Wsparcie » Motywy » Usunięcie belki z menu

 • Witam,
  Zainstalowałem niestandardowy motyw i mam problem z usunięciem jednej poziomej belki z menu.
  http://pawelkalinowski.pl/terapea/
  Tworze własne menu i jego zawartość automatycznie dodaje się do tej belki na różowym tle.
  Najlepiej jakby można było zmienić jej zawartość, nie potrafie tylko tego znaleźć w kodzie.
  Niestety szablon nie obsługuje edycji akurat tego menu.
  Wklejam zawartość header.php.

  <?php
  /**********************Header Image Stuff - Do not mess**********************/
  function kubrick_head() {
  	$head = "<style type='text/css'>\n<!--";
  	$output = '';
  	if ( kubrick_header_image() ) {
  		$url = kubrick_header_image_url() ;
  		$output .= "#header { background: url('$url') no-repeat top left; }\n
  		";
  	}
  	if ( false !== ( $color = kubrick_header_color() ) ) {
  		$output .= "#header h1 a, #header h1 a:visited, #header .description { color: $color; }\n";
  	}
  	if ( false !== ( $display = kubrick_header_display() ) ) {
  		$output .= "#header { display: $display }\n";
  	}
  	$foot = "--></style>\n";
  	if ( '' != $output )
  		echo $head . $output . $foot;
  }
  
  add_action('wp_head', 'kubrick_head');
  
  function kubrick_header_image() {
  	return apply_filters('kubrick_header_image', get_option('kubrick_header_image'));
  }
  
  function kubrick_upper_color() {
  	if (strpos($url = kubrick_header_image_url(), 'header-img.php?') !== false) {
  		parse_str(substr($url, strpos($url, '?') + 1), $q);
  		return $q['upper'];
  	} else
  		{
  		return 'b3548e';
  		}
  }
  
  function kubrick_lower_color() {
  	if (strpos($url = kubrick_header_image_url(), 'header-img.php?') !== false) {
  		parse_str(substr($url, strpos($url, '?') + 1), $q);
  		return $q['lower'];
  	} else
  		{
  		return '983873';
  		}
  }
  
  function kubrick_header_image_url() {
  	if ( $image = kubrick_header_image() )
  		$url = get_template_directory_uri() . '/images/' . $image;
  	else
  		$url = get_template_directory_uri() . '/images/headerbg.png';
  
  	return $url;
  }
  
  function kubrick_header_color() {
  	return apply_filters('kubrick_header_color', get_option('kubrick_header_color'));
  }
  
  function kubrick_header_color_string() {
  	$color = kubrick_header_color();
  	if ( false === $color )
  		return 'white';
  
  	return $color;
  }
  
  function kubrick_header_display() {
  	return apply_filters('kubrick_header_display', get_option('kubrick_header_display'));
  }
  
  function kubrick_header_display_string() {
  	$display = kubrick_header_display();
  	return $display ? $display : 'inline';
  }
  
  add_action('admin_menu', 'kubrick_add_theme_page');
  
  function kubrick_add_theme_page() {
  	if ( $_GET['page'] == basename(__FILE__) ) {
  		if ( 'save' == $_REQUEST['action'] ) {
  			check_admin_referer('kubrick-header');
  			if ( isset($_REQUEST['njform']) ) {
  				if ( isset($_REQUEST['defaults']) ) {
  					delete_option('kubrick_header_image');
  					delete_option('kubrick_header_color');
  					delete_option('kubrick_header_display');
  				} else {
  					if ( '' == $_REQUEST['njfontcolor'] )
  						delete_option('kubrick_header_color');
  					else {
  						$fontcolor = preg_replace('/^.*(#[0-9a-fA-F]{6})?.*$/', '$1', $_REQUEST['njfontcolor']);
  						update_option('kubrick_header_color', $fontcolor);
  					}
  					if ( preg_match('/[0-9A-F]{6}|[0-9A-F]{3}/i', $_REQUEST['njuppercolor'], $uc) && preg_match('/[0-9A-F]{6}|[0-9A-F]{3}/i', $_REQUEST['njlowercolor'], $lc) ) {
  						$uc = ( strlen($uc[0]) == 3 ) ? $uc[0]{0}.$uc[0]{0}.$uc[0]{1}.$uc[0]{1}.$uc[0]{2}.$uc[0]{2} : $uc[0];
  						$lc = ( strlen($lc[0]) == 3 ) ? $lc[0]{0}.$lc[0]{0}.$lc[0]{1}.$lc[0]{1}.$lc[0]{2}.$lc[0]{2} : $lc[0];
  						update_option('kubrick_header_image', "header-img.php?upper=$uc&lower=$lc");
  					}
  
