Wsparcie » Motywy » Wigdet rozwala się we wpisach – działa na stronach

 • Rozwiązany pitfromhell

  (@pitfromhell)


  Witam!
  Tworzę sobie nową stronkę na szablonie Kopa Theme i mam problem z jednym z widgetów.
  Otóż widget, który pokazuje najnowsze, najpopularniejsze, losowe wpisy psuje się po wejściu na którykolwiek wpis. Działa natomiast bez zarzutów na stronie główniej oraz tworzonych stronach.
  Tutaj działający: http://remontujemy.org/
  Tutaj rozjeżdżający się http://remontujemy.org/witamy/

  Oto kod tego wigdeta:

  <?php

  class kopa_combo_widget extends WP_Widget {

  function __construct() {
  $widget_ops = array(‚classname’ => ‚kp-accordion-widget’, ‚description’ => __(‚Display your popular posts, recent posts, popular by comment posts and random posts’, kopa_get_domain()));
  $control_ops = array(‚width’ => ‚auto’, ‚height’ => ‚auto’);
  parent::__construct(‚kp-accordion-widget’, __(‚Kopa Combo Widget’, kopa_get_domain()), $widget_ops, $control_ops);
  }

  function widget($args, $instance) {
  extract($args);

  echo $before_widget;

  $kopa_tab_args = array();
  if ($instance[‚title1’]) {
  $kopa_tab_args[] = array(
  ‚label’ => $instance[‚title1’],
  ‚orderby’ => ‚date’,
  ‚post_per_page’ => $instance[‚num1’]
  );
  }

  if ($instance[‚title2’]) {
  $kopa_tab_args[] = array(
  ‚label’ => $instance[‚title2’],
  ‚orderby’ => ‚popular’,
  ‚post_per_page’ => $instance[‚num2’]
  );
  }

  if ($instance[‚title3’]) {
  $kopa_tab_args[] = array(
  ‚label’ => $instance[‚title3’],
  ‚orderby’ => ‚most_comment’,
  ‚post_per_page’ => $instance[‚num3’]
  );
  }

  if ($instance[‚title4’]) {
  $kopa_tab_args[] = array(
  ‚label’ => $instance[‚title4’],
  ‚orderby’ => ‚random’,
  ‚post_per_page’ => $instance[‚num4’]
  );
  }
  ?>
  <div class=”acc-wrapper”>
  <?php foreach ($kopa_tab_args as $kopa_tab_arg) { ?>
  <?php
  $kopa_query[‚posts_per_page’] = $kopa_tab_arg[‚post_per_page’];
  $kopa_query[‚orderby’] = $kopa_tab_arg[‚orderby’];
  if (isset($instance[‚kopa_timestamp’])){
  $kopa_query[‚date_query’] = $instance[‚kopa_timestamp’];
  }
  $kopa_my_query = kopa_widget_posttype_build_query($kopa_query);
  ?>
  <div class=”accordion-title”>
  <h3><?php echo $kopa_tab_arg[‚label’]; ?></h3>
  <span>+</span>
  </div>
  <div class=”accordion-container”>

   <?php
   if ($kopa_my_query->have_posts()): while ($kopa_my_query->have_posts()): $kopa_my_query->the_post();
   ?>

  • <article class=”entry-item clearfix”>
   <?php if (has_post_thumbnail()) { ?>
   <div class=”entry-thumb”>
   „>
   <?php the_post_thumbnail(‚kopa-image-size-1’); ?>

   </div>
   <?php } ?>
   <div class=”entry-content”>
   <header>
   <h6 class=”entry-title”>„><?php the_title(); ?></h6>
   <?php if (get_the_category()) { ?>
   <span class=”entry-categories”><?php echo __(‚Posted in:’, kopa_get_domain()); ?> <?php the_category(‚, ‚); ?></span>
   <?php } // endif ?>
   <?php if(comments_open()){ ?>
   <span class=”entry-comments”><span class=”entry-bullet”></span><?php echo __(‚Comments’, kopa_get_domain()); ?>: <?php comments_popup_link(__(‚0’,kopa_get_domain()), __(‚1’,kopa_get_domain()), __(‚%’,kopa_get_domain())); ?> </span>
   <?php } ?>
   </header>
   </div>
   </article>
  • <?php
   endwhile;
   endif;
   wp_reset_postdata();
   ?>

