Wsparcie » Wtyczki » Własny metabox problem z zapisem i wczytaniem danych

 • Witam mam problem z zapisywaniem tekstu zawartego w polach tekstowych z metabox’u. Otóż mimo generowania funkcji na podstawie poradników nie zapisuje oraz nie wczytuje wprowadzonych danych wszystko zastępuje znakiem – „.

  Kod:

  add_action ('add_meta_boxes', 'linkbox_add');
  		function linkbox_add () {
  			add_meta_box ( 'linkbox', __('Linkbox' , 'linkbox-TEXTDOMAIN'), 'linkbox_callback', 'discography');
  		}
  
  		function linkbox_callback( $post ) {
  			$values = get_post_custom ($post->ID);
  			$buy_link = isset( $values['linkbox_buy'] ) ? esc_attr( $values['linkbox_buy'][0] ) : ”;
  			$download_link = isset( $values['linkbox_download'] ) ? esc_attr( $values['linkbox_download'][0] ) : ”;
  			$listen_link = isset( $values['linkbox_listen'] ) ? esc_attr( $values['linkbox_listen'][0] ) : ”;
  
  			?>
  				<p>
  				<label for='linkbox_buy'>Link do sklepu:</label>
  				<br>
  				<input type='text' name='linkbox_buy' id='linkbox_buy' value='<?php echo $buy_link; ?>' />
  				</p>
  
  				<p>
  				<label for='linkbox_download'>Link do downloadu:</label>
  				<br>
  				<input type='text' name='linkbox_download' id='linkbox_download' value='<?php echo $download_link; ?>' />
  				</p>
  
  				<p>
  				<label for='linkbox_listen'>Link do odsłuchu:</label>
  				<br>
  				<input type='text' name='linkbox_listen' id='linkbox_listen' value='<?php echo $listen_link; ?>' />
  				</p>
  			<?php
  		}
  
  	// METABOX SAVE FOR DISCOGRAPHY
  
  	function linkbox_save( $post_id ) {
    // Checks save status
    $is_autosave = wp_is_post_autosave( $post_id );
    $is_revision = wp_is_post_revision( $post_id );
    $is_valid_nonce = ( isset( $_POST[ 'prfx_nonce' ] ) && wp_verify_nonce( $_POST[ 'prfx_nonce' ], basename( __FILE__ ) ) ) ? 'true' : 'false';
    // Exits script depending on save status
    if ( $is_autosave || $is_revision || !$is_valid_nonce ) {return;}
    // Checks for input and sanitizes/saves if needed
    if( isset( $_POST[ 'meta-text' ] ) ) {update_post_meta( $post_id, 'meta-text', sanitize_text_field( $_POST[ 'meta-text' ] ) );}
  	}
  
  	add_action( 'save_post', 'linkbox_save' );
  
  	// Retrieves the stored value from the database
    $meta_value = get_post_meta( get_the_ID(), 'meta-text', true );
  
    // Checks and displays the retrieved value
    if( !empty( $meta_value ) ) {
      echo $meta_value;
    }

  Nie mam pojęcia co z tym zrobić. Szukam w necie tydzień i nic. Po przeczytaniu XX poradników wiem tylko, że poprawnie tworzę pola, a przynajmniej, że się wyświetlają 🙂

 • Temat ‘Własny metabox problem z zapisem i wczytaniem danych’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.