  					if ( isset($_REQUEST['toggledisplay']) ) {
  						if ( false === get_option('kubrick_header_display') )
  							update_option('kubrick_header_display', 'none');
  						else
  							delete_option('kubrick_header_display');
  					}
  				}
  			} else {
  
  				if ( isset($_REQUEST['headerimage']) ) {
  					check_admin_referer('kubrick-header');
  					if ( '' == $_REQUEST['headerimage'] )
  						delete_option('kubrick_header_image');
  					else {
  						$headerimage = preg_replace('/^.*?(header-img.php\?upper=[0-9a-fA-F]{6}&lower=[0-9a-fA-F]{6})?.*$/', '$1', $_REQUEST['headerimage']);
  						update_option('kubrick_header_image', $headerimage);
  					}
  				}
  
  				if ( isset($_REQUEST['fontcolor']) ) {
  					check_admin_referer('kubrick-header');
  					if ( '' == $_REQUEST['fontcolor'] )
  						delete_option('kubrick_header_color');
  					else {
  						$fontcolor = preg_replace('/^.*?(#[0-9a-fA-F]{6})?.*$/', '$1', $_REQUEST['fontcolor']);
  						update_option('kubrick_header_color', $fontcolor);
  					}
  				}
  
  				if ( isset($_REQUEST['fontdisplay']) ) {
  					check_admin_referer('kubrick-header');
  					if ( '' == $_REQUEST['fontdisplay'] || 'inline' == $_REQUEST['fontdisplay'] )
  						delete_option('kubrick_header_display');
  					else
  						update_option('kubrick_header_display', 'none');
  				}
  			}
  			//print_r($_REQUEST);
  			wp_redirect("themes.php?page=header.php&saved=true");
  			die;
  		}
  		add_action('admin_head', 'kubrick_theme_page_head');
  	}
  	add_theme_page(__('Customize Header'), __('Header Image and Color'), 'edit_themes', basename(__FILE__), 'kubrick_theme_page');
  }
  
  function kubrick_theme_page_head() {
  ?>
  <script type="text/javascript" src="../wp-includes/js/colorpicker.js"></script>
  <script type='text/javascript'>
  // <![CDATA[
  	function pickColor(color) {
  		ColorPicker_targetInput.value = color;
  		kUpdate(ColorPicker_targetInput.id);
  	}
  	function PopupWindow_populate(contents) {
  		contents += '<br /><p style="text-align:center;margin-top:0px;"><input type="button" value="<?php echo attribute_escape(__('Close Color Picker')); ?>" onclick="cp.hidePopup(\'prettyplease\')"></input></p>';
  		this.contents = contents;
  		this.populated = false;
  	}
  	function PopupWindow_hidePopup(magicword) {
  		if ( magicword != 'prettyplease' )
  			return false;
  		if (this.divName != null) {
  			if (this.use_gebi) {
  				document.getElementById(this.divName).style.visibility = "hidden";
  			}
  			else if (this.use_css) {
  				document.all[this.divName].style.visibility = "hidden";
  			}
  			else if (this.use_layers) {
  				document.layers[this.divName].visibility = "hidden";
  			}
  		}
  		else {
  			if (this.popupWindow && !this.popupWindow.closed) {
  				this.popupWindow.close();
  				this.popupWindow = null;
  			}
  		}
  		return false;
  	}
  	function colorSelect(t,p) {
  		if ( cp.p == p && document.getElementById(cp.divName).style.visibility != "hidden" )
  			cp.hidePopup('prettyplease');
  		else {
  			cp.p = p;
  			cp.select(t,p);
  		}
  	}
  	function PopupWindow_setSize(width,height) {
  		this.width = 162;
  		this.height = 210;
  	}
  
