Wsparcie » Motywy » Wigdet rozwala się we wpisach – działa na stronach

 • Rozwiązano pitfromhell

  (@pitfromhell)


  Witam!
  Tworzę sobie nową stronkę na szablonie Kopa Theme i mam problem z jednym z widgetów.
  Otóż widget, który pokazuje najnowsze, najpopularniejsze, losowe wpisy psuje się po wejściu na którykolwiek wpis. Działa natomiast bez zarzutów na stronie główniej oraz tworzonych stronach.
  Tutaj działający: http://remontujemy.org/
  Tutaj rozjeżdżający się http://remontujemy.org/witamy/

  Oto kod tego wigdeta:

  <?php

  class kopa_combo_widget extends WP_Widget {

  function __construct() {
  $widget_ops = array(’classname’ => 'kp-accordion-widget’, 'description’ => __(’Display your popular posts, recent posts, popular by comment posts and random posts’, kopa_get_domain()));
  $control_ops = array(’width’ => 'auto’, 'height’ => 'auto’);
  parent::__construct(’kp-accordion-widget’, __(’Kopa Combo Widget’, kopa_get_domain()), $widget_ops, $control_ops);
  }

  function widget($args, $instance) {
  extract($args);

  echo $before_widget;

  $kopa_tab_args = array();
  if ($instance[’title1′]) {
  $kopa_tab_args[] = array(
  'label’ => $instance[’title1′],
  'orderby’ => 'date’,
  'post_per_page’ => $instance[’num1′]
  );
  }

  if ($instance[’title2′]) {
  $kopa_tab_args[] = array(
  'label’ => $instance[’title2′],
  'orderby’ => 'popular’,
  'post_per_page’ => $instance[’num2′]
  );
  }

  if ($instance[’title3′]) {
  $kopa_tab_args[] = array(
  'label’ => $instance[’title3′],
  'orderby’ => 'most_comment’,
  'post_per_page’ => $instance[’num3′]
  );
  }

  if ($instance[’title4′]) {
  $kopa_tab_args[] = array(
  'label’ => $instance[’title4′],
  'orderby’ => 'random’,
  'post_per_page’ => $instance[’num4′]
  );
  }
  ?>
  <div class=”acc-wrapper”>
  <?php foreach ($kopa_tab_args as $kopa_tab_arg) { ?>
  <?php
  $kopa_query[’posts_per_page’] = $kopa_tab_arg[’post_per_page’];
  $kopa_query[’orderby’] = $kopa_tab_arg[’orderby’];
  if (isset($instance[’kopa_timestamp’])){
  $kopa_query[’date_query’] = $instance[’kopa_timestamp’];
  }
  $kopa_my_query = kopa_widget_posttype_build_query($kopa_query);
  ?>
  <div class=”accordion-title”>
  <h3><?php echo $kopa_tab_arg[’label’]; ?></h3>
  <span>+</span>
  </div>
  <div class=”accordion-container”>

   <?php
   if ($kopa_my_query->have_posts()): while ($kopa_my_query->have_posts()): $kopa_my_query->the_post();
   ?>

  • <article class=”entry-item clearfix”>
   <?php if (has_post_thumbnail()) { ?>
   <div class=”entry-thumb”>
   „>
   <?php the_post_thumbnail(’kopa-image-size-1′); ?>

   </div>
   <?php } ?>
   <div class=”entry-content”>
   <header>
   <h6 class=”entry-title”>„><?php the_title(); ?></h6>
   <?php if (get_the_category()) { ?>
   <span class=”entry-categories”><?php echo __(’Posted in:’, kopa_get_domain()); ?> <?php the_category(’, ’); ?></span>
   <?php } // endif ?>
   <?php if(comments_open()){ ?>
   <span class=”entry-comments”><span class=”entry-bullet”></span><?php echo __(’Comments’, kopa_get_domain()); ?>: <?php comments_popup_link(__(’0′,kopa_get_domain()), __(’1′,kopa_get_domain()), __(’%’,kopa_get_domain())); ?> </span>
   <?php } ?>
   </header>
   </div>
   </article>
  • <?php
   endwhile;
   endif;
   wp_reset_postdata();
   ?>

