Wsparcie » Wtyczki » wp get post – kodowanie

 • Witam. Wgrałem wtyczkę get post(http://wordpress.org/extend/plugins/get-post/). Niestety w tytułach zamiast polskich znaków są krzaczki… Co dziwnego treść wyświetla normalnie.. proszę o pomoc.. z góry thx

  kod wtyczki

  <?php<br />
  if (!class_exists('JamesGetPost'))<br />
  {<br />
  	class JamesGetPost<br />
  	{<br />
  		function JamesGetPost()<br />
  		{<br />
  		}</p>
  <p>		function get_post($tag='')<br />
  		{<br />
  			global $wp_query, $post, $id;<br />
  			$temp_query = clone $wp_query;<br />
  			$temp_post = clone $post;<br />
  			$temp_id = $id;<br />
  			$tag=htmlentities($tag);<br />
  			$myq = new WP_Query("tag=$tag&showposts=1");<br />
  			if ( $myq->have_posts() ) while ( $myq->have_posts() )<br />
  			{<br />
  				$myq->the_post();<br />
  				$pc='';<br />
  				$pc='<div class="post" id="post-'.$post->ID.'">';<br />
  				$pc.='<h2><a href="'.get_permalink().'" rel="bookmark">'.htmlentities($post->post_title).'</a></h2>';<br />
  				$pc.=$post->post_date;<br />
  				$pc.='<div class="entry">';<br />
  				$pc.=$post->post_content;<br />
  				$pc.='</div>';<br />
  				$pc.='</div>';<br />
  			}<br />
  			$wp_query = clone $temp_query;<br />
  			$post = clone $temp_post;<br />
  			$id = $temp_id;<br />
  			return $pc;<br />
  		}</p>
  <p>		function read_params($params)<br />
  		{<br />
  			$re = '/tag="(?<tag>.+)"/';<br />
  			preg_match($re, $params, $matches);<br />
  			$tag = $matches['tag'];<br />
  			// Post content would be here<br />
  			return $this->get_post($tag);<br />
  		}<br />
  		function scan_content($content = '')<br />
  		{<br />
  			$re = '/(?<str>\[get\-post(?<params>.*)\])/';<br />
  			if (preg_match($re, $content, $matches))<br />
  			{<br />
  				$params = $matches['params'];<br />
  				$replace = $matches['str'];<br />
  				// Post content would be here<br />
  				$postcontent = $this->read_params($params);<br />
  				$content = str_replace($replace, $postcontent, $content);<br />
  			}<br />
  			return $content;<br />
  		}<br />
  	}</p>
  <p>}</p>
  <p>if (class_exists('JamesGetPost'))<br />
  {<br />
  	$getpostplugin = new JamesGetPost();<br />
  }</p>
  <p>if (isset($getpostplugin))<br />
  {<br />
  	add_filter('the_content', array($getpostplugin, 'scan_content'));<br />
  }</p>
  <p>?>

  kodowanie strony utf-8

Viewing 13 replies - 16 through 28 (of 28 total)
 • <?php the_content(); ?>
  zamień na
  <?php the_content('Przeczytaj resztę wpisu &raquo;'); ?>

  Thread Starter kidler

  (@kidler)

  próbowałem tego już wcześniej, ale spróbowałem teraz ponownie i normalnie wyświetla cały wpis a nie tylko jedną stronę…

  No to ja już nie wiem…
  Może po prostu edytuj plik index.php swojej skóry i tam powrzucaj wszystkie php-owe zapytania…

  Thread Starter kidler

  (@kidler)

  ale to jak do index.php wrzucę ten kod to on się chyba nie wyświetli bo jako str główna jest ustawiona strona o id 6??