  	var cp = new ColorPicker();
  	function advUpdate(val, obj) {
  		document.getElementById(obj).value = val;
  		kUpdate(obj);
  	}
  	function kUpdate(oid) {
  		if ( 'uppercolor' == oid || 'lowercolor' == oid ) {
  			uc = document.getElementById('uppercolor').value.replace('#', '');
  			lc = document.getElementById('lowercolor').value.replace('#', '');
  			hi = document.getElementById('headerimage');
  			hi.value = 'header-img.php?upper='+uc+'&lower='+lc;
  			document.getElementById('header').style.background = 'url("<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/images/'+hi.value+'") center no-repeat';
  			document.getElementById('advuppercolor').value = '#'+uc;
  			document.getElementById('advlowercolor').value = '#'+lc;
  		}
  		if ( 'fontcolor' == oid ) {
  			document.getElementById('header').style.color = document.getElementById('fontcolor').value;
  			document.getElementById('advfontcolor').value = document.getElementById('fontcolor').value;
  		}
  		if ( 'fontdisplay' == oid ) {
  			document.getElementById('headerimg').style.display = document.getElementById('fontdisplay').value;
  		}
  	}
  	function toggleDisplay() {
  		td = document.getElementById('fontdisplay');
  		td.value = ( td.value == 'none' ) ? 'inline' : 'none';
  		kUpdate('fontdisplay');
  	}
  	function toggleAdvanced() {
  		a = document.getElementById('jsAdvanced');
  		if ( a.style.display == 'none' )
  			a.style.display = 'block';
  		else
  			a.style.display = 'none';
  	}
  	function kDefaults() {
  		document.getElementById('headerimage').value = '';
  		document.getElementById('advuppercolor').value = document.getElementById('uppercolor').value = '#b3548e';
  		document.getElementById('advlowercolor').value = document.getElementById('lowercolor').value = '#983873';
  		document.getElementById('header').style.background = 'url("<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/images/headerbg.png") center no-repeat';
  		document.getElementById('header').style.color = '#FFFFFF';
  		document.getElementById('advfontcolor').value = document.getElementById('fontcolor').value = '';
  		document.getElementById('fontdisplay').value = 'inline';
  		document.getElementById('headerimg').style.display = document.getElementById('fontdisplay').value;
  	}
  	function kRevert() {
  		document.getElementById('headerimage').value = '<?php echo js_escape(kubrick_header_image()); ?>';
  		document.getElementById('advuppercolor').value = document.getElementById('uppercolor').value = '#<?php echo js_escape(kubrick_upper_color()); ?>';
  		document.getElementById('advlowercolor').value = document.getElementById('lowercolor').value = '#<?php echo js_escape(kubrick_lower_color()); ?>';
  		document.getElementById('header').style.background = 'url("<?php echo js_escape(kubrick_header_image_url()); ?>") center no-repeat';
  		document.getElementById('header').style.color = '';
  		document.getElementById('advfontcolor').value = document.getElementById('fontcolor').value = '<?php echo js_escape(kubrick_header_color_string()); ?>';
  		document.getElementById('fontdisplay').value = '<?php echo js_escape(kubrick_header_display_string()); ?>';
  		document.getElementById('headerimg').style.display = document.getElementById('fontdisplay').value;
  	}
  	function kInit() {
  		document.getElementById('jsForm').style.display = 'block';
  		document.getElementById('nonJsForm').style.display = 'none';
  	}
  	addLoadEvent(kInit);
  // ]]>
  </script>
  <style type='text/css'>
  
  		#kubrick-header #header {
  		text-decoration: none;
  		color: <?php echo kubrick_header_color_string(); ?>;
  		padding: 0;
  		margin: 0;
  		text-align: left;
  		background: url('<?php echo kubrick_header_image_url(); ?>') center no-repeat;
  		width:1000px;
  		height:161px;
  		margin:auto;
  	}
  
  	#headwrap {
  		text-align: center;
  	}
  	#kubrick-header {
  		font-size: 80%;
  	}
  	#kubrick-header .hibrowser {
  		width: 780px;
  		height: 260px;
  		overflow: scroll;
  	}
  	#kubrick-header #hitarget {
  		display: none;
  	}
  	#kubrick-header #header h1 {
  		 font-family:"Century Gothic","Apple Gothic",Arial, Verdana,sans-serif;
  		font-weight: normal;
  		font-size: 30px;
  		line-height:40px;
  		text-align: left;
  		margin: 0;
  		/*margin-left:150px;
  		padding-top: 75px;
  		margin-top:100px;
  		float:left;
  		height:50px;
  		*/
  		position:relative;
  		top:50px;
  		margin-left:20px;
  	}
  
  #header .description {
  		font-family: "Century Gothic","Apple Gothic",Arial,Verdana,sans-serif;
  		font-size: 16px;
  		text-align: left;
  		line-height:20px;
  		clear:both;
  		font-style:italic;
  		color: rgb(204, 204, 170);
  		position:relative;
  		top:60px;
  		margin-left:20px;
  	}
  
