• Witam Was!

  Mam taki problem, chciałbym wstawić widget w określone przeze mnie podstrony WordPressa.

  W ogóle wyłączyłem sidebary na tej podstronie, na której właśnie chciałbym wstawić tylko jeden konkretny widget.

  Konkretnie chodzi o widget Q&A lite- chmura tagów

  Plugin ten ma następujący kod w swoim pliku [b]widgets.php[/b]

  <?php
  
  class QA_Widget_Helper extends WP_Widget {
  	var $default_instance = array();
  
  	function parse_instance( $instance ) {
  		return wp_parse_args( $instance, $this->default_instance );
  	}
  
  	function widget( $args, $instance ) {
  		$instance = $this->parse_instance( $instance );
  
  		extract($args);
  		$title = apply_filters('widget_title', $instance['title'], $instance, $this->id_base);
  
  		echo $before_widget;
  
  		if ( $title )
  			echo $before_title . $title . $after_title;
  
  		$this->content( $instance );
  
  		echo $after_widget;
  	}
  
  	function title_field( $title ) {
  ?>
  		<p>
  			<label for="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>"><?php _e( 'Title:', QA_TEXTDOMAIN ); ?></label>
  			<?php
  			echo _qa_html( 'input', array(
  				'class' => 'widefat',
  				'type' => 'text',
  				'id' => $this->get_field_id('title'),
  				'name' => $this->get_field_name('title'),
  				'value' => $title
  			) );
  			?>
  		</p>
  <?php
  	}
  }
  
  class QA_Widget_Questions extends QA_Widget_Helper {
  
  	var $default_instance = array(
  		'title' => '',
  		'which' => 'recent',
  		'number' => 5
  	);
  
  	function QA_Widget_Questions() {
  		$widget_ops = array( 'description' => __( 'List of questions', QA_TEXTDOMAIN ) );
  		$this->WP_Widget( 'questions', __( 'Questions', QA_TEXTDOMAIN ), $widget_ops );
  	}
  
  	function content( $instance ) {
  		global $post;
  
  		extract( $instance );
  
  		switch ( $which ) {
  			case 'recent':
  				$args = array();
  				break;
  			case 'popular':
  				$args = array( 'meta_key' => '_answer_count', 'orderby' => 'meta_value_num' );
  				break;
  			case 'unanswered':
  				$args = array( 'qa_unanswered' => true );
  				break;
  		}
  
  		$args = array_merge( $args, array(
  			'post_type' => 'question',
  			'posts_per_page' => 5,
  			'suppress_filters' => false
  		) );
  
  		echo '<ul>';
  		foreach ( get_posts( $args ) as $post ) {
  			setup_postdata( $post );
  
  			echo _qa_html( 'li', _qa_html( 'a', array( 'href' => get_permalink() ), get_the_title() ) );
  		}
  		echo '</ul>';
  
  		wp_reset_postdata();
  	}
  
  	function form( $instance ) {
  		$instance = $this->parse_instance( $instance );
  		$this->title_field( $instance['title'] );
  ?>
  
  		<p>
  			<label for="<?php echo $this->get_field_id('which'); ?>"><?php _e( 'Which:', QA_TEXTDOMAIN ); ?></label>
  			<select id="<?php echo $this->get_field_id('which'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('which'); ?>">
  				<?php
  				$options = array(
  					'recent' => __( 'Recent', QA_TEXTDOMAIN ),
  					'popular' => __( 'Popular', QA_TEXTDOMAIN ),
  					'unanswered' => __( 'Unanswered', QA_TEXTDOMAIN ),
  				);
  
  				foreach ( $options as $value => $title ) {
  					$attr = compact( 'value' );
  					if ( $instance['which'] == $value )
  						$attr['selected'] = 'selected';
  					echo _qa_html( 'option', $attr, $title );
  				}
  				?>
  			</select>
  		</p>
  		<p>
  			<label for="<?php echo $this->get_field_id('number'); ?>"><?php _e( 'Number of questions to show:', QA_TEXTDOMAIN ); ?></label>
  			<?php
  			echo _qa_html( 'input', array(
  				'type' => 'text',
  				'size' => 2,
  				'id' => $this->get_field_id('number'),
  				'name' => $this->get_field_name('number'),
  				'value' => $instance['number']
  			) );
  			?>
  		</p>
  <?php
  	}
  
