Wsparcie » Wtyczki » Wtyczka cartpauj-pm email

 • To wtyczka prywatnych wiadomości. Jest w ustawieniach wybieranie powiadamiania na email o dodaniu nowej wiadomości. Pomimo tego, że wysyłam z różnych kont nie przychodzi na email żadne powiadomienie i oczywiście w ustawieniach jest zaznaczone, że chcę takie emaile otrzymywać. Oto kod:

  function sendEmail($to, $from)
  		{
  			$toOptions = $this->getUserOps($to);
  			$notify = $toOptions['allow_emails'];
  			if ($notify == 'true')
  			{
  				$sendername = get_bloginfo("name");
  				$sendermail = get_bloginfo("admin_email");
  				$uData = get_userdata($from);
  				$sendfrom = $uData->user_login;
  				$headers = "MIME-Version: 1.0\r\n" .
  					"From: ".$sendername." "."<".$sendermail.">\n" .
  					"Content-Type: text/html; charset=\"" . get_settings('blog_charset') . "\"\r\n";
  $mailMessage = __("Greetings from Site's Name! <br/><br/>You received a new message from", "cartpaujpm.")." ".$sendfrom.". ".__("<br/><br/>You can read the message at the <a href='http://www.yoursite.com/message-center/'>Message Center</a>.", "cartpaujpm");
  				$mailMessage = __("You have recieved a new message from", "cartpaujpm")." ".$sendfrom.", ".__("follow this link to view it", "cartpaujpm").": ".$this->pageURL;
  				$mUser = get_userdata($to);
  				$mailTo = $mUser->user_email;
  				@wp_mail($mailTo, __("New Message", "cartpaujpm"), $mailMessage, $headers);
  			}
  		}

  Czy spojrzy ktoś na ten kod i sprawdzi co z nim jest nie tak? Dziękuję.

Viewing 1 replies (of 1 total)
Viewing 1 replies (of 1 total)
 • Temat ‘Wtyczka cartpauj-pm email’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.