Wsparcie » Motywy » Wpisy nie wyświetlają się w całości

 • Witam,

  Zmieniłam dziś motyw na „Bold Headline” i po publikacji wpisu okazało się, że nie wyświetla go w całości. Na głównej jest w części, jak powinien być, a gdy przechodzę na pojedynczy post, ucina wpis. Co ciekawe, wpisy archiwalne nie są ucięte – tylko ten nowy.

  Poniżej kod z content single.php

  <?php
  /**
   * @package Bold Headline
   */
  ?>
  
  <article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>
  
  	<div class="entry-summary">
  		<header class="entry-header">
  			<h1 class="entry-title"><?php the_title(); ?></h1>
  		</header><!-- .entry-header -->
  
  		<?php if (has_post_thumbnail()) {
  			the_post_thumbnail( 'bold-headline-image-post', array( 'class' => 'aligncenter' ) );
  		} ?>
  
  		<?php the_content( __( 'Read More <span class="meta-nav">→</span>', 'bold_headline' ) ); ?>
  		<?php
  			wp_link_pages( array(
  				'before' => '<div class="page-links">' . __( 'Pages:', 'bold_headline' ),
  				'after' => '</div>',
  			) );
  		?>
  	</div><!-- .entry-summary -->
  
  		<?php if ( 'post' == get_post_type() ) : ?>
  		<div class="entry-meta">
  			<?php bold_headline_posted_on_and_by(); ?>
  
  			<?php if ( 'post' == get_post_type() ) : // Hide category and tag text for pages on Search ?>
  				<?php
  					/* translators: used between list items, there is a space after the comma */
  					$categories_list = get_the_category_list( __( ', ', 'bold_headline' ) );
  					if ( $categories_list && bold_headline_categorized_blog() ) :
  				?>
  				<span class="cat-links genericon">
  					<?php printf( __( ' %1$s', 'bold_headline' ), $categories_list ); ?>
  				</span>
  				<?php endif; // End if categories ?>
  
  				<?php
  					/* translators: used between list items, there is a space after the comma */
  					$tags_list = get_the_tag_list( '', __( ', ', 'bold_headline' ) );
  					if ( $tags_list ) :
  				?>
  				<span class="tags-links genericon">
  					<?php printf( __( ' %1$s', 'bold_headline' ), $tags_list ); ?>
  				</span>
  				<?php endif; // End if $tags_list ?>
  			<?php endif; // End if 'post' == get_post_type() ?>
  
  			<?php if ( ! post_password_required() && ( comments_open() || '0' != get_comments_number() ) ) : ?>
  
  			<span class="comments-link genericon"><?php comments_popup_link( __( 'Leave a comment', 'bold_headline' ), __( '1 Comment', 'bold_headline' ), __( '% Comments', 'bold_headline' ) ); ?></span>
  			<?php endif; ?>
  
  			<?php edit_post_link( __( 'Edit', 'bold_headline' ), '<span class="edit-link genericon">', '</span>' ); ?>
  		</div><!-- .entry-meta -->
  		<?php endif; ?>
  
  </article><!-- #post-## -->
Viewing 1 replies (of 1 total)
Viewing 1 replies (of 1 total)
 • Temat ‘Wpisy nie wyświetlają się w całości’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.