'media’,
  'mime_type’ => 'image’,
  'section’ => 'ibbi_values’
  ) ) );

  $wp_customize->add_setting( 'ibbi_value_heading’, array(
  'type’ => 'theme_mod’,
  'default’ => 'Wysyłka <br>już od 35 zł’,
  'sanitize_callback’ => $pgwp_sanitize
  ));

  $wp_customize->add_control( 'ibbi_value_heading’, array(
  'label’ => __( 'Wartość 1′, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'type’ => 'text’,
  'section’ => 'ibbi_values’
  ));

  $wp_customize->add_setting( 'ibbi_value_image-2′, array(
  'type’ => 'theme_mod’,
  'sanitize_callback’ => $pgwp_sanitize
  ));

  $wp_customize->add_control( new WP_Customize_Media_Control( $wp_customize, 'ibbi_value_image-2′, array(
  'label’ => __( 'Ikonka 2′, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'type’ => 'media’,
  'mime_type’ => 'image’,
  'section’ => 'ibbi_values’
  ) ) );

  $wp_customize->add_setting( 'ibbi_value_heading-2′, array(
  'type’ => 'theme_mod’,
  'default’ => 'Zamówienia produktów <br>i usług 100% online’,
  'sanitize_callback’ => $pgwp_sanitize
  ));

  $wp_customize->add_control( 'ibbi_value_heading-2′, array(
  'label’ => __( 'Wartość 2′, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'type’ => 'text’,
  'section’ => 'ibbi_values’
  ));

  $wp_customize->add_setting( 'ibbi_value_image-3′, array(
  'type’ => 'theme_mod’,
  'sanitize_callback’ => $pgwp_sanitize
  ));

  $wp_customize->add_control( new WP_Customize_Media_Control( $wp_customize, 'ibbi_value_image-3′, array(
  'label’ => __( 'Ikonka 3′, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'type’ => 'media’,
  'mime_type’ => 'image’,
  'section’ => 'ibbi_values’
  ) ) );

  $wp_customize->add_setting( 'ibbi_value_heading-3′, array(
  'type’ => 'theme_mod’,
  'default’ => 'Bezpieczne zakupy <br>i błyskawiczne płatności’,
  'sanitize_callback’ => $pgwp_sanitize
  ));

  $wp_customize->add_control( 'ibbi_value_heading-3′, array(
  'label’ => __( 'Wartość 3′, 'ibbi_deco_pine’ ),
  'type’ => 'text’,
  'section’ => 'ibbi_values’
  ));

  /* Pinegrow generated Customizer Controls End */

  }
  add_action( 'customize_register’, 'ibbi_deco_pine_customize_register’ );
  endif;// ibbi_deco_pine_customize_register

  if ( ! function_exists( 'ibbi_deco_pine_enqueue_scripts’ ) ) :
  function ibbi_deco_pine_enqueue_scripts() {

  /* Pinegrow generated Enqueue Scripts Begin */

  wp_register_script( 'inline-script-1′, ”, [], ”, true );
  wp_enqueue_script( 'inline-script-1′ );
  wp_add_inline_script( 'inline-script-1′, '%3Cdiv%20class%3D%22w-commerce-commercecheckoutordersummaryextraitemslistitem%20extra-item%22%3E%3C%2Fdiv%3E’);

  wp_deregister_script( 'jquerydcefc’ );
  wp_enqueue_script( 'jquerydcefc’, 'https://d3e54v103j8qbb.cloudfront.net/js/jquery-3.5.1.min.dc5e7f18c8.js?site=60fbdec19c5d3f656c3a88b5′, false, null, true);

  wp_deregister_script( 'webflow’ );
  wp_enqueue_script( 'webflow’, get_template_directory_uri() . '/js/webflow.js’, false, null, true);

  wp_deregister_script( 'webfont’ );
  wp_enqueue_script( 'webfont’, 'https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1.6.26/webfont.js’, false, null, false);

  wp_register_script( 'inline-script-2′, ”, [], ”, false );
  wp_enqueue_script( 'inline-script-2′ );
  wp_add_inline_script( 'inline-script-2′, 'WebFont.load({ google: { families: [„Montserrat:100,100italic,200,200italic,300,300italic,400,400italic,500,500italic,600,600italic,700,700italic,800,800italic,900,900italic”,”Roboto:300,regular,500,700,900″] }});’);

  wp_register_script( 'inline-script-3′, ”, [], ”, false );
  wp_enqueue_script( 'inline-script-3′ );
  wp_add_inline_script( 'inline-script-3′, ’!function(o,c){var n=c.documentElement,t=” w-mod-„;n.className+=t+”js”,(„ontouchstart”in o||o.DocumentTouch&&c instanceof DocumentTouch)&&(n.className+=t+”touch”)}(window,document);’);

  /* Pinegrow generated Enqueue Scripts End */

  /* Pinegrow generated Enqueue Styles Begin */
  wp_enqueue_style( 'wp-webflow-compatibility’, get_template_directory_uri().’/css/wp-webflow.css’, false, null);

  wp_deregister_style( 'normalize’ );
  wp_enqueue_style( 'normalize’, get_template_directory_uri() . '/css/normalize.css’, false, null, 'all’);

  wp_deregister_style( 'webflow’ );
  wp_enqueue_style( 'webflow’, get_template_directory_uri() . '/css/webflow.css’, false, null, 'all’);

  wp_deregister_style( 'ibbidecowebflow’ );
  wp_enqueue_style( 'ibbidecowebflow’, get_template_directory_uri() . '/css/ibbi-deco.webflow.css’, false, null, 'all’);

  wp_deregister_style( 'style’ );
  wp_enqueue_style( 'style’, get_bloginfo(’stylesheet_url’), false, null, 'all’);

  /* Pinegrow generated Enqueue Styles End */

  }
  add_action( 'wp_enqueue_scripts’, 'ibbi_deco_pine_enqueue_scripts’ );
  endif;

  function pgwp_sanitize_placeholder($input) { return $input; }
  /*
  * Resource files included by Pinegrow.
  */
  /* Pinegrow generated Include Resources Begin */
  require_once „inc/wp_pg_helpers.php”;
  require_once „inc/wp_smart_navwalker.php”;

  /* Pinegrow generated Include Resources End */
  ?>’

  Strona przy której potrzebuję pomocy: [zaloguj się aby zobaczyć ten link]

 • Temat ‘Zablokowane ciasteczka, brak dostępu do wp-admin’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.