Wsparcie » Wtyczki » Wtyczka Woocommerce Custom Widget Product – modyfikacja

 • Witam,

  Nie mogę znaleźć rozwiązania problemu z wtyczką (mój php jest dość słaby),
  na początku opis wtyczki: wtyczka wyświetla jako widget produkty woocommerce, po przez podanie ich ID, wszystko niby jest ok, bo działa bez problemowo, ale problem zaczyna się jak chcę mieć te produkty w określonej kolejności, tzn: podając np ID produktów: 145, 155, 136, efekt jest taki, że produkty są sortowane po kolejności ID(136,145,155), a nie po kolejności podania.
  Moje pytanie jest takie czy może ktoś znający się na php, byłby w stanie coś zmodyfikować, żeby wyświetlało produkty tak jka jest po ID, ale w kolejności podania.

  Pozwoliłem sobie wkleić kod.

  <?php
  /*
  Plugin Name: Woocommerce Custom Widget Product
  Description: This plugin help display a list of customs products on your website
  Author: Binh Nguyen
  Version: 1.01
  Author URI: http://vietcomic.net/
  */
  
  if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) exit; // Exit if accessed directly
  
  class Bi_Widget_Product extends WP_Widget
  {
  
  	function __construct()
  	{
  		parent::__construct(
  				'woocommerce_ndbProducts',
  				__( 'WP Customs Products', 'ndb' ),
  				array('description' => __( 'This plugin help display a list of customs products on your website.', 'ndb' ))
  				);
  	}
  
  	public function widget( $args, $instance ) {
  
  		extract( $args );
  		$title = apply_filters( 'widget_title', $instance['title']);
  		$ids  = $instance['ids'];
  		$arr_id = explode(',',$ids);
    	$query_args = array(
    		'post_status' 	 => 'publish',
    		'post_type' 	 => 'product',
    		'no_found_rows' => 1,
    		'post__in'		 => $arr_id
    	); 
  
  		$r = new WP_Query( $query_args );
  		if ( $r->have_posts() ) {
  
  			echo $before_widget;
  
  			if ( $title )
  				echo $before_title . $title . $after_title;
  
  			echo '<ul class="product_list_widget">';
  
  			while ( $r->have_posts()) {
  				$r->the_post();
  				global $product;
  				 ?>
  					<li>
  						<a href="<?php echo esc_url( get_permalink( $product->id ) ); ?>" title="<?php echo esc_attr( $product->get_title() ); ?>">
  							<?php echo $product->get_image(); ?>
  							<?php echo $product->get_title(); ?>
  						</a>
  						<?php if ( ! empty( $show_rating ) ) echo $product->get_rating_html(); ?>
  						<?php echo $product->get_price_html(); ?>
  					</li>
  				<?php
  			}
  
  			echo '</ul>';
  
  			echo $after_widget;
  		}
  
  		wp_reset_postdata();
  
  		echo $content;
  
  	}
  	// Widget Backend
  
  	public function form($instance){
  		$title = (isset($instance['title'])) ? $instance['title'] : __( 'Products', 'ndb' );
  		$ids = $instance['ids'];
  		?>
  		<p>
  			<label for="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>"><?php _e('Title :'); ?></label>
  			<input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'title' ); ?>" type="text" value="<?php echo esc_attr( $title ); ?>" />
  		</p>
  		<p>
  			<label for="<?php echo $this->get_field_id('ids'); ?>"><?php _e('IDs :'); ?></label>
  			<input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id('ids'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'ids' ); ?>" type="text" value="<?php echo esc_attr( $ids ); ?>" />
  		</p>
  		<?php
  
  	}
  
  	public function update( $new_instance, $old_instance ) {
  		$instance = array();
  		$instance['title'] = ( ! empty( $new_instance['title'] ) ) ? strip_tags( $new_instance['title'] ) : '';
  		$instance['ids'] = ( ! empty( $new_instance['ids'] ) ) ? strip_tags( $new_instance['ids'] ) : '';
  		return $instance;
  	}
  
  }
  
  function Bi_Widget_Product_register_widgets() {
  	register_widget( 'Bi_Widget_Product' );
  }
  add_action( 'widgets_init', 'Bi_Widget_Product_register_widgets' );

  Pozdrawiam.

 • The topic ‘Wtyczka Woocommerce Custom Widget Product – modyfikacja’ is closed to new replies.