Wsparcie » Wtyczki » wyświetlanie custom post types na stronie

  • Stworzyłem „custom post type” dla katalogu produktów i przypisałem im „taxonomy” za pomocą wtyczki more taxonomies. Chciałbym podpiąć utworzone kategorie produktów do stron i wszystko tak po ustawiać aby po wybraniu odpowiedniej kategorii wyświetlała się lista produktów. Aktualnie utworzyłem specjalny szablon strony, gdzie ręcznie trzeba wprowadzać nazwę kategorii(utworzyłem w tym celu specjalne pole):

    $meta_category = get_post_meta($post->ID, 'product_category’, true);
    $query = new WP_Query( array( 'kategorie-produktow’ => $meta_category ) );

    Chciał bym pod $meta_category podstawić kategorię produktu wybieraną podczas tworzenia nowej strony.

    Mam nadzieję że w miarę zrozumiale opisałem problem, z góry dziękuję za pomoc.

  • Temat ‘wyświetlanie custom post types na stronie’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.