  </div>
  <?php } ?>

  </div>

  <?php
  echo $after_widget;
  }

  function update($new_instance, $old_instance) {

  $instance = $old_instance;
  $instance[‚title1’] = strip_tags($new_instance[‚title1’]);
  $instance[‚num1’] = strip_tags($new_instance[‚num1’]);
  $instance[‚title2’] = strip_tags($new_instance[‚title2’]);
  $instance[‚num2’] = strip_tags($new_instance[‚num2’]);
  $instance[‚title3’] = strip_tags($new_instance[‚title3’]);
  $instance[‚num3’] = strip_tags($new_instance[‚num3’]);
  $instance[‚title4’] = strip_tags($new_instance[‚title4’]);
  $instance[‚num4’] = strip_tags($new_instance[‚num4’]);
  $instance[‚kopa_timestamp’] = $new_instance[‚kopa_timestamp’];
  return $instance;
  }

  function form($instance) {

  $instance = wp_parse_args((array) $instance, array(
  ‚title1’ => __(‚Latest’, kopa_get_domain()),
  ‚num1’ => 5,
  ‚title2’ => __(‚Popular’, kopa_get_domain()),
  ‚num2’ => 5,
  ‚title3’ => __(‚Most comment’, kopa_get_domain()),
  ‚num3’ => 5,
  ‚title4’ => __(‚Random’, kopa_get_domain()),
  ‚num4’ => 5,
  ‚kopa_timestamp’ => ”,));
  $title1 = strip_tags($instance[‚title1’]);
  $num1 = strip_tags($instance[‚num1’]);
  $title2 = strip_tags($instance[‚title2’]);
  $num2 = strip_tags($instance[‚num2’]);
  $title3 = strip_tags($instance[‚title3’]);
  $num3 = strip_tags($instance[‚num3’]);
  $title4 = strip_tags($instance[‚title4’]);
  $num4 = strip_tags($instance[‚num4’]);
  $form[‚kopa_timestamp’] = $instance[‚kopa_timestamp’];
  ?>
  <p>
  <label for=”<?php echo $this->get_field_id(‚title1’); ?>”><?php echo __(‚Latest post title:’, kopa_get_domain()); ?></label>
  <input class=”widefat” id=”<?php echo $this->get_field_id(‚title1’); ?>” name=”<?php echo $this->get_field_name(‚title1’); ?>” type=”text” value=”<?php echo esc_attr($title1); ?>” />

  </p>

  <p>
  <label for=”<?php echo $this->get_field_id(‚num1’); ?>”><?php echo __(‚Number of latest posts’, kopa_get_domain()); ?></label>
  <input class=”widefat” id=”<?php echo $this->get_field_id(‚num1’); ?>” name=”<?php echo $this->get_field_name(‚num1’); ?>” type=”number” value=”<?php echo $num1; ?>” />

  </p>
  <p>
  <label for=”<?php echo $this->get_field_id(‚title2’); ?>”><?php echo __(‚Most viewed title:’, kopa_get_domain()); ?></label>
  <input class=”widefat” id=”<?php echo $this->get_field_id(‚title2’); ?>” name=”<?php echo $this->get_field_name(‚title2’); ?>” type=”text” value=”<?php echo esc_attr($title2); ?>” />

  </p>
  <p>
  <label for=”<?php echo $this->get_field_id(‚num2’); ?>”><?php echo __(‚Number of most viewed posts’, kopa_get_domain()); ?></label>
  <input class=”widefat” id=”<?php echo $this->get_field_id(‚num2’); ?>” name=”<?php echo $this->get_field_name(‚num2’); ?>” type=”number” value=”<?php echo $num2; ?>” />

  </p>
  <p>
  <label for=”<?php echo $this->get_field_id(‚title3’); ?>”><?php echo __(‚Most comment title:’, kopa_get_domain()); ?></label>
  <input class=”widefat” id=”<?php echo $this->get_field_id(‚title3’); ?>” name=”<?php echo $this->get_field_name(‚title3’); ?>” type=”text” value=”<?php echo esc_attr($title3); ?>” />

  </p>
  <p>
  <label for=”<?php echo $this->get_field_id(‚num3’); ?>”><?php echo __(‚Number of most comment posts’, kopa_get_domain()); ?></label>
  <input class=”widefat” id=”<?php echo $this->get_field_id(‚num3’); ?>” name=”<?php echo $this->get_field_name(‚num3’); ?>” type=”number” value=”<?php echo $num3; ?>” />

  </p>
  <p>
  <label for=”<?php echo $this->get_field_id(‚title4’); ?>”><?php echo __(‚Random title:’, kopa_get_domain()); ?></label>
  <input class=”widefat” id=”<?php echo $this->get_field_id(‚title4’); ?>” name=”<?php echo $this->get_field_name(‚title4’); ?>” type=”text” value=”<?php echo esc_attr($title4); ?>” />

  </p>
  <p>
  <label for=”<?php echo $this->get_field_id(‚num4’); ?>”><?php echo __(‚Number of random posts’, kopa_get_domain()); ?></label>
  <input class=”widefat” id=”<?php echo $this->get_field_id(‚num4’); ?>” name=”<?php echo $this->get_field_name(‚num4’); ?>” type=”number” value=”<?php echo $num4; ?>” />

  </p>

  <?php
  kopa_print_timeago($this->get_field_id(‚kopa_timestamp’), $this->get_field_name(‚kopa_timestamp’), $form[‚kopa_timestamp’]);?>

  <?php
  }

  }

  Proszę o pomoc

 • The topic ‘Wigdet rozwala się we wpisach – działa na stronach’ is closed to new replies.