  </div>
  <?php } ?>

  </div>

  <?php
  echo $after_widget;
  }

  function update($new_instance, $old_instance) {

  $instance = $old_instance;
  $instance[’title1′] = strip_tags($new_instance[’title1′]);
  $instance[’num1′] = strip_tags($new_instance[’num1′]);
  $instance[’title2′] = strip_tags($new_instance[’title2′]);
  $instance[’num2′] = strip_tags($new_instance[’num2′]);
  $instance[’title3′] = strip_tags($new_instance[’title3′]);
  $instance[’num3′] = strip_tags($new_instance[’num3′]);
  $instance[’title4′] = strip_tags($new_instance[’title4′]);
  $instance[’num4′] = strip_tags($new_instance[’num4′]);
  $instance[’kopa_timestamp’] = $new_instance[’kopa_timestamp’];
  return $instance;
  }

  function form($instance) {

  $instance = wp_parse_args((array) $instance, array(
  'title1′ => __(’Latest’, kopa_get_domain()),
  'num1′ => 5,
  'title2′ => __(’Popular’, kopa_get_domain()),
  'num2′ => 5,
  'title3′ => __(’Most comment’, kopa_get_domain()),
  'num3′ => 5,
  'title4′ => __(’Random’, kopa_get_domain()),
  'num4′ => 5,
  'kopa_timestamp’ => ”,));
  $title1 = strip_tags($instance[’title1′]);
  $num1 = strip_tags($instance[’num1′]);
  $title2 = strip_tags($instance[’title2′]);
  $num2 = strip_tags($instance[’num2′]);
  $title3 = strip_tags($instance[’title3′]);
  $num3 = strip_tags($instance[’num3′]);
  $title4 = strip_tags($instance[’title4′]);
  $num4 = strip_tags($instance[’num4′]);
  $form[’kopa_timestamp’] = $instance[’kopa_timestamp’];
  ?>
  <p>
  <label for=”<?php echo $this->get_field_id(’title1′); ?>”><?php echo __(’Latest post title:’, kopa_get_domain()); ?></label>
  <input class=”widefat” id=”<?php echo $this->get_field_id(’title1′); ?>” name=”<?php echo $this->get_field_name(’title1′); ?>” type=”text” value=”<?php echo esc_attr($title1); ?>” />

  </p>

  <p>
  <label for=”<?php echo $this->get_field_id(’num1′); ?>”><?php echo __(’Number of latest posts’, kopa_get_domain()); ?></label>
  <input class=”widefat” id=”<?php echo $this->get_field_id(’num1′); ?>” name=”<?php echo $this->get_field_name(’num1′); ?>” type=”number” value=”<?php echo $num1; ?>” />

  </p>
  <p>
  <label for=”<?php echo $this->get_field_id(’title2′); ?>”><?php echo __(’Most viewed title:’, kopa_get_domain()); ?></label>
  <input class=”widefat” id=”<?php echo $this->get_field_id(’title2′); ?>” name=”<?php echo $this->get_field_name(’title2′); ?>” type=”text” value=”<?php echo esc_attr($title2); ?>” />

  </p>
  <p>
  <label for=”<?php echo $this->get_field_id(’num2′); ?>”><?php echo __(’Number of most viewed posts’, kopa_get_domain()); ?></label>
  <input class=”widefat” id=”<?php echo $this->get_field_id(’num2′); ?>” name=”<?php echo $this->get_field_name(’num2′); ?>” type=”number” value=”<?php echo $num2; ?>” />

  </p>
  <p>
  <label for=”<?php echo $this->get_field_id(’title3′); ?>”><?php echo __(’Most comment title:’, kopa_get_domain()); ?></label>
  <input class=”widefat” id=”<?php echo $this->get_field_id(’title3′); ?>” name=”<?php echo $this->get_field_name(’title3′); ?>” type=”text” value=”<?php echo esc_attr($title3); ?>” />

  </p>
  <p>
  <label for=”<?php echo $this->get_field_id(’num3′); ?>”><?php echo __(’Number of most comment posts’, kopa_get_domain()); ?></label>
  <input class=”widefat” id=”<?php echo $this->get_field_id(’num3′); ?>” name=”<?php echo $this->get_field_name(’num3′); ?>” type=”number” value=”<?php echo $num3; ?>” />

  </p>
  <p>
  <label for=”<?php echo $this->get_field_id(’title4′); ?>”><?php echo __(’Random title:’, kopa_get_domain()); ?></label>
  <input class=”widefat” id=”<?php echo $this->get_field_id(’title4′); ?>” name=”<?php echo $this->get_field_name(’title4′); ?>” type=”text” value=”<?php echo esc_attr($title4); ?>” />

  </p>
  <p>
  <label for=”<?php echo $this->get_field_id(’num4′); ?>”><?php echo __(’Number of random posts’, kopa_get_domain()); ?></label>
  <input class=”widefat” id=”<?php echo $this->get_field_id(’num4′); ?>” name=”<?php echo $this->get_field_name(’num4′); ?>” type=”number” value=”<?php echo $num4; ?>” />

  </p>

  <?php
  kopa_print_timeago($this->get_field_id(’kopa_timestamp’), $this->get_field_name(’kopa_timestamp’), $form[’kopa_timestamp’]);?>

  <?php
  }

  }

  Proszę o pomoc

 • Temat ‘Wigdet rozwala się we wpisach – działa na stronach’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.