   	#headerdec {
  			background-image: url("<?php echo get_template_directory_uri() . '/images/flower-trans.png' ?>");
  			behavior: url("<?php echo get_template_directory_uri() . '/iepngfix.htc' ?>");
  			height: 188px;
  			width: 191px;
  			background-position:center top;
  			background-repeat:no-repeat;
  			clear:both;
  			/*
  			float:left;
  			margin-left:585px;
  			margin-top:64px;
  			*/
  margin-right:25px;
  			float:right;
  			}
  
  	#kubrick-header #headerimg {
  		margin: 0;
  		height: 200px;
  		width: 100%;
  		font-family: "Century Gothic","Apple Gothic",Arial,Verdana,sans-serif;
  		display: <?php echo kubrick_header_display_string(); ?>;
  	}
  	#jsForm {
  		display: none;
  		text-align: center;
  	}
  	#jsForm input.submit, #jsForm input.button, #jsAdvanced input.button {
  		padding: 0px;
  		margin: 0px;
  	}
  	#advanced {
  		text-align: center;
  		width: 620px;
  	}
  	html>body #advanced {
  		text-align: center;
  		position: relative;
  		left: 50%;
  		margin-left: -380px;
  	}
  	#jsAdvanced {
  		text-align: right;
  	}
  	#nonJsForm {
  		position: relative;
  		text-align: left;
  		margin-left: -370px;
  		left: 50%;
  	}
  	#nonJsForm label {
  		padding-top: 6px;
  		padding-right: 5px;
  		float: left;
  		width: 100px;
  		text-align: right;
  	}
  	.defbutton {
  		font-weight: bold;
  	}
  	.zerosize {
  		width: 0px;
  		height: 0px;
  		overflow: hidden;
  	}
  	#colorPickerDiv a, #colorPickerDiv a:hover {
  		padding: 1px;
  		text-decoration: none;
  		border-bottom: 0px;
  	}
  
  </style>
  <!--[if IE 78]>
  <style type="text/css" media="screen">
  #headerdec {
  float:left;
  position:relative;
  top:-130px;
  }
  </style>
  <![endif]-->
  <?php
  }
  
  function kubrick_theme_page() {
  	if ( $_REQUEST['saved'] ) echo '<div id="message" class="updated fade"><p><strong>'.__('Options saved.').'</strong></p></div>';
  ?>
  <div class='wrap'>
  
  	<div id="kubrick-header">
  	<h2><?php _e('Header Image and Color'); ?></h2>
  
  			<div id="header">
  
  					<h1><?php bloginfo('name'); ?></h1>
  					<p class="description"><?php bloginfo('description'); ?>
  					</p>
  
