Wsparcie » Wtyczki » Wersja mobilna

 • Witam

  Jako jeszcze nie fan widoków responsywnych, stworzyłem wersję mobilną szablonu, okrojoną o kilka funkcji, stylów itp. w celu szybszego ładowania treści.

  Wersja mobilna szablonu jest ładowana przy pomocy wordpressowej funkcji wp_is_mobile. Jeżeli jest to urządzenie mobilne wtedy pokazuje się wersja dedykowana urządzeniu.

  Do każdego adresu url dodałem mobile na początku, tak żeby w przypadku cache’owania nie wystąpił błąd, jednak nie wiem czy tak się nie stanie. O ile nie miałem problemu ze zmianą szablonów dla wersji mobilnej to nie wiem czy skrypt odpowiedzialny za url jest poprawny:

  if( !is_admin() ) {
  	if( wp_is_mobile() AND $responsive_options['mobile'] == 1 ) {
  		function mobile_rewrite_permalinks() {
  			global $wp_rewrite;
  			add_rewrite_rule('^mobile','index.php','top');
  			$wp_rewrite->authorbase = 'mobile/author';
  			$wp_rewrite->category_base = 'mobile/category';
  			$wp_rewrite->search_base = 'mobile/search';
  			$wp_rewrite->pagination_base = 'mobile/page';
  			$wp_rewrite->feed_base = 'mobile/feed';
  			$wp_rewrite->comments_base = 'mobile/comments';
  			$wp_rewrite->page_structure = 'mobile/%pagename%';
  			$wp_rewrite->date_structure = 'mobile/%year%/%monthnum%/%day%';
  			$wp_rewrite->permalink_structure = 'mobile/%postname%';
  			$wp_rewrite->root = 'mobile/';
  			$wp_rewrite->flush_rules();
  		}
  		add_action('init','mobile_rewrite_permalinks');
  	}
  }

  Powyższy kod dodaje do każdego adresu przedrostek mobile. Wykonałem testy i wydaje mi się, że wszystko działa poprawnie.

  Czy możecie ocenić czy takie rozwiązanie jest prawidłowe? Widziałem, różne rozwiązania przepisywania url, jednak znalazłem lepsze rozwiązanie a raczek łatwiejsze.

  Reszta kodu:

  function mobile_redirect()	{
  		if( is_home() )	{
  			include( get_template_directory() . '/mobile/home.php' );
  			exit();
  		}
  		if( is_single() )	{
  			include( get_template_directory() . '/mobile/single.php' );
  			exit();
  		}
  		if( is_page() )	{
  			include( get_template_directory() . '/mobile/page.php' );
  			exit();
  		}
  
  		if( is_category() || is_archive() )	{
  			include( get_template_directory() . '/mobile/category.php' );
  			exit();
  		}
  
  		if( is_search() )	{
  			include( get_template_directory() . '/mobile/search.php' );
  			exit();
  		}
  
  	}
  
  	function stylesheet_mobile($stylesheet_dir_uri, $theme_name){
  		$subdir = '/mobile/css';
  		return $stylesheet_dir_uri.$subdir;
  	}
  
  	if( wp_is_mobile() AND $responsive_options['mobile'] == 1 )	{
  		add_filter('show_admin_bar', '__return_false');
  		add_action( 'template_redirect', 'mobile_redirect' );
  		add_filter('stylesheet_directory_uri','stylesheet_mobile',10,2);
  	}

 • Temat ‘Wersja mobilna’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.