Wsparcie » Zaawansowane » Walker_Category_post

 • ponurygreg

  (@ponurygreg)


  Użyłem kodu do wyświetlania w formie listy kategorii i postów, niestety ukazuje mi się coś takiego:
  – KATEGORIA 1
  — POD KAT 1
  — POD KAT 2
  —- POST 1
  —- POST 2
  — POST 1
  — POST 2
  – KATEGORIA 2
  — POD KAT 21
  — POD KAT 22
  —- POST 21
  —- POST 22
  — POST 21
  — POST 22

  Dubluje mi zawsze posty z ostatniej na liście podkategorii w nadrzędnej kategorii.
  Powinno być tak:
  – KATEGORIA 1
  — POD KAT 1
  — POD KAT 2
  —- POST 1
  —- POST 2
  – KATEGORIA 2
  — POD KAT 21
  — POD KAT 22
  —- POST 21
  —- POST 22

  Czy ktoś wie co może być przyczyną?

  kod jakiego użyłem:

  <?php
    $args2 = array(
  	'show_option_all'  => '',
  	'orderby'      => 'name',
  	'order'       => 'ASC',
  	'style'       => 'list',
  	'show_count'     => 0,
  	'hide_empty'     => 0,
  	'use_desc_for_title' => 1,
  	'child_of'      => 13,
  	'feed'        => '',
  	'feed_type'     => '',
  	'feed_image'     => '',
  	'exclude'      => '',
  	'exclude_tree'    => '',
  	'include'      => '',
  	'hierarchical'    => 1,
  	'title_li'      => __( 'Categories' ),
  	'show_option_none'  => __( '' ),
  	'number'       => null,
  	'echo'        => 1,
  	'depth'       => 0,
  	'current_category'  => 0,
  	'pad_counts'     => 0,
  	'taxonomy'      => 'category',
  	'walker' => new Walker_Category_Posts()
    );
  
  class Walker_Category_Posts extends Walker_Category {
  
    function start_el(&$output, $category, $depth, $args) {
  
      $this->category = $category;
  
      parent::start_el($output, $category, $depth, $args);
    }
  
    function end_el(&$output, $page, $depth, $args) {
      if ( 'list' != $args['style'] )
        return;
  
      $posts = get_posts( array(
        'cat' => $this->category->term_id,
        'numberposts' => 9,
      ) );
  
      if( !empty( $posts ) ) {
  
        $posts_list = '<ul style="height: 100%;overflow: hidden;">';
  
        foreach( $posts as $post )
          $posts_list .= '<li><a style="width: 200px; height: 200px; display: block; float: left; text-align: center; position: relative;" href="'. get_permalink( $post->ID ) . '">'.get_the_post_thumbnail( $post->ID, array( 200, 200) ).''.get_the_title( $post->ID ).'</a></li>';
        $posts_list .= '</ul>';
      }
      else {
        $posts_list = '';
      }
  
      $output .= "{$posts_list}";
    }
  
  }
  wp_list_categories( $args2 );
  ?>
Viewing 1 replies (of 1 total)
 • Błąd może polegać na tym, że wpis będąc przypisany do podkategorii będzie również wyświetlany w kategorii nadrzędnej.

Viewing 1 replies (of 1 total)
 • Temat ‘Walker_Category_post’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.