  	function update( $new_instance, $old_instance ) {
  		$instance = $old_instance;
  		$new_instance = $this->parse_instance( $new_instance );
  		$instance['title'] = strip_tags( $new_instance['title'] );
  		$instance['which'] = $new_instance['which'];
  		$instance['number'] = (int) $new_instance['number'];
  		return $instance;
  	}
  }
  
  class QA_Widget_Tags extends QA_Widget_Helper {
  
  	var $default_instance = array(
  		'title' => '',
  	);
  
  	function QA_Widget_Tags() {
  		$widget_ops = array( 'description' => __( 'The most popular question tags in cloud format', QA_TEXTDOMAIN ) );
  		$this->WP_Widget( 'question_tags', __( 'Question Tags', QA_TEXTDOMAIN ), $widget_ops );
  	}
  
  	function widget( $args, $instance ) {
  		extract($args);
  
  		if ( !empty($instance['title']) ) {
  			$title = $instance['title'];
  		} else {
  			$tax = get_taxonomy( 'question_tag' );
  			$title = $tax->labels->name;
  		}
  		$title = apply_filters( 'widget_title', $title, $instance, $this->id_base );
  
  		echo $before_widget;
  
  		if ( $title )
  			echo $before_title . $title . $after_title;
  
  		echo '<div class="question-tagcloud">';
  		wp_tag_cloud( array(
  			'taxonomy' => 'question_tag',
  			'topic_count_text_callback' => array( $this, 'count_text_callback' ),
  		) );
  		echo "</div>\n";
  		echo $after_widget;
  	}
  
  	function count_text_callback( $count ) {
  		return sprintf( _n('%s question', '%s questions', $count), number_format_i18n( $count ) );
  	}
  
  	function form( $instance ) {
  		$instance = $this->parse_instance( $instance );
  		$this->title_field( $instance['title'] );
  	}
  
  	function update( $new_instance, $old_instance ) {
  		$instance = $old_instance;
  		$instance['title'] = strip_tags( $new_instance['title'] );
  
  		return $instance;
  	}
  }
  
  function qa_widgets_init() {
  	if ( !is_blog_installed() )
  		return;
  
  	register_widget( 'QA_Widget_Questions' );
  
  	register_widget( 'QA_Widget_Tags' );
  }
  
  add_action( 'widgets_init', 'qa_widgets_init' );

  Ogólnie plugin ten „wytwarza” 2 widgety: Questions oraz Questions Tags, ja chciałbym wstawić w określone przeze mnie miejsce właśnie już wspomnianą chmurę tagów, którą część kodu musiałbym wstawić w wybrane przeze mnie miejsce?

  Byłbym OGROMNIE wdzięczny jeśli mi ktoś pomoże 🙂

Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
 • dodajesz sobie dodatkowy sidebar w functions.php

  if ( function_exists('register_sidebar') )
    register_sidebar(array(
    'name' => 'nazwa-sidebara',
    'before_widget' => '<li id="%1$s" class="widget %2$s">',
    'after_widget' => '</li>',
    'before_title' => '<h2 class="widgettitle">',
    'after_title' => '</h2>',
    ));

  tylko sobie ustawiasz swoje parametry

  a potem w miejsce na stronie gdzie chcesz dać ten widget wpisujesz:

  <?php
  			/* Widgetized sidebar */
  			if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('nazwa-sidebara') ) : ?>
  			<?php endif; ?>

  no i potem sobie normalnie widzeta dodajesz 🙂

  mam nadzieję, że o to chodziło

  Thread Starter Camillus

  (@camillus)

  Wielkie dzięki! Działa jak natura chciała 🙂

Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
 • Temat ‘Wstawianie widgetu w określone miejsce na stronie:)’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.