Wsparcie » Używanie i konfiguracja WordPressa » usuniecie tytułu i holdera ze strony na WP

 • w jaki sposob z pliku page.php moge usunąć odstep pomiedzy menu a kafelkami (w tym miejscu był tytuł który usunalem) lecz został duzy odstep. przesyłam caly plik page.php

  <?php
  global $wp_query;
  $id = $wp_query->get_queried_object_id();
  $sidebar = get_post_meta($id, "qode_show-sidebar", true); 
  
  $enable_page_comments = false;
  if(get_post_meta($id, "qode_enable-page-comments", true) == 'yes') {
  	$enable_page_comments = true;
  }
  
  if(get_post_meta($id, "qode_page_background_color", true) != ""){
  	$background_color = get_post_meta($id, "qode_page_background_color", true);
  }else{
  	$background_color = "";
  }
  
  if ( get_query_var('paged') ) { $paged = get_query_var('paged'); }
  elseif ( get_query_var('page') ) { $paged = get_query_var('page'); }
  else { $paged = 1; }
  
  ?>
  		<div class="container"<?php if($background_color != "") { echo " style='background-color:". $background_color ."'";} ?>>
        <?php if(isset($qode_options_proya['overlapping_content']) && $qode_options_proya['overlapping_content'] == 'yes') {?>
          <div class="overlapping_content"><div class="overlapping_content_inner">
        <?php } ?>
  				<?php if(($sidebar == "default")||($sidebar == "")) : ?>
  					<?php if (have_posts()) :
  							while (have_posts()) : the_post(); ?>
  							<?php the_content(); ?>
  							<?php
  								$args_pages = array(
  									'before'      => '<p class="single_links_pages">',
  									'after'      => '</p>',
  									'pagelink'     => '<span>%</span>'
  								);
  								wp_link_pages($args_pages);
  							?>
  							<?php
  							if($enable_page_comments){
  								comments_template('', true);
  							}
  							?>
  							<?php endwhile; ?>
  						<?php endif; ?>
  				<?php elseif($sidebar == "1" || $sidebar == "2"): ?>		
  
  					<?php if($sidebar == "1") : ?>
  						<div class="two_columns_66_33 background_color_sidebar grid2 clearfix">
  							<div class="column1">
  					<?php elseif($sidebar == "2") : ?>
  						<div class="two_columns_75_25 background_color_sidebar grid2 clearfix">
  							<div class="column1">
  					<?php endif; ?>
  							<?php if (have_posts()) :
  								while (have_posts()) : the_post(); ?>
  								<div class="column_inner">
  
  								<?php the_content(); ?>
  								<?php
  									$args_pages = array(
  									'before'      => '<p class="single_links_pages">',
  									'after'      => '</p>',
  									'pagelink'     => '<span>%</span>'
  									);
  
  									wp_link_pages($args_pages);
  								?>
  								<?php
  								if($enable_page_comments){
  									comments_template('', true);
  								}
  								?>
  								</div>
  						<?php endwhile; ?>
  						<?php endif; ?>
  
  							</div>
  							<div class="column2"><?php get_sidebar();?></div>
  						</div>
  					<?php elseif($sidebar == "3" || $sidebar == "4"): ?>
  						<?php if($sidebar == "3") : ?>
  							<div class="two_columns_33_66 background_color_sidebar grid2 clearfix">
  								<div class="column1"><?php get_sidebar();?></div>
  								<div class="column2">
  						<?php elseif($sidebar == "4") : ?>
  							<div class="two_columns_25_75 background_color_sidebar grid2 clearfix">
  								<div class="column1"><?php get_sidebar();?></div>
  								<div class="column2">
  						<?php endif; ?>
  								<?php if (have_posts()) :
  									while (have_posts()) : the_post(); ?>
  									<div class="column_inner">
  										<?php the_content(); ?>
  										<?php
  											$args_pages = array(
  												'before'      => '<p class="single_links_pages">',
  												'after'      => '</p>',
  												'pagelink'     => '<span>%</span>'
  											);
  											wp_link_pages($args_pages);
  										?>
  										<?php
  										if($enable_page_comments){
  											comments_template('', true);
  										}
  										?>
  									</div>
  							<?php endwhile; ?>
  							<?php endif; ?>
  
  								</div>
  
  							</div>
  					<?php endif; ?>
  
  		</div>
      <?php if(isset($qode_options_proya['overlapping_content']) && $qode_options_proya['overlapping_content'] == 'yes') {?>
        </div></div>
      <?php } ?>
  	</div>
  	<?php get_footer(); ?>
Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
 • Na moje oko to latwiej bylo by w tym momencie przeedytowac css’a. Jaki jest adres strony ze zbędnym odstępem?

  Takie rzeczy to CSS. Zapewne jakiś margines zmniejszyć i po kłopocie.
  I zaznacz skąd usunąłeś tytuł, tak na przyszłość 😉

Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
 • Temat ‘usuniecie tytułu i holdera ze strony na WP’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.