  <div id="headerdec" > </div>
  
  			</div>
  			<div style="clear:both"></div>
  
  		<br />
  		<div id="nonJsForm">
  			<form method="post" action="">
  				<?php wp_nonce_field('kubrick-header'); ?>
  				<div class="zerosize">
  <input type="submit" name="defaultsubmit" value="<?php echo attribute_escape(__('Save')); ?>" /></div>
  					<label for="njfontcolor"><?php _e('Font Color:'); ?></label><input type="text" name="njfontcolor" id="njfontcolor" value="<?php echo attribute_escape(kubrick_header_color()); ?>" /> <?php printf(__('Any CSS color (%s or %s or %s)'), '<code>red</code>', '<code>#FF0000</code>', '<code>rgb(255, 0, 0)</code>'); ?><br />
  					<label for="njuppercolor"><?php _e('Upper Color:'); ?></label><input type="text" name="njuppercolor" id="njuppercolor" value="#<?php echo attribute_escape(kubrick_upper_color()); ?>" /> <?php printf(__('HEX only (%s or %s)'), '<code>#FF0000</code>', '<code>#F00</code>'); ?><br />
  				<label for="njlowercolor"><?php _e('Lower Color:'); ?></label><input type="text" name="njlowercolor" id="njlowercolor" value="#<?php echo attribute_escape(kubrick_lower_color()); ?>" /> <?php printf(__('HEX only (%s or %s)'), '<code>#FF0000</code>', '<code>#F00</code>'); ?><br />
  				<input type="hidden" name="hi" id="hi" value="<?php echo attribute_escape(kubrick_header_image()); ?>" />
  <input type="submit" name="toggledisplay" id="toggledisplay" value="<?php echo attribute_escape(__('Toggle Text')); ?>" />
  <input type="submit" name="defaults" value="<?php echo attribute_escape(__('Use Defaults')); ?>" />
  <input type="submit" class="defbutton" name="submitform" value="  <?php _e('Save'); ?>  " />
  				<input type="hidden" name="action" value="save" />
  				<input type="hidden" name="njform" value="true" />
  			</form>
  		</div>
  		<div id="jsForm">
  			<form style="display:inline;" method="post" name="hicolor" id="hicolor" action="<?php echo $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>">
  				<?php wp_nonce_field('kubrick-header'); ?>
  	<input type="button" onclick="tgt=document.getElementById('fontcolor');colorSelect(tgt,'pick1');return false;" name="pick1" id="pick1" value="<?php echo attribute_escape(__('Font Color')); ?>"></input>
  		<input type="button" onclick="tgt=document.getElementById('uppercolor');colorSelect(tgt,'pick2');return false;" name="pick2" id="pick2" value="<?php echo attribute_escape(__('Upper Color')); ?>"></input>
  		<input type="button" onclick="tgt=document.getElementById('lowercolor');colorSelect(tgt,'pick3');return false;" name="pick3" id="pick3" value="<?php echo attribute_escape(__('Lower Color')); ?>"></input>
  				<input type="button" name="revert" value="<?php echo attribute_escape(__('Revert')); ?>" onclick="kRevert()" />
  				<input type="button" value="<?php echo attribute_escape(__('Advanced')); ?>" onclick="toggleAdvanced()" />
  				<input type="hidden" name="action" value="save" />
  				<input type="hidden" name="fontdisplay" id="fontdisplay" value="<?php echo attribute_escape(kubrick_header_display()); ?>" />
  				<input type="hidden" name="fontcolor" id="fontcolor" value="<?php echo attribute_escape(kubrick_header_color()); ?>" />
  				<input type="hidden" name="uppercolor" id="uppercolor" value="<?php echo attribute_escape(kubrick_upper_color()); ?>" />
  				<input type="hidden" name="lowercolor" id="lowercolor" value="<?php echo attribute_escape(kubrick_lower_color()); ?>" />
  				<input type="hidden" name="headerimage" id="headerimage" value="<?php echo attribute_escape(kubrick_header_image()); ?>" />
  				<p class="submit">
  <input type="submit" name="submitform" class="defbutton" value="<?php echo attribute_escape(__('Update Header »')); ?>" onclick="cp.hidePopup('prettyplease')" />
  				</p>
  			</form>
  			<div id="colorPickerDiv" style="z-index: 100;background:#eee;border:1px solid #ccc;position:absolute;visibility:hidden;"> </div>
  			<div id="advanced">
  				<form id="jsAdvanced" style="display:none;" action="">
  					<?php wp_nonce_field('kubrick-header'); ?>
  					<label for="advfontcolor"><?php _e('Font Color (CSS):'); ?> </label><input type="text" id="advfontcolor" onchange="advUpdate(this.value, 'fontcolor')" value="<?php echo attribute_escape(kubrick_header_color()); ?>" /><br />
  					<label for="advuppercolor"><?php _e('Upper Color (HEX):');?> </label><input type="text" id="advuppercolor" onchange="advUpdate(this.value, 'uppercolor')" onblur="advUpdate(this.value, 'uppercolor');return true;" value="#<?php echo attribute_escape(kubrick_upper_color()); ?>" /><br />
  					<label for="advlowercolor"><?php _e('Lower Color (HEX):'); ?> </label><input type="text" id="advlowercolor" onchange="advUpdate(this.value, 'lowercolor')" onblur="advUpdate(this.value, 'lowercolor');return true;" value="#<?php echo attribute_escape(kubrick_lower_color()); ?>" /><br />
  					<input type="button" name="default" value="<?php echo attribute_escape(__('Select Default Colors')); ?>" onclick="kDefaults()" /><br />
  					<input type="button" onclick="toggleDisplay();return false;" name="pick" id="pick" value="<?php echo attribute_escape(__('Toggle Text Display')); ?>"></input><br />
  				</form>
  			</div>
  		</div>
  	</div>
  </div>
  <?php } ?>

  W pliku css, jest to nazwane „#iemenu” jednak przeszukałem resztę plików szablony i nigdzie więcej tego wpisu nie znalazłem…

  pozdrawiam

Viewing 1 replies (of 1 total)
Viewing 1 replies (of 1 total)
 • Temat ‘Usunięcie belki z menu’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.