• Witam mam sobie własny formularz na stronie w fancybox

  <a href="#contact_form_pop" class="fancybox" target="_blank" rel="nofollow" ><img src="/wp-content/uploads/2015/02/contact.jpg"></a>
                    <div style="display:none" class="fancybox-hidden">
                    <div id="contact_form_pop">
                     <form class="form" action="wyslij.php" accept-charset="ISO-8859-2" method="post" name="formka">
                      <p style="text-align:center; font-size:18px;">Szukasz informacji, masz wątpliwości, potrzebujesz pomocy?</p>
                      <p style="text-align:center; font-size:18px;"> napisz do mnie!</p>
                      <input type="text" class="input" name="imie" placeholder="Imię i Nazwisko *" pattern="^[a-zA-Z ŁŻŹŃÓĘĄąćęłńóśźż ]+$" title="Podaj imię" required>
                      <input type="text" class="input" name="telefon" min="1" maxlength="11" pattern="^[0-9 ]+$" placeholder="Telefon *" title="Format: 601 100 200" required/>
                      <input type="email" class="input" name="email" placeholder="Email *" required>
                      <textarea name="textarea">Wpisz wiadomość</textarea>
                      <input type="submit" value="Wyślij" class="wpcf7-form-control wpcf7-submit btn-contact" />
                      <p>* - pole wymagane</p>
                     </form>
                    </div>

  tutaj ładnie wszystko przesyła postem do pliku wyślij.php, lecz gdy chce wysłać maila phpmailerem to nie ładuje tych zmiennych juz do odpowiednich zmiennych

  <?php
  
  	$dokogo = $_POST['email'];
  	$imie = $_POST['imie'];
  	$telefon = $_POST['telefon'];
  	$emailosoby = $_POST['emailosoby'];
  	$tresc = $_POST['textarea'];
  
  	require("phpmailer/PHPMailerAutoload.php"); 
  
  		$mail = new PHPMailer();
  		$mail->IsSMTP();
  		$mail->Host = "smtp.office365.com";
  		$mail->Mailer = "smtp";
  		$mail->SMTPAuth = true;
  		$mail->SMTPSecure = "tls";
  		$mail->Username = 'user';
  		$mail->Password = 'pass';
  		$mail->From = "ktos";
  		$mail->Subject = "Link na stronę klienta";
  		$mail->FromName = "...";
  		$mail->CharSet = "UTF-8";
  		$mail->Port = 587;
  		$mail->AddAddress($dokogo,"First Last");
  
  		$text_body = "Od: ".$_POST['emailosoby']."\nImię: ".$_POST['imie']."\nTelefon:".$_POST['telefon']."\nTreść: ".$_POST['textarea'];
  
  		$mail->Body = $text_body; 
  
  			if (!$mail->send()) {
  			  echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
  			} else {
  			  header( 'Location: http://jakasstrona.pl' );
  			}
  
  ?>
 • Temat ‘Właśny formularz na stronie’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.