• Po pobulikacji postu na stronie głównej widget postcarousel nadaje różne rozmiary obrazków. Za duży, za mały.

  Jest jakaś formuła do wpisania by był to określony rozmiar jak w poniższym przykładzie?

  Przykład widgetu : http://themes.fuelthemes.net/?theme=thevoux

  KOD:

  <?php function thb_postcarousel( $atts, $content = null ) {
  $atts = vc_map_get_attributes( 'thb_postcarousel’, $atts );
  extract( $atts );

  ob_start();
  switch($style) {
  case 'style1′:
  $style_class = 'featured-style4′;
  break;
  case 'style2′:
  $style_class = 'featured-style5′;
  break;
  case 'style3′:
  $style_class = 'featured-style6′;
  break;
  }
  $pagi = ($pagination == 'true’ ? 'true’ : 'false’);
  $nav = ($navigation == 'true’ ? 'true’ : 'false’);

  $args = array(
  'nopaging’ => 0,
  'post_type’=>’post’,
  'post_status’ => 'publish’,
  'ignore_sticky_posts’ => 1,
  'no_found_rows’ => true,
  'suppress_filters’ => 0
  );
  if ($offset) {
  $args = wp_parse_args(
  array(
  'offset’ => $offset,
  )
  , $args );
  }
  if ($source == 'most-recent’) {
  $excluded_tag_ids = explode(’,’,$excluded_tag_ids);
  $excluded_cat_ids = explode(’,’,$excluded_cat_ids);
  $args = wp_parse_args(
  array(
  'showposts’ => $item_count,
  'tag__not_in’ => $excluded_tag_ids,
  'category__not_in’ => $excluded_cat_ids
  )
  , $args );
  } else if ($source == 'by-category’) {
  if (!empty($cat)) {
  $cats = explode(’,’,$cat);
  $args = wp_parse_args(
  array(
  'showposts’ => $item_count,
  'category__in’ => $cats
  )
  , $args );
  }
  } else if ($source == 'by-id’) {
  $post_id_array = explode(’,’, $post_ids);

  $args = wp_parse_args(
  array(
  'post__in’ => $post_id_array,
  'showposts’ => 99
  )
  , $args );
  } else if ($source == 'by-tag’) {
  $post_tag_array = explode(’,’, $tag_slugs);

  $args = wp_parse_args(
  array(
  'showposts’ => $item_count,
  'tag_slug__in’ => $post_tag_array
  )
  , $args );
  } else if ($source == 'by-share’) {

  $args = wp_parse_args(
  array(
  'showposts’ => $item_count,
  'meta_key’ => 'thb_pssc_counts’,
  'orderby’ => 'meta_value_num’
  )
  , $args );
  } else if ($source == 'by-author’) {
  $post_author_array = explode(’,’, $author_ids);

  $args = wp_parse_args(
  array(
  'showposts’ => $item_count,
  'author__in’ => $post_author_array
  )
  , $args );
  }
  $posts = new WP_Query( $args );
  if ( $posts->have_posts() ) { ?>
  <div class=”slick <?php echo $style_class; ?><?php if($pagi == 'true’) { ?> dark-pagination bottom-margin<?php } ?> <?php echo ($style == 'style3′ && $nav == 'true’) ? 'outset-nav’ : ”; ?> <?php echo ($style == 'style3′) ? 'mini-columns’ : ”; ?>” data-center=”<?php echo ($style == 'style3′) ? 'false’ : 'true’; ?>” data-columns=”<?php echo $columns; ?>” data-pagination=”<?php echo $pagi; ?>” data-navigation=”<?php echo $nav; ?>”>
  <?php while ( $posts->have_posts() ) : $posts->the_post(); ?>
  <?php if ($style == 'style1′) {?>
  <article class=”post featured-style4″>
  <?php the_post_thumbnail(’thevoux-single’); ?>
  <div class=”featured-title”>
  <aside class=”post-meta cf”><?php the_category(’, ’); ?></aside>
  <div class=”post-title”>
  <h3>” title=”<?php the_title_attribute(); ?>”><?php the_title(); ?></h3>
  </div>
  <div class=”post-excerpt”>
  <?php echo thb_excerpt(100); ?>
  ” title=”<?php the_title_attribute(); ?>” class=”more”><?php _e(’Read More →’, 'thevoux’ ); ?>
  </div>

  </div>
  </article>
  <?php } else if ($style == 'style2′) {?>
  <div class=”columns”>
  <article class=”post featured-style5″>
  <figure class=”post-gallery”>
  ” title=”<?php the_title_attribute(); ?>”><?php the_post_thumbnail(’thevoux-single’); ?>
  </figure>
  <div class=”post-title”>
  <h5>” title=”<?php the_title_attribute(); ?>”><?php the_title(); ?></h5>
  </div>
  <div class=”post-excerpt”>
  <?php get_template_part( 'inc/postformats/post-just-shares’ ); ?>
  </div>
  </article>
  </div>
  <?php } else if ($style == 'style3′) {?>
  <div class=”columns”>
  <article class=”post featured-style5″>
  <figure class=”post-gallery”>
  ” title=”<?php the_title_attribute(); ?>”><?php the_post_thumbnail(’thevoux-single’); ?>
  </figure>
  <div class=”post-title text-center”>
  <h5>” title=”<?php the_title_attribute(); ?>”><?php the_title(); ?></h5>
  </div>
  </article>
  </div>
  <?php } ?>
  <?php endwhile; ?>
  </div>
  <?php }
  $out = ob_get_contents();
  if (ob_get_contents()) ob_end_clean();
  return $out;
  }
  add_shortcode(’thb_postcarousel’, 'thb_postcarousel’);

Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
 • Temat ‘Widget’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.