  Wyświetli się. Jedno drugiego nie wyklucza. Znajdź w index.php:

  <?php endif; ?>
  </div>

  i zaraz po tym dodaj:

  <div id="post-2" class="post">
  <?php $recent = new WP_Query("showposts=1"); while($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?>
  
  <h2><a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
  <?php the_content('Przeczytaj resztę wpisu &raquo;'); ?>
  <p align="center">Zapisany w <?php the_category(', '); ?> | <?php comments_number('Brak komentarzy', '1 komentarz', 'komentarzy: %'); ?></p>
  <?php endwhile; ?>
  </div>

  I deaktywuj wtyczkę Exec-PHP.

  Thread Starter kidler

  (@kidler)

  nie działa.. tzn… wpis się nie wyświetla…

  a dodanie
  <?php rewind_posts(); ?>
  pomiędzy pętle nie pomaga?

  Thread Starter kidler

  (@kidler)

  też nie wyświetla xP

  brak pomyślunku od autora wtyczki…

  zmień:

  $tag=htmlentities($tag);<br />

  na:

  $tag=htmlentities($tag, ENT_NOQUOTES, 'utf-8');

  oraz tytuł:

  htmlentities($post->post_title)

  na:

  htmlentities($post->post_title, ENT_NOQUOTES, 'utf-8')

  Thread Starter kidler

  (@kidler)

  dzięki wielkie działa… ale to gdzie wstawić:

  global $more;
        $more = 0;

  żeby wtyczka wyświetlała tylko 1 stronę wpisu…

  Gdzieś na początku 🙂

  Thread Starter kidler

  (@kidler)

  już pomysłów mi brakuje 🙁

  <?php
  global $more;
        $more = 0;
  if (!class_exists('JamesGetPost'))
  {
  global $more;
        $more = 0;
    class JamesGetPost
    {
      function JamesGetPost()
      {
      }
  
      function get_post($tag='')
      {
        global $wp_query, $post, $id, $more;
        $temp_query = clone $wp_query;
        $temp_post = clone $post;
        $temp_id = $id;
        $more = 0;
        $tag=htmlentities($tag, ENT_NOQUOTES, 'utf-8');
        $myq = new WP_Query("tag=$tag&showposts=1");
        if ( $myq->have_posts() ) while ( $myq->have_posts() )
        {
  
          $myq->the_post();
          $pc='<div class="post" id="post-'.$post->ID.'">';
          $pc.='<h2><a href="'.get_permalink().'" rel="bookmark">'.htmlentities($post->post_title, ENT_NOQUOTES, 'utf-8').'</a></h2>';
          $pc.='<div class="entry">';
          $pc.=$post->post_content;
          $pc.='</div>';
          $pc.='</div>';
        }
        global $more;
        $more = 0;
        $wp_query = clone $temp_query;
        $post = clone $temp_post;
        $id = $temp_id;
        return $pc;
      }
  
      function read_params($params)
      {
        $re = '/tag="(?<tag>.+)"/';
        preg_match($re, $params, $matches);
        $tag = $matches['tag'];
        // Post content would be here
        global $more;
        $more = 0;
        return $this->get_post($tag);
        global $more;
        $more = 0;
      }
      function scan_content($content = '')
      {
        $re = '/(?<str>\[get\-post(?<params>.*)\])/';
        if (preg_match($re, $content, $matches))
        {
          global $more;
        $more = 0;
          $params = $matches['params'];
          $replace = $matches['str'];
          // Post content would be here
          $postcontent = $this->read_params($params);
          $content = str_replace($replace, $postcontent, $content);
        }
        return $content;
      }
    }
  
  }
  
  if (class_exists('JamesGetPost'))
  {
    $getpostplugin = new JamesGetPost();
  }
  
  if (isset($getpostplugin))
  {
    add_filter('the_content', array($getpostplugin, 'scan_content'));
  }
  
  ?>

  jest dobrze, grobal definiuje się po otwarciu funkcji… niestety odeślę cię do manuala bo jest najlepszy pod słońcem i księżycem: http://www.php.net/manual/pl/

Viewing 13 replies - 16 through 28 (of 28 total)
 • Temat ‘wp get post – kodowanie’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.