Wsparcie » Zaawansowane » WordPress nie działa paginacja

 • Cześć, próbuję dodać paginację do listy wpisów. W wordpresie ustawiłem do wyświetlania 3 na stronę.

  Dodawałem funkcje do paginacji, ze strony Wp: https://codex.wordpress.org/Pagination . Czy mógłby ktoś pomóc?

  <section class="page-section" id="blog">
      <div class="container">
          <div class="row">
          <?php $paged = ( get_query_var( 'paged' ) ) ? absint( get_query_var( 'paged' ) ) : 1;
          global $post;
          $args = array(
          'posts_per_page'=>get_option('posts_per_page'),
          'paged' => ( get_query_var('paged') ? get_query_var('paged') : 1 )
          );
          $myposts = get_posts( $args );
          foreach ( $myposts as $post ) : setup_postdata( $post ); ?>
   
            <div class="col-md-4">
               <a href="<?php the_permalink(); ?>">
                <img class="post-thumbnail" src="<?php the_post_thumbnail_url('medium_large'); ?>"/>
               </a>
               <div class="post-details">
                 <h6><?php echo get_the_date('j F Y'); ?></h6>
                 <h6>Nazwa kategorii: <?php echo the_category(' '); ?> </h6>
                 <h3><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>
                 <p>
                   <?php the_excerpt(); ?>
                 </p>
               </div>
            </div>
             
          <?php endforeach;
             
          wp_reset_postdata(); 
           
            ?>
           
          </div>
          
      </div>  
    
  </section>
 • Temat ‘WordPress nie działa